ارسال آسان
استخدام الگوریتم نویس حرفه ای با حقوق تا 30 میلیون و پاداش در یزد
یزد
حقوق ثابت تا 30,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای HOLTEK و MS با حقوق تا 35 میلیون و پاداش در یزد
یزد
حقوق ثابت تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری