استخدام 15 عنوان شغلی در پادایران در تهران

استخدام پادایران

پادایران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا
سرپرست نجاری
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
سرپرست آهنگری و آلومنیوم کاری
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل لیسانس
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
سرپرست انبار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
اپراتور دستگاه پانل بر
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • مسلط به دستگاه پانل بر، نوار چسبان و دستگاه سوراخکاری
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
اپراتور دستگاه های صنایع چوبی
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
کارمند اداری
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35 دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
کارگر فنی
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • جهت واحد نقاشی و آلومنیوم کاری
 • دارای حداقل دیپلم حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
کارگر تولید و خدمات فنی
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • رشته تحصیلی برق و مکانیک
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
کارگر نجاری
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • ماهر و نیمه ماهر
 • دارای حداقل دیپلم حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
رنگ کار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • ماهر و نیمه ماهر
 • دارای حداقل دیپلم حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
راننده
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • مسلط به کامیون 6 تن
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
رنگ کار چوب و فلز
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • ماهر و نیمه ماهر
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
مونتاژ کار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • دارای تجربه مکفی
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
کارگر مونتاژ
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری مرتبط
 • ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار
کارگر ساده
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای حداقل دیپلم
 • حداقل سن 25 و حداکثر سن 35
 • دارای 2 سال سابقه کاری
 • ساعت کار شنبه الی چهارشنبه 7:30 الی 16:00 و پنج شنبه ها 7:30 الی 16: یک پنجشنبه در میان تعطیل
 • محل کار شهرک صنعتی پرند
 • سرویس رفت و برگشت
 • ناهار

 

این آگهی مربوط به ۱۱۷ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.
صنایع تولیدی - بازرگانی