ارسال آسان
استخدام مدیر تولید در یک شرکت لبنیاتی در چهارمحال و بختیاری
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای HOLTEK و MS با حقوق 35 میلیون و پاداش در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام الگوریتم نویس حرفه ای با حقوق تا 30 میلیون و پاداش در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت تا 30,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای آردوینو با حقوق تا 25 میلیون و پاداش در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت تا 25,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام طراح حرفه ای مدارهای الکترونیک با حقوق تا 35 میلیون و پاداش/ شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای AVR با حقوق تا 25 میلیون و پاداش
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت تا 25,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام طراح حرفه ای سخت افزار بردهای الکترونیکی با حقوق 35 میلیون/ شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای STM با حقوق تا 35 میلیون و پاداش در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری