ارسال آسان
استخدام کارمند اداری با سرویس در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس کنترل کیفیت با حقوق تا 6 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی در مشهد
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
استخدام خانم جوان جهت سرپرستی خط تولید در مشهد
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مهندس صنایع غذایی در یک شرکت غذایی در مشهد
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت