c

استخدام شاطر نان سنگک جهت رستوران سنتی بدون جای خواب

۴ روز قبل
به شاطر نان سنگک جهت رستوران سنتی بدون جای خواب در تهران نیازمندیم.
موبایل: 0920xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.