استخدام نصاب در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام کارگر ساده و نصاب MDF کار آقا در یک کارخانه در تهران
مشخص نشده
۳۱۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام کارگر ساده و نصاب MDF کار آقا در یک کارخانه در تهران
مشخص نشده
۳۳۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای