ارسال آسان
استخدام مترجم انگلیسی با حقوق تا ۱۵ میلیون، بیمه و پاداش در اصفهان
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در اصفهان
۱۰ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری