استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در کرمانشاه
۱ ساعت قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام مدرس زبان های خارجی در یک موسسه آموزشی و مهاجرتی معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در کرمانشاه
۳۳ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در کرمانشاه
۵۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در کرمانشاه
۶۳ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری