استخدام 10 عنوان شغلی در شرکت نیرومند پلیمر پارس در تهران

استخدام نیرومند پلیمر پارس

شرکت نیرومند پلیمر پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا
مدیر مالی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای سابقه مدیریت مالی
 • آشنا به نرم افزارهای مالی
 • آشنا به امور مالیاتی
 • دارای روحیه کار تیمی بالا
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
مهندس پلیمر
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
مهندس صنایع
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
مهندس مکانیک
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
مهندس عمران
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
کارشناس فروش
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
حسابدار صنعتی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • آشنا به امورمالیاتی
 • آشنا به نرم افزارهای مالی(سپیدار)
 • آشنا به حسابداری صنعتی
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
کارشناس تامین
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
مترجم زبان انگلیسی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی
مترجم زبان روسی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای روحیه کار تیمی
 • خوشرو
 • پیگیر در انجام امورات محوله
 • حقوق ثابت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تمکیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • پاداش و هدایای مناسبتی

 

این آگهی مربوط به ۵۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.