استخدام 5 ردیف شغلی در مجموعه معتبر در تهران
استخدام 2 ردیف شغلی در یک شرکت صنایع غذایی معتبر در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس فروش حضوری در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند فروش تور خارجی و داخلی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در سرمایه گذاری دارویی گلرنگ در تهران
استخدام مدیر اجرایی در شرکت معتبر در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک موسسه معتبر در تهران
استخدام کارشناسان فروش و بازاریابی با مزایا در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در سامانه‌های مدیریت در تهران
استخدام دستیار فروش با ظاهر آراسته در تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی آقا در حوزه تجهیزات پزشکی
استخدام کارشناس فروش و کارشناس دیجیتال مارکتینگ در تهران
استخدام مدیر منابع انسانی،کارشناس ارشد منابع انسانی در تهران
استخدام کارشناس فروش،بازاریاب فروش در تهران
استخدام کارشناس بازاریابی و توسعه بازار/شرکت گلرنگ پخش
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در تهران
استخدام کارشناس فروش در مجموعه صدف فرمانیه - تهران
استخدام کارشناس جذب و استخدام در مجموعه جین وست - تهران
استخدام مدیر فروش،مشاور فروش،بازاریاب فروش در تهران