استخدام 9 عنوان شغلی با مزایا در یک گروه بزرگ املاک در تهران

۱۰۷ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک گروه بزرگ املاک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارشناس تبلیغات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد بسیار بالا
کارشناس خرید و تدارکات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد 50 میلیون تومان تا آخر اسفند ماه
مدیر تبلیغات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد 50 میلیون تومان تا آخر اسفند ماه
کارمند آشنا به کامپیوتر
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد بسیار بالا
کارمند
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد بسیار بالا
کارشناس خدمات پس از فروش
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد 50 میلیون تومان تا آخر اسفند ماه
مدیر فروش
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد 50 میلیون تومان تا آخر اسفند ماه
بازاریاب و ویزیتور
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مبتدی و حرفه ای
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد 50 میلیون تومان تا آخر اسفند ماه
کارمند فروش
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مبتدی و حرفه ای
 • جوانان جویای کار / پیشرفت و درآمد بالا
 • بدون سابقه کار حتی دانشجو
 • حقوق ثابت
 • حقوق درصدی
 • درآمد 3 برابر وزارت کار
 • امکان کسب درآمد 50 میلیون تومان تا آخر اسفند ماه

 

این آگهی مربوط به ۱۰۷ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.