شرکت بازرگانی نیلوفر آبی مانا (نیلپر) در سال 1373 به صورت رسمی به ثبت رسید.

شرکت نیلپر هم‌ اکنون تنها شرکت تولیدکننده صندلی در ایران است که درصد بسیار زیادی از قطعات اولیه را در داخل مجموعه شرکت تولید می کند.

هدف اصلی این سرمایه‌گذاری گسترده، افزایش کیفیت محصول، ارتقای توانایی طراحی و کاهش قیمت تمام شده با رویکرد جلب رضایت بیشتر مشتریان است.

فرصت های شغلی ثبت شده نیلپر

استخدام کارشناس بازاریابی ،فروشنده،کارشناس فروش در نیلپر
نیلپر
تهران
استخدام نیروی تشریفات و تعمیر کار صندلی و مبلمان در تهران
نیلپر
تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر/ تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارمند خزانه خانم در یک شرکت معتبر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس فروش و کارمند خزانه با مزایا در تهران
نیلپر
تهران
استخدام فروشنده آقا در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ،کارشناس طراحی داخلی،فروشنده
نیلپر
تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام سرپرست فروش فروشگاهی آقا در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس فروش نرم افزار(کارشناسی بازرگانی یا IT)
نیلپر
تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام سرپرست فروش فروشگاهی آقا در تهران
نیلپر
تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی با سابقه کار در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی(صنایع)، کارشناس BI در تهران
نیلپر
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی(صنایع) آقا در تهران
نیلپر
تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
نیلپر
تهران