هم اکنون مجموعه نستله در ایران متشکل از 467 نیروی متخصص، متعهد و آموزش دیده است که برای هدفی مشترک تلاش میکند.هم چنین 200 شغل دیگر در مقام تامین کنندگان نستله (که سرویس های تخصصی ارائه میدهند) ایجاد شده است.سرمایه گذاری این شرکت در ایران که به مدد قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی میسر شده است، این امکان را به شرکت نستله داده است که با همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی و تاسیس شرکت نستله ایران تعدادی از محصولات شناخته شده خود را در ایران تولید کند.

فرصت های شغلی ثبت شده نستله واترز ایرانیان

استخدام فروشنده در شرکت صنایع نستله واترز ایرانیان در تهران
نستله واترز ایرانیان
تهران
استخدام صندوقدار در شرکت نستله واترز ایزانیان در مازندران
نستله واترز ایرانیان
مازندران
استخدام دستیار سرپرست لجستیک در شرکت نستله واترز ایرانیان
نستله واترز ایرانیان
تهران
استخدام دستیار سرپرست لجستیک در شرکت نستله واترز - مازندران
نستله واترز ایرانیان
مازندران
استخدام کارشناس فناوری اطلاعات در شرکت نستله واترز ایرانیان
نستله واترز ایرانیان
تهران
استخدام صندوقدار در شرکت نستله واترز ایرانیان در تهران
نستله واترز ایرانیان
تهران
استخدام سرپرست بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تهران
نستله واترز ایرانیان
تهران
استخدام سرپرست بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مازندران
نستله واترز ایرانیان
مازندران
استخدام تکنسین آزمایشگاه رشته صنایع غذایی در نستله در مازندران
نستله واترز ایرانیان
مازندران
استخدام تکنسین آزمایشگاه(رشته شیمی) در شرکت نستله
نستله واترز ایرانیان
مازندران
استخدام تکنسین آزمایشگاه در شرکت نستله واترز ایرانیان در تهران
نستله واترز ایرانیان
تهران
استخدام تکنسین آزمایشگاه در شرکت نستله واترز ایرانیان در یزد
نستله واترز ایرانیان
یزد