استخدام 17 عنوان شغلی با بیمه و سرویس در اصفهان

۵۷ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا
کارشناس منابع انسانی
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 25 الی 45 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: مدیریت
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 8 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
سرپرست انبار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 30 الی 40 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار
 • مسلط به نرم افزار نوآوران
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
انباردار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 25 الی 40 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه
 • حقوق اداره کار
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
کارگر انبار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 20 الی 30 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان
 • حقوق اداره کار
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
کارشناس فروش
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، دورکاری
 • شرایط سنی: 30 الی 45 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 8 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
بازاریاب
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، دورکاری
 • شرایط سنی: 20 الی 40 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 8 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
ویزیتور
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت، دورکاری
 • شرایط سنی: 20 الی 40 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 8 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
سرپرست کارگاه
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 30 الی 50 سال
 • حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط
 • آشنا به دستگاههای تراش، فرز، دریل، مونتاژ
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
کارشناس کنترل کیفیت
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 20 الی 40 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
قالبساز متخصص پلاستیک
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 25 الی 60 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
فرزکار منوال
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 25 الی 50 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
تراشکار منوال
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 20 الی 50 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • حقوق و مزایای توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
تکنسین فنی
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 25 الی 45 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه
 • حقوق اداره کار
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
اپراتور تراش CNC
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 20 الی 40 سال
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17 / 17 الی 24 / 24 الی 7
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه
 • به صورت شیفتی
 • حقوق اداره کار
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
اپراتور فرز CNC
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 20 الی 40 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه، تمامی نقاط سطح شهر اصفهان
 • در صورت نیاز به صورت شیفتی
 • حقوق توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
کارگر ساده
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • شرایط سنی: 20 الی 35 سال
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
 • دارای کارت پایان خدمت
 • بدون وعده ناهار
 • ساعت کاری: 7 الی 17
 • محدوده سکونت: بهارستان، مبارکه
 • حقوق اداره کار
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت
راننده دارای خودروی مینی بوس و اتوبوس جهت سرویس کارکنان
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • مسیر داخلی پیش بینی شده در بهارستان، مسیر محور میانی بالا تا انتها و برگشت از خیابان اردیبهشت می‌باشد.
 -

 

این آگهی مربوط به ۵۷ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.