c

استخدام نیروی آشنا به نرم افزار های طراحی در کیش

۳۹۷ روز قبل نشان شده نشان کردن
به نیروی آشنا به نرم افزار های طراحی برای شیفت عصر (ساعت ۱۸ به بعد) در یک شرکت فرهنگی در کیش نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۳۹۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.