ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه در شرکت اپل وین در فارس
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر داخلی در سالن زیبایی شیما جاوید در شیراز
فارس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 4 عنوان شغلی در فارس
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر شعبه در شرکت آسان تهاتر ایرانیان در فارس
فارس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست مالی و اداری شعبه در پخش سراسری باراکا در فارس
فارس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت