استخدام کارگر ساده در شرکت KF senior در اصفهان
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارشناس فنی (مهندسی شیمی) و کارگر ساده در اصفهان
مشخص نشده
۳۰۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر ساده آقا در یک کارگاه شیشه بری در اصفهان
مشخص نشده
۳۲۹ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر فنی آقا در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۳۹۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام کارگر آقا یا خانم برای همکاری در گیم نت در اصفهان
مشخص نشده
۸۳۳ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت