استخدام اپراتور تماس در شرکت استارتاپی در لرستان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
لرستان
پاره وقت دورکاری
استخدام اپراتور تماس در شرکت استارتاپی در خوزستان
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
پاره وقت دورکاری
استخدام اپراتور تماس در شرکت استارتاپی در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
پاره وقت دورکاری
استخدام مشاور املاک در املاک بزرگ یاسین در البرز
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مسئول توسعه و آموزش پرسنل در گروه املاک جاوین در تجریش
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام 5 عنوان شغلی در یک مجموعه معتبر در البرز
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
البرز
تمام وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارمند ثبت داده در حوزه املاک (دورکاری) در مازندران
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
مازندران
تمام وقت دورکاری
استخدام کارشناس راهبر CRM در یک هلدینگ معتبر در اهواز
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
خوزستان
تمام وقت دورکاری
استخدام کارشناس CRM در گروه سرمایه گذاری جاوین در خوزستان
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
خوزستان
تمام وقت دورکاری
استخدام مدیر دیجیتال مارکتینگ در گروه سرمایه گذاری جاوین در خوزستان
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
خوزستان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام مدیر دیجیتال مارکتینگ در گروه سرمایه گذاری جاوین در تهران
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام کارشناس CRM در گروه سرمایه گذاری جاوین در تهران
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام مسئول توسعه و آموزش پرسنل در گروه املاک جاوین در تجریش
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام کارشناس فایلینگ املاک دورکار در قزوین
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
قزوین
تمام وقت دورکاری
استخدام کارشناس فایلینگ املاک دورکار در مازندران
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
مازندران
تمام وقت دورکاری
استخدام مدیر دیجیتال مارکتینگ در هلدینگی معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت دورکاری