ارسال آسان
استخدام مدیر توسعه نرم افزار در آوای حامی مهاجر در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 13,000,000 تومان
مدیر فنی - CTO
PHP | MySQL | Laravel
Hiring PHP Full Stack Developer in the leader of Isatis Asia in Tehran
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | Laravel | MySQL
استخدام برنامه‌نویس Senior ‌PHP در آوای حامی مهاجر در تهران
۷۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
ارشد - Senior
PHP | MySQL | ElasticSearch