شرایط استخدام وزارت بهداشت

۱۹۰۷۳۴ نظر

شرایط استخدام وزارت بهداشت

متقاضیان محترم آزمون استخدام وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲می‌توانند با استفاده از شرایط و مفاد ذکر شده در این صفحه نسبت به شرایط دقیق آزمون استخدام وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲آگاهی یابند.

اطلاعیه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص تکمیل فرم امتیاز کرونا

خبر ۲۱ شهریور ۱۴۰۲- انتشار دفترچه  آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲

دانشگاهها/ دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز استخدامی شماره ۱۰۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاحیه های آن، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی با شرایط و ضوابط این دفترچه به صورت پیمانی استخدام نمایند

بخش اول: تعاریف


مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:
۱ . موسسه: به دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  اطلاق میشود که با توجه به اهداف و برنامه های آتی خود نسبت به رفع نیازهای نیروی انسانی مراکز بهداشتی، مراکز درمانی و بیمارستانها و سایر  واحدهای تابعه، اقدام به استخدام مینمایند. (مطابق جدول فهرست شغل محلها)
۲ . دستگا ه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، (کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
۳ . داوطلب قرارداد ی کا ر معین: به شخصی اطلاق میشود که به صورت قانونی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد انجام کار معین (موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آ˻ن نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور) اشتغال داشته باشد.
۴ . داوطلب قراردادی پزشک خانواده: فردی که براساس مفاد تبصره ۶ ماده ۳۱ آیین نامه و از طریق قرارداد طرح پزشک خانواده در حال انجام وظیفه در مراکز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشکده می باشد.
۵ . داوطلب قرارداد مشاغل کارگری : به شخصی اطلاق میشود که به صورت قانونی در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد مشاغل کارگری (موضوع ماده ۳۲ آیین نامه مذکور) اشتغال داشته باشد.
۶ . داوطلب شرکتی : به شخصی اطلاق میشود که به صورت قانونی از طریق یکی از شرکتهای طرف قرارداد دانشگاههای علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خرید خدمت از بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده ۲۲ آیین نامه مذکور) اشتغال داشته باشد.
۷ . داوطلب ایثارگر : ایثارگران شامل موارد زیر هستند:


الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

 

ب) ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

 
تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱ .معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
۲ .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت
و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
۹ .داوطلب معلول: به معلولی اطلاق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳ درصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق معلولان می باشد.

۱۰ .داوطلب آزاد: به شخصی اطلاق میشود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین نباشد.

بخش دوم: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام


۱ .شرایط عمومی داوطلبان
۱-۱ .داشتن تابعیت ایران
۲-۱ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳-۱ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-۱ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان(برای شغل نگهبان، معافیت پزشکی قابل قبول نمیباشد)

تبصره: دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی کرده باشند، می توانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر تا یکسال پس از برگزاری آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می باشند. درصورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به کارگیری آنها کان لم یکن تلقی میشود.
۵-۱ .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند(به تشخیص شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی دانشگاه).
۱-۶ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
.۱-۷ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
.۱-۸ عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.
.۱-۹ داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.
.۱-۱۰ دارا بودن مدرک تحص یلی دانشگاهی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معتبر،
تبصر ه ۱ : پذیرش مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مددکاری مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی مددکار ی می باشد.
تبصر ه ۲ : دارندگان مقطع کارشناسی ارشد تغذیه با کارشناسی غیر مرتبط که ورودی سال۱۳۹۸ و قبل از آن می باشند و ۳۱ واحد جبرانی را گذرانده و شماره نظام پزشکی دریافت کرده باشند مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند.
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
۱ -افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی
۲ -انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت
۳ -افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.
۴ -افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند.
۵ -دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.

۶- دارندگان تابعیت مضاعف
نکته: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر مرتبط یا غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.

۲ .شرایط اختصاصی استخدام:

الف) شرایط سنی داوطلبان:
داشتن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۴۰ سال تمام(متولدین از ۱۳۶۲/۰۶/۲۱ تا ۱۳۸۲/۰۶/۲۱) برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و داشتن حداکثر ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر(متولدین از ۱۳۵۷/۰۶/۲۱ تا ۱۳۸۲/۰۶/۲۱) تا اولین روز ثبت نام.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱ -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند
۲ -سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سنهای اعلام شده در ذیل میباشند، در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
۳ -سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال
۴ -سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) حداکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول).
۴ داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تماموقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمهها ی دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشتهاند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

-۵ داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهاند، به میزان انجام خدمت فوق.
-۶ به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود
مشروط به آن که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲ر۵ نباشد. مبنای تع˺ن نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون میباشد.

ب) ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:
۱ -مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشتههای دارای طرح «اجباری» میبایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره ۱ -مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه یک دانشگاه میباشند، میتوانند صرفا در آزمونهای استخدامی همان دانشگاه شرکت نمایند. بدیهی است در صورت قبولی صدور ابلاغ استخدامی وحکم حقوقی بصورت پیمانی حین طرح امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲ -در خصوص داوطلبانی که نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی «پایان طرح» نیست و گواهی «اشتغال به طرح» برای اینگونه افراد کفایت مینماید. ضمنا مشمولین مذکور میتوانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاههای علوم پزشکی نیز شرکت نمایند.
نکته: داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت (تعهد خاص، قانون برقراری عدالت آموزشی و پزشکان متخصص مشمولین تعهدات «ضریب k «و ...) صرفا مجاز به شرکت در آزمون استخدامی همان موسسه یا منطقه مورد تعهد می باشند. لازم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی، تعیین محل خدمت این داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.
تبصره ۳ -مشمولین تعهدات ضریب k در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون (در هر شغل- محل) می باشند که از میزان تعهدات آنان حداکثر ۳ ماه باقی مانده باشد (ملاک عمل برای محاسبه حداکثر سه ‹۳ ‹ماه، از تاریخ آخرین روز ثبت نام میباشد). بدیهی است صدور ابلاغ پذیرفته شدگان نهایی این بند منوط به ارائه گواهی پایان خدمات مورد تعهد پزشکان در مقطع تخصص می باشد.
۲ -مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح «اختیاری» که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگذرانند در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهی موافقت با انصراف از طرح در صورت پذیرش نهایی از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارک می باشند.


پ) شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش مشاغل مربوط به حیطه فوریتهای پزشکی:
در خصوص مشاغل فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و کارشناس تریاژ تلفنی فوریتهای پزشکی علاوه بر شرایط فوق الذکر، داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی با تایید طب کار مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز الزامی می باشد.

در خصوص شغل « فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی » علاوه بر شرایط مندرج در بندهای قبلی، برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی میباشد:
۱ -دارای قد ۱۶۵ سانتی متر و بالاتر.
۲ -دارای شاخص توده بدنیBMI) Index Mass Body (کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۱۹)
تبصره: افرادی که "BMI "آنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام"تست بیو الکتریک امپدانس" معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها براساس نتایج تست مربوطه صورت میگیرد.
تذکر: اندازه گیری "قد" و "BMI "در زمان بررسی مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز ننماید، از سایر مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.
۳ -دارا بودن گواهینامه رانندگی با آمبولانس ( ب۲ یا پایه دوم)
تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه (ب۱ (در صورت قبولی در آزمون، بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه (ب۲) یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد. (لازم به ذکر است افراد زیر ۲۴ سال چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند، در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر اخذ گواهینامه ب ۲ تا پایان ۲۴ سالگی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهینامه در زمان مقرر قبولی آنها کان لم یکن خواهد شد)

تبصر ه :۲ درخصوص داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج نهایی جهت تکمیل ظرفیت معرفی و پذیرفته می شوند تاریخ مجاز برای ارائه گواهینامه رانندگی (ب۲) یا پایه دوم، یکسال بعد از اعلام اسامی پذیرفته شدگان این مرحله به هسته گزینش موسسه می باشد.
۴ -داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح (بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).
نکته: سایر شرایط اختصاصی مشاغل مختلف بنا به ضرورت در جداول رشته های شغلی هر دانشگاه درج گردیده است.

ت) شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش نگهبان:
در خصوص شغل نگهبان علاوه بر شرایط فوق برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی میباشد :
- موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی
- داشتن حداقل قد ۱۷۵ سانتیمتر
- دارا بودن تناسب جسمانی: BMI) نسبت وزن به قد) باید بین ۲۷ و ۱۸ر۵ باشد
- معافیت پزشکی برای این شغل قابل قبول نمیباشد.

بخش سوم: مواد آزمون

الف) آزمون کتبی
- حیطه عمومی
کلیه دروس آزمون عمومی به صورت چهارگز ینها ی با ضر یب یک (۱) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو (۲) برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد

* اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده میشود)، این درس لحاظ نخواهد شد .

- حیطه تخصصی و اختصاصی :
سوالهای حیطه ها ی تخصصی و اختصاصی آزمون با توجه به دانش و مهارتهای تخصصی متناسب با رشته های شغلی، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول ذیل مشخص شده است.

برای مشاهده جدول مواد آزمون اینجا کلیک کنید

بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی


استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود:
الف) سهمیه ایثارگران:
بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه های ۲۵ درصد و ۵ درصد (در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت در شغل محل های دارای مصاحبه جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و یک برابر ظرفیت در شغل محل های بدون مصاحبه با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ -در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد.
۲ -با هماهنگیهای به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند.
۳ -ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید بنیاد مذکور مجاز به انتخاب شغل محلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمی باشند.
۴ -مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران نمیباشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن، صرفا از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. بنابراین مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفا باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند.
۵ -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.

۶ -کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (۲۵ درصد) الزامی نمیباشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
۷ -آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.
۸ -سهمیه مربوط به ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۵ درصد در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۵ درصد را انتخاب نمایند. بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارک سهمیه مورد اشاره تایید نگردد، داوطلب مذکور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد.
۹ -کسب حدنصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه ۵ درصدایثارگران تا سقف سهمیه (پنج درصد) الزامی نمیباشد.

۱۰ - مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران، صرفا مجاز به ثبت نام در سهمیه مربوط به خود می باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن، صرفا از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید.

ب) سهمیه معلولین:
جذب معلولین با ارائه معرفینامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی (۳ درصد قانون جامع حمایت از معلولان) صرفا از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات ، کسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ -سهمیه مربوط به معلولین مشمول سهمیه استخدامی ۳ درصد در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان معلول مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه مذکور را انتخاب نمایند. بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارک سهمیه مورد اشاره تایید نگردد، داوطلب مذکور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد. بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت.
۲ -معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.
۳ -بر اساس ماده(۵ (آیین نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از ماموریت کاری آنها نباشد، بلامانع میباشد

پ) سایر سهمیه ها:
کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران( مندرج در بند الف) و معلولین عادی( مندرج در بند ب)، به سایر داوطلبان آزاد در صورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت.

ت) امتیازات
۱_امتیاز بومی
با توجه به بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۹۹/۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی به جز شهرستان تهران و مراکز استان‌ها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم(۱/۴) محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد

الف_ شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مراده تقاضا یکی باشد،.
تبصره: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

ب_ سکونت داوطلب به مدت حداقل ۱۰ سال با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست) مبهور به مهر فرمانداری یا نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارائه مدارک و مستندات ذیل احراز گردد.

۱_ داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه
۲_ گواهی اشتغال به کار رسمی پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه

تبصره: داشتن گواهی تحصیلی در مقاطع ابتدایی راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا یا تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می‌تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ۱۰ سال سکونت به شرط ارائه استشهاد مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.

ج_ تقسیمات کشوری( اعم از شهر، بخش یا روستای ذکر شده در شناسنامه داوطلب) در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود

 

۲ امتیاز کرونا
به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی و متعهدین که در راستای وظایف و ماموریتهای محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا(کووید۱۹) از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ تا آخرین روز ثبت نام در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریتهای پزشکی خدمت نمودهاند، صرفا در صورت برخوردار ی از شرای ط مندرج در آ گهی، به ازاء هر ماه سابقه خدمت، دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد به نمره مکتسبه فرد منطبق با قوانین و مقررات ابلاغی اضافه خواهد شد.
-۳ امتیاز قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
به استناد بند "ب" ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد
(۲) تا حداکثر ده درصد(۱۰) نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.
تبصره: تخصیص امتیاز فوق، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲ر۵ نباشد. مبنای تع˺ن نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون میباشد.
-۴ امتیاز مشمولین قانون اصلاح قانون برقرار ی عدالت آموزشی به استناد تبصره ۱۰ ماده ۴ قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی، امتیاز مشمولین این قانون به شرط گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد و سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی با ضریب یک و دو دهم(۱/۲) محاسبه میشود.

با توجه به موارد مذکور محاسبه نمره آزمون کتبی داوطلبان بشرح ذیل خواهد بود:

نمره کتبی + امتیاز کرونا + امتیاز کرونا + امتیاز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت + امتیاز مشمولان قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی


تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطلاعات ثبت نامی:
با توجه به اینکه اعلام نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارک) بر اساس اطلاعات ثبتنامی(خوداظهاری) داوطلبان و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد، به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک، هرگونه تغ˺ر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد،
کل فرایند اعلام نتیجه را با اختلال مواجه می سازد، لذا لازم است ورود اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چراکه با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. لازم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد (به جز شغل محل انتخابی) در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در زمان بررسی مدارک، امتیازات و سهمیه های انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم: مراحل ثبت نام


ثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ تا پایان روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ انجام خواهد شد. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

الف) مطالعه شرایط آزمون
داوطلب متقاضی آزمون، باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدا توصیه می شود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرا یط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

الف) تهیه فایل عکس اسکن شده:
داوطلب بایدیک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:
عکس ۴ ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) فقط باید با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰ ۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰ ۳۰۰ باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تذکر ۱ :(اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر ۲ :عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر ۳ :(با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۲ کارت ملی : داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت jpg و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحا رنگی باشد.
ج) پرداخت وجه
متقاضیان واجد شرایط، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۲ر۳۰۰ر۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضافه ۲۰ر۰۰۰ ریال هزینه خدمات پیامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کارت بانکی به همراه رمز اینتـرنتی و کد ۲cvv مورد نیاز میباشد.

«توکن پرداخت»، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصاص می یابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را (که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک می گردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شماره ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.
تذکر ۱ : در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیر ی پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر، می بایست از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه «ثبت نام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید.
تذکر ۲ : در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت آمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه «بازیابی کد رهگیری/ توکن » را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک می شود.
تذکر ۳ : به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) شروع فرآیند ثبت نام
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.
مرحله :۱ بارگذاری مدار ک
در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری میگردد.
مرحله :۲ اطلاعات فرد ی
مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.
مرحله :۳ اطلاعات تحصیلی
اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.
مرحله :۴ سهمیه و سابقه کا ر
در این مرحله، سهمیه و سابقه کار(صرفا مواردی که در همین دفترچه مورد تا˻د است) وارد میشود
مرحله :۵ شغل مورد درخواس ت در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب میتواند از بین آن ها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید.
تذکر: داوطلب، فقط حق انتخاب یک شغل را خواهد داشت.
مرحله :۶ اطلاعات تکمیل ی
اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد.
محل دقیق برگزاری آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر میگردد.
مرحله :۷ کد رهگیر ی
تاکید میگردد صرفا در صورتی ثبتنام فرد به پایان میرسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه «کد ره گیری» دریافت نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیار مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتما م بایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود ر ا مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود .

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون


- بخش اول : برای عناوین شغلی ردیفهای ۱ تا ۶۵ جدول «حیطه تخصصی و اختصاصی » بخش سوم
شامل تمام مشاغل، بجز مشاغل مربوط به دندانپزشک و پزشکان متخصص، در روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار میشود. کارت ورود به جلسه این بخش، از روز سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس https://hrtc.ir/ قرار خواهد گرفت.
- بخش دوم : برای عناوین شغلی ردیفهای ۶۶ تا ۸۵ جدول «حی طه تخصصی و اختصاصی » بخش سوم
شامل عناوین شغلی دندانپزشک و پزشکان متخصص، در روز جمعه ۲۶ آبانماه ۱۴۰۲ برگزار میشود. کارت ورود به جلسه این بخش، از روز سه شنبه ۲۳ آبانماه ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس https://hrtc.ir/ قرار خواهد گرفت.

ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لاز م ب ه ذک ر است صدو ر کارت شرکت د ر آزمون، به منزله تایید اطلاعا ت ارسال ی از سو ی داوطلبان نبوده و اصل مدار ک داوطلبان پس از اجرا ی آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ز) اعلام نتایج آزمون کتبی
زمان اعلام نتایج آزمون کتب ی برای همه مشاغل(به غی ر از دندانپزشک و پزشکان متخصص)، دهه سوم آبانماه ۱۴۰۲ و برای مشاغل دندانپزشک و پزشکان متخصص، دهه سوم آذرماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

بخش ششم : نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه
الف) تعیین حدنصاب
کسب حداقل پنجاه درصد(۵۰) میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد(۴۰) برای حیطه عمومی آزمون کتبی و شصت درصد(۶۰) برا ی حیطه تخصصی و اختصاصی آزمون کتبی در هر سهمیه استخدامی - شغل - شهرستان در هر یک از موسسات.
تذکر : داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سای ر مراحل استخدامی حذف و صرفا کارنامه آزمون کتبی از طر یق درگاه الکترونیکی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد

حدنصاب =۵۰درصدمیانگłن نمره ی اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر سهمیه و شغل در هر شهرستان و هر موسسه

 

تبصره - کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلی به پیشنهاد کارگروه آزمون موسسه و با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور امکانپذیر خواهد بود.

ب) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب موسسات مکلفند نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی از پذیرفته شدگان امتحان مشترک اقدام نمایند. شرط لازم برای انتخاب افراد جهت انجام ارزیابی تکمیلی، کسب حد نصاب میباشد و انتخاب افراد براساس مجموع نمره فضلی آنان(با وزن چهل درصد(۴۰) برای حیطه عمومی و شصت درصد(۶۰) برای حیطه تخصصی و اختصاصی) به تعداد سه(۳) برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل مورد تقاضا صورت میپذیرد.
تبصره ۱ - در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در شغلمحلهای مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد واجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.
- موسسه موظف است، اسامی داوطلبین را به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش به صورت همزمان براساس مجموع نمره فضلی افراد با وزن شصت درصد(۶۰) برای حیطههای تخصصی و اختصاصی آزمون کتبی و چهل درصد(۴۰) برای حیطه عمومی آزمون کتبی معرفی نماید. نحوه محاسبه نمره نهایی داوطلبان براساس ۶۰ نمره امتحان کتبی و ۴۰ نمره ارزیابی تکمیلی است.
تبصر ه ۱ : پس از اعلام نظر گزینش، در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی مشترک و ارزیابی تکمیل ی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی مشترک بالاتر باشد .
تبصره :۲ موسسه مکلف است نسبت به انجام ارزیا بی تکمیلی تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرا ط و ثبت نمره مربوطه در سامانه امتحانات جهاد دانشگاهی اقدام نما ید .
- موسسه موظف است پس از وصول نظر گزینش و انتخاب پذیرفته شدگان به ترتیب مجموع نمره فضلی، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید. پذیرفتهشدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از اعلام موسسه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به موسسه مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در موسسه میباشد.

بخش هفتم :تذکرات و توصیه های کلی:


.۱ داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) ارائه شده توسط آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد.

ضمنا فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام، در صورتی میتوانند در ای ن آزمون ثبت نام نمایند، که عنوان مدرک تحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهی موقت آنان بدون در نظر گرفتن پیشوند «معارف اسلامی» با مقطع، رشته و گرا یش تحصیلی پیشبینی شده در شرای ط احراز مشاغل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام یکسان باشد. این دسته از داوطلبان، با ید در زمان ثبت نام، عنوان رشته تحصیلی خود را بدون در نظر گرفتن پیشوند «معارف اسلامی» انتخاب نمایند.
.۲ در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفا فارغالتحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشتهه ای تحصیلی بدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایشهای آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، می توانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند.
.۳ پذیرش مدارک کارشناسی ارشد و دکتری اعلام شده در مشاغل، منوط به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرط مرتبط بودن مقطع پایین تر) می باشد. داوطلبان موظف هستند با مراجعه به آدرس jcgmdar/ir.gov.behdasht.mrd://https قسمت قوانین و مقررات، کتاب مهندسی مشاغل، کتاب سال ۱۴۰۰ را مطالعه و از شرای ط اختصاصی شغل مورد نظر مطلع شوند. درصورت وجود ابهام واحدهای مهندسی مشاغل موسسات مربوطه آماده راهنمایی و رفع ابهام می باشند.
.۴ داوطلبان استخدام میبایست سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشند. در صورت عدم تا˻د توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه میباشد.
.۵ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعلام مینماید با مستندات ی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، امتیاز ویژه کرونا، معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاههای اجرایی(برای محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبتنامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آز مون استخدامی موسسات (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم استخدامی) امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
.۶ اسامی پذیرفتهشدگان پس از تا˻د مراجع ذیصلاح از طریق سایت آزمون جهاد دانشگاهی نشانی ir.hrtc به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
.۷ داوطلبان بایستی به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تار یخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه دو ماه پس از آخرین روز ثبتنام آزمون و برای تاریخ شروع به طرح (جهت افرادی که در دوران طرح اجباری میباشند)، تاریخ پایان طرح (جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاهها)، محاسبه امتیاز کرونا، تاهل و تولد فرزند و،... آخر ین روز ثبتنام
و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام میباشد

۸ استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفا بر اساس نمره کل اولیه خواهد بود. اعلام نتیجه اولیه، صرفا برای اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمی (نمرات مکتسبه) آنان میباشد و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگری از جمله استخدام میباشد.
.۹ داوطلبانی که حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام موسسه، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراض ی نخواهند داشت. بدیهی است موسسه در ا ینگونه موارد با هماهنگی جهاد دانشگاهی از سایر شرکت کنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهند نمود.
.۱۰ هرگونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه، زمان و مکان ارائ ه مدارک و ارزیابی تکمیلی در کارنامه و سامانه جهاد دانشگاهی و حسب مورد سایت موسسه مربوطه خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را از این طر یق در یافت خواهند کرد. بنابراین داوطلبان می بایست به طور مرتب به سایت موسسات مذکور مراجعه نمایند.

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید

 

 ثبت نام استخدام در وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲

متقاضیان محترم ثبت نام آزمون استخدام وزازت بهداشت سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۲۱ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ است . رشته های مورد نیاز در آزمون استخدام وزارت بهداشت در دفترچه آزمون ذکر شده است . داوطلبان آزمون وزارت بهداشت می توانند با مدرک تحصیلی ، دیپلم ، کاردانی (فوق دیپلم) ، کارشناسی (لیسانس) و بالاتر (دکتری) در این آزمون شرکت کنند.

شرایط سنی حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۴۰ سال تمام (متولدین از ۱۳۶۲/۰۶/۲۱ تا ۱۳۸۲/۰۶/۲۱ (برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) داشتن حداکثر ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر (متولدین از ۱۳۵۷/۰۶/۲۱ تا ۱۳۸۲/۰۶/۲۱)  است . در ضمن آزمون دارای تبصره هایی است که به حداقل سن افزوده میشود. از جمله قوانین ایثارگری، جوانی جمعیت و..

 آزمون وزارت بهداشت برای عناوین شغلی مشاغل پزشک متخصص و دندانپزشک ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ و برای کلیه مشاغل بجز مشاغل پزشک متخصص و دندانپزشک ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد .

داوطلبان پس از بررسی تمامی شرایط استخدام که در دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲ ذکر شده است ،جهت ثبت نام استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲ اقدام نمایند.

برای مشاهده تمامی منابع و سوالات تخصصی و عمومی برای آزمون استخدام وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲ به این صفحه مراجعه کنید.

  وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲ با مدرک دیپلم در عنوان شغلی  نگهبان  استخدام  دارد .اخبار لحظه به لحظه استخدام وزارت بهداشت در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین برای دریافت منابع مطالعاتی و سوالات استخدامی وزارت بهداشت می توانید به این صفحه مراجعه نمایید

شرایط سنی آزمون و رشته های استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲در دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت ذکر خواهد شد

متقاضیان محترم آزمون استخدام وزارت بهداشت کافی است اطلاعات مندرج در این صفحه و دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون را به دقت بررسی کرده و هرگونه سوال خود را در بخش نظرات صفحه بیان کنید تا مشاور آموزشی «ای استخدام» در اسرع وقت نسبت به پاسخ دادن سوال شما اقدام کنند.

ثبت نام در آزمون

منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدامی وزارت بهداشت
در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و ... گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.

 

گوش به زنگ باشید!

با فعال‌سازی این خدمت، دیگر نیازی به بررسی مکرر وبسایت نیست و به محض انتشار خبر مهم در این صفحه از طریق پیامک و تماس تلفنی از آن اطلاع خواهید یافت!
سوالات متداول
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۱۹۰٬۷۳۴ نظر برای استخدام وزارت بهداشت (خبر جدید)

 • ک
  کارشناس خرید صندوقدار
  ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۵
  دوستانی که بیمارستان المهدی تهران قبول شدن
  برای من این اومده ینی قبول شدم ؟
  پذیرفته شده
  پذیرش نهایی شما، منوط به تایید گزینش موسسه خواهد بود.
  برای ادامه مراحل استخدامی، می‌بایست با توجه به اطلاعیه‌های موسسه مربوطه، به واحد استخدام موسسه مراجعه نمایند
  تاییدیه گزینش باید یکبار دیگه بریم برای مصاحبه؟ کسی اگه اطلاع داره ممنون میشه جواب بده
  • M
   M
   ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶
   بله قبول شدین
   تبریک میگم ان شالله موفقیت های بیشتر
   نمره کتبی ومصاحبه شماچندشد؟
   ایاامتیازکرونام داشتین ؟
   من امتیازکلم 46 شده بدون هبچ امتیازی قبول نشدم به این کارم خیلی احتیاج داشتم ولی خب قسمت نشدشایدقسمتم آپ یابانک هسش
   • .
    ........
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۷
    مبارکتون باشه قبول شدین
    منتظر زنگ گزینش باشید وطول این مدت احکام مسائل روز مطالعه کنید
    • M
     M
     ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۷
     بله گزینش میرین قبول میشین اسونه کمترکسی ردمیشه ازگزینش
     مسائل روزکشوروسیاسی واحکام رومیپرسن
    • H
     Hana
     ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۳۷
     بچه ها ما ی ماه قبل عید گزینش رفتیم بنظرمم سخت بود شاید برای من که در مسائل دینی ضعیفم اینطور بوده اعتماد بنفس داشته باشید طوری که هیچ شک و شبهه ای ایجاد نشه که دارید دروغ میگید مسائل روز رو میپرسن از من پرسیدن نقشت تو مسائلی ک این‌روزا پیش اومده چیه و اخبار رو از چه شبکه ای دنبال میکنی رئیس مجلس کیه کدوم کار واجبی هست که انجام ندادی و نماز وحشت چیه و طریقه خوندنش چجوریه غسل های واجب و نماز های واجب نماز جمعه و آخرین راهپیمایی از چه مسیرهایی رفتین و محل سخنرانی کجا بودو....بنظرم شانسیه پرسشگرت کی باشه من ی خانم دیگرو دیدم خیلی مهربون و خوش اخلاق بود ولی گیر یکی افتادم ک پدرمو درآورد ولی خداروشکر بخیر گذشت چون فاصله مصاحبه و گزینش کم بود آمادگی داشتم
     • م
      ماما فر
      ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۲۲
      کسی خبر داره دانشگاه تهران کی تکمیل ظرفیت را اعلام میکنه و چجوری اعلام میکنه ممنون میشم کسی اطلاعی داره بگه
      • ش
       شک
       ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۸
       اون که نتایجو آخر همه اعلام کرد معلومه تکمیل ظرفیتشم حالا حالا ها نیست
       • ش
        شک
        ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۸
        ما هم منتظر تکمیل هستیم
       • م
        میلاد/حضرت مهدی
        ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۳
        من به گزینش دانشگاه تهران زنگ زدم گفتن لیست قبول شده هارو به محض اینکه واسه ما بفرستن باهاتون تماس میگیریم و روز و ساعت دقیقش رو بهتون میگیم و همچنین گفتن طی 10 روز آینده منتظر تماس باشید
        • غ
         غزل
         ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۶
         سلام بچه ها قبولی ها المهدی باید چیکار کنن؟
         یعنی باید بریم دانشگاه تهران؟کسی رفته؟ میدونه چجوریه؟
         • م
          میلاد/حضرت مهدی
          ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۴
          من به گزینش دانشگاه تهران زنگ زدم گفتن لیست قبول شده هارو به محض اینکه واسه ما بفرستن باهاتون تماس میگیریم و روز و ساعت دقیقش رو بهتون میگیم و همچنین گفتن طی 10 روز آینده منتظر تماس باشید
          • غ
           غزل
           ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۸
           ممنون از اطلاع رسانیتون، پس نیازی نیس فعلا به دانشگاه مراجعه کنیم برای پرونده سازی و چیزای دیگه؟ تماس از طرف خودشونه؟
           • م
            میلاد/حضرت مهدی
            ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۴۵
            نه نیازی نیست...تماس میگیرن و حتما اطلاعیه ای مبنی بر اینکه چه مدارکی ببریم قرار میدن در سایت هسته گزینش
         • ت
          توکل
          ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۰
          سلام دوستان یه سوال دارم فرصتم کمه لطفا جواب بدین در مورد اعمال امتیاز کرونا یه ابهامی دارم باید به وزارت زنگ بزنم یا جهاد لطفا شماره اگه دارید بزارید ممنون میشم.
          • م
           من
           ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۱
           بچه ها تامین اجتماعی با نمره 46 شهرستان خیلی کوچیک !! ، بدون امتیاز بومی بنظرتون قبول میشم ؟🤒🤒

           لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

           ثبت پاسخ