ارسال آسان
استخدام مدیر توسعه نرم افزار در آوای حامی مهاجر در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 13,000,000 تومان
مدیر فنی - CTO
PHP | MySQL | Laravel
ارسال آسان
استخدام Front End Developer در شرکت عدالت سودا گستر ایرانیان در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
Laravel | Git | JavaScript
Hiring PHP Full Stack Developer in the leader of Isatis Asia in Tehran
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | Laravel | MySQL
استخدام برنامه نویس PHP Full Stack در آوای حامی مهاجر در تهران
۲۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
مدیر فنی - CTO
Laravel | Docker | Vue.js