استخدام 7 عنوان شغلی در شرکت تهران پلیمر یارا در شهرک صنعتی اشتهارد

۷۲ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام تهران پلیمر یارا

شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی، تهران پلیمر یارا از میان جوانان فعال و جویای کار در استان البرز جهت واحدهای تولیدی خود استخدام می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارگر ساده
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداکثر 35 سال سن
 • ساکن کرج (اشتهارد - ماهدشت - محمدشهر - کیانمهر - مهرشهر - زیبادشت - فروسی - عباس آباد - جعفر آباد)
 • دارای کارت پایان خدمت
 • نداشتن سوء پیشینه
 • پرداخت به موقع ماهانه (5ام هر ماه)
 • حقوق پایه + اضافه کار ثابت (2 شیفت کاری)
 • پاداش ثابت ماهانه
 • سرویس ایاب ذهاب از محمدشهر و از اشتهارد
 • صبحانه+ ناهار+ شام
 • بیمه و قرارداد معتبر اداره کار از روز شروع کار
 • امنیت شغلی و امکان رشد سازمانی
کارگر انبار
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداکثر 35 سال سن
 • ساکن کرج (اشتهارد - ماهدشت - محمدشهر - کیانمهر - مهرشهر - زیبادشت - فروسی - عباس آباد - جعفر آباد)
 • دارای کارت پایان خدمت
 • نداشتن سوء پیشینه
 • پرداخت به موقع ماهانه (5ام هر ماه)
 • حقوق پایه + اضافه کار ثابت (2 شیفت کاری)
 • پاداش ثابت ماهانه
 • سرویس ایاب ذهاب از محمدشهر و از اشتهارد
 • صبحانه+ ناهار+ شام
 • بیمه و قرارداد معتبر اداره کار از روز شروع کار
 • امنیت شغلی و امکان رشد سازمانی
تکنسین فنی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداکثر 35 سال سن
 • ساکن کرج (اشتهارد - ماهدشت - محمدشهر - کیانمهر - مهرشهر - زیبادشت - فروسی - عباس آباد - جعفر آباد)
 • دارای کارت پایان خدمت
 • نداشتن سوء پیشینه
 • پرداخت به موقع ماهانه (5ام هر ماه)
 • حقوق پایه + اضافه کار ثابت (2 شیفت کاری)
 • پاداش ثابت ماهانه
 • سرویس ایاب ذهاب از محمدشهر و از اشتهارد
 • صبحانه+ ناهار+ شام
 • بیمه و قرارداد معتبر اداره کار از روز شروع کار
 • امنیت شغلی و امکان رشد سازمانی
اپراتور تولید
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداکثر 35 سال سن
 • ساکن کرج (اشتهارد - ماهدشت - محمدشهر - کیانمهر - مهرشهر - زیبادشت - فروسی - عباس آباد - جعفر آباد)
 • دارای کارت پایان خدمت
 • نداشتن سوء پیشینه
 • پرداخت به موقع ماهانه (5ام هر ماه)
 • حقوق پایه + اضافه کار ثابت (2 شیفت کاری)
 • پاداش ثابت ماهانه
 • سرویس ایاب ذهاب از محمدشهر و از اشتهارد
 • صبحانه+ناهار+شام
 • بیمه و قرارداد معتبر اداره کار از روز شروع کار
 • امنیت شغلی و امکان رشد سازمانی
جوشکار
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداکثر 35 سال سن
 • ساکن کرج (اشتهارد - ماهدشت - محمدشهر - کیانمهر - مهرشهر - زیبادشت - فروسی - عباس آباد - جعفر آباد)
 • دارای کارت پایان خدمت
 • نداشتن سوء پیشینه
 • پرداخت به موقع ماهانه (5ام هر ماه)
 • حقوق پایه + اضافه کار ثابت
 • پاداش ثابت ماهانه
 • سرویس ایاب ذهاب از محمدشهر و از اشتهارد
 • صبحانه+ ناهار+ شام
 • بیمه و قرارداد معتبر اداره کار از روز شروع کار
 • امنیت شغلی و امکان رشد سازمانی
اپراتور دستگاه
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداکثر 35 سال سن
 • ساکن کرج (اشتهارد - ماهدشت - محمدشهر - کیانمهر - مهرشهر - زیبادشت - فروسی - عباس آباد - جعفر آباد)
 • دارای کارت پایان خدمت
 • نداشتن سوء پیشینه
 • پرداخت به موقع ماهانه (5ام هر ماه)
 • حقوق پایه + اضافه کار ثابت (2 شیفت کاری)
 • پاداش ثابت ماهانه
 • سرویس ایاب ذهاب از محمدشهر و از اشتهارد
 • صبحانه+ ناهار+ شام
 • بیمه و قرارداد معتبر اداره کار از روز شروع کار
 • امنیت شغلی و امکان رشد سازمانی
تکنسین تاسیسات ساختمان
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداکثر 35 سال سن
 • ساکن کرج (اشتهارد - ماهدشت - محمدشهر - کیانمهر - مهرشهر - زیبادشت - فروسی - عباس آباد - جعفر آباد)
 • دارای کارت پایان خدمت
 • نداشتن سوء پیشینه
 • پرداخت به موقع ماهانه (5ام هر ماه)
 • حقوق پایه + اضافه کار ثابت (2 شیفت کاری)
 • پاداش ثابت ماهانه
 • سرویس ایاب ذهاب از محمدشهر و از اشتهارد
 • صبحانه+ ناهار+ شام
 • بیمه و قرارداد معتبر اداره کار از روز شروع کار
 • امنیت شغلی و امکان رشد سازمانی

 

این آگهی مربوط به ۷۲ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.