استخدام برق کار صنعتی با بیمه و وعده غذایی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای