استخدام 10 عنوان شغلی در یک شرکت ساختمانی معتبر در تهران

یک شرکت ساختمانی معتبر با 15 سال سابقه در حوزه صنعت ساختمان به منظور تکمیل نیروهای خود در استان تهران، محدوده پاسداران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا
مهندس عمران
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
کارشناس کنترل پروژه
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
طراح داخلی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
مهندس معماری
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
مدیر داخلی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
کارمند اداری
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
کارشناس بازرگانی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
مدیر بازرگانی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
مشاور حقوقی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش
کارشناس امور قرارداد
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
 • رده سنی تا 35 سال
 • این شرکت آماده همکاری با دانشجویان و کارآموزان با امکان رشد و ارتقاء شغلی در طول مدت همکاری نیز می باشد.
 • رزومه قوی ملاک انتخاب و گزینش ما نیست.
 • این شرکت به دنبال همکار با استعداد با داشتن روحیه تیمی و حرکت در قالب تیم می باشد.
 • تمامی مراحل جذب و استخدام و آموزش کاملا رایگان است و هیچگونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمی گیرد.
 • حقوق ثابت
 • پاداش

 

این آگهی مربوط به ۵۴ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.