استخدام کارمند داری در چرم کروکو در کرمانشاه
۱۳۳ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام کارمند فنی آقا (رشته مکانیک) در کرمانشاه
مشخص نشده
۲۴۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت