استخدام کارگر ساده در شرکت KF senior در اصفهان
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر خانم در یک کارگاه بدلیجات در اصفهان
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام کارشناس فنی (مهندسی شیمی) و کارگر ساده در اصفهان
مشخص نشده
۳۰۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر ساده آقا در یک کارگاه شیشه بری در اصفهان
مشخص نشده
۳۲۹ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر فنی آقا در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۳۹۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای