c

استخدام نیروی تحصیلدار با موتور و ظاهری آراسته در شهر تهران

۴ روز قبل
به نیروی تحصیلدار با موتور و ظاهری آراسته در شهر تهران نیازمندیم.
موبایل: 0912xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.