استخدام کارگر ساده در شرکت بهارستان لیزر در البرز
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت