استخدام 21 ردیف شغلی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در یزد

استخدام مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

logo

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
سرپرست مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس مکانیک
 • حداقل 5 سال سابقه کار در کارخانجات نورد میلگرد و کلاف 
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
سرپرست برق و اتوماسیون
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس برق
 • حداقل 5 سال سابقه کار در کارخانجات نورد میلگرد و کلاف
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
کارشناس فنی مکانیک و تعمیرات
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس مکانیک
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
کارشناس برنامه ریزی تولید
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
کارشناس بازرسی و ساخت
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس مکانیک گرایش طراحی جامدات و ساخت و تولید
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
کارشناس فنی مکانیک و هیدرولیک
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس مکانیک
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
کارشناس فنی برق و اتوماسیون
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس برق گرایش الکترونیک و قدرت
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
تکنسین نقشه کش صنعتی
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس یا فوق دیپلم مکانیک، نقشه کشی صنعتی
 • حداقل 2 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
اپراتور تراشکاری
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: گروه مکانیک ساخت و تولید (ماشین افزار)، تراشکاری
 • حداقل 1 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
تعمیرکار مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: دیپلم مکانیک (فنی و حرفه ای و کارودانش) یا فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایشها
 • حداقل 1 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
تعمیرکار برق و اتوماسیون
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: فوق دیپلم برق کلیه گرایش ها
 • حداقل 1 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
تعمیرکار استند و هادی کار
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: دیپلم مکانیک (فنی و حرفه ای و کارودانش) یا فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایش ها
 • حداقل 1 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
نوردکار
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: دیپلم مکانیک (فنی و حرفه ای و کار و دانش) یا فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایش ها
 • حداقل 1 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
اپراتور جرثقیل
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: دیپلم مکانیک، برق
 • حداقل 1 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام
کارشناس حسابداری
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناس حسابداری
 • آشنا با اسناد و امور مالی
 • آشنایی با نرم افزارهای مالی
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • محل خدمت : بافق
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام

کارشناس ایمنی صنعتی (HSE)

 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: مهندسی ایمنی صنعتی
 • آشنایی با استانداردهای ایزو ISO 14001  و ISO 45001
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام

مهندس بهداشت حرفه ای

 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناسی بهداشت حرفه ای
 • آشنایی با استانداردهای ایزو ISO 14001 و ISO 45001
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام

کارشناس بهداشت محیط

 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناسی بهداشت محیط
 • آشنایی با استانداردهای ایزو ISO 14001 و ISO 45001
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام

کارشناس محیط زیست

 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کارشناسی محیط زیست
 • آشنایی با استانداردهای ایزو ISO 14001 و ISO 45001
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام

تکنسین ایمنی صنعتی

 
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کاردانی ایمنی صنعتی
 • آشنایی با استانداردهای ایزو ISO 14001 و ISO 45001
 • حداقل 2 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام

بهیار

 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: دیپلم
 • آشنایی با امور امداد و نجات
 • حداقل 2 سال سابقه کار
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • سرویس ایاب و ذهاب جهت کارشناسان از یزد به بافق و بالعکس مهیا میباشد، همچنین جهت پرسنل ساکن بافق از مجتمع به داخل شهر و بالعکس مهیا می باشد
 • ناهار
 • وام

 

این آگهی مربوط به ۵۳۲ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.