ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

 

میزان حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای میزان ساعت کاری آنان در هفته محاسبه و اغلب به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. ساز و کار تعیین ساعت کاری، نحوه محاسبه اضافه کار، میزان مرخصی و به طور کلی مناسبات بین کارگر و کارفرما در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است. در این مقاله به جزئیات مربوط به قانون کار در رابطه با میزان ساعات کاری کارگران می‌پردازیم و به دو شیوه مختلف جدول ساعات کاری را تهیه و تنظیم کرده‌ایم.

 

 

میزان ساعات کاری وزارت کار در بهمن ماه ۱۴۰۲

میزان ساعات کاری وزارت کار در بهمن ۱۴۰۲ بر اساس قوانین وزارت کار و شیوه محاسباتی ۷/۳۳ در جدول زیر، تدوین شده است. برای آشنایی با این شیوه محاسباتی، ادامه مطلب را بخوانید.

ساعات کاری وزارت کار در  بهمن ۱۴۰۲ بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۱
روزهای ماه تعداد  جمعه تعداد تعطیلی رسمی غیر از جمعه تعداد روز کاری ساعت کار
۳۰ ۴ ۳ ۲۳ ۱۶۹

 

همچنین میزان ساعات کاری بهمن ۱۴۰۲ بر اساس قوانین وزارت کار و شیوه محاسباتی روزانه ۸ ساعت کاری به همراه ۴ ساعت کاری در پنج‌شنبه در جدول زیر، تدوین شده است. برای آشنایی با این شیوه محاسباتی، ادامه مطلب را بخوانید.

ساعات کاری وزارت کار در  بهمن ۱۴۰۲ بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۲
روزهای ماه تعداد روزهای کاری ۸ ساعتی تعداد روزهای کاری ۴ ساعتی تعداد پنج‌شنبه‌های تعطیل ساعت کار
۳۰ ۲۱ ۲ ۲ ۱۷۶

  

قانون تعداد روزها و ساعت کاری

تعداد روزها و ساعت کاری در متن قانون کار مشخص شده است. به موجب ماده ۵۱ این قانون «ساعت کار، مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.» این قانون درباره میزان ساعت کار در شبانه‌روز، هفته و ماه محدودیت‌های زیر را مشخص کرده است و همه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از آن هستند.

 • به غیر از برخی موارد، ساعت کار کارگران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
 • مجموع ساعات کار در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند.
 • در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.
 • در برخی کارها که ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه‌روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید جمع ساعات کار در ۴ هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.
 • روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.

 

شیوه اول برای  محاسبه جدول ساعت کاری ۱۴۰۲

 متن قانون کار به صراحت عنوان کرده است میزان ساعت کاری نباید از ۸ ساعت در شبانه‌روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. با توجه به تعطیلی روز جمعه میزان ساعت کار کارگر به نحوی که پس از یک هفته (یا ۶ روز کاری) ۴۴ ساعت کار کرده باشد از تقسیم ۴۴ ساعت هفته بر ۶ روز کاری محاسبه می‌شود. در واقع، کارگران باید روزانه ۷/۳۳ ساعات معادل ۷ ساعت و بیست دقیقه (توجه شود ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه اشتباه است!) در روز کار کنند. این میزان از ۸ ساعت کار در شبانه‌روز نیز تجاوز نمی‌کند. بر همین مبنا جدول ساعت کار قانون کار به صورت زیر تهیه و تنظیم شده است.

 

جدول ساعت کاری ۱۴۰۲  بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۱
 ماه  روزهای ماه  تعداد جمعه  تعداد تعطیلی رسمی غیر از جمعه  تعداد روز کاری ساعت کار 
 فروردین  ۳۱ ۴  ۶  ۲۱  ۱۵۴ 
*  اردیبهشت  ۳۱  ۵  ۴ ۲۲   ۱۶۱
 خرداد  ۳۱ ۴  ۲  ۲۵   ۱۸۳
 تیر  ۳۱ ۵   ۱ ۲۵   ۱۸۳
 مرداد  ۳۱ ۴  ۱   ۲۶  ۱۹۱
 شهریور  ۳‍‍۱ ۵   ۳ ۲۳   ۱۶۹
 مهر  ۳۰ ۴  ۲  ۲۴   ۱۷۶
 آبان  ۳۰  ۴  ۰ ۲۶   ۱۹۱
 آذر  ۳۰ ۴  ۱  ۲۵   ۱۸۳
 دی  ۳۰  ۵ ۰   ۲۵ ۱۸۳ 
 بهمن  ۳۰  ۴ ۳  ۲۳   ۱۶۹
 اسفند  ۲۹  ۴ ۲  ۲۳  ۱۶۹ 
 مجموع  ۳۶۵  ۵۲ ۲۴ ۲۸۹ ۲۱۲۰

 

پانویس: روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تقویم شمسی تعطیل نیست اما  طبق   ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این روز، جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید و بنابراین کار در این روز  به عنوان  اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه می‌شود.

 

تصویر جدول ساعت کاری سال ۱۴۰۲ بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۱  به صورت زیر است:

جدول ساعت کاری ۱۴۰۲ نوع یک

 

شیوه دوم برای محاسبه جدول ساعت کاری ۱۴۰۲

 شیوه دیگری برای محاسبه  ساعت و روزهای کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبق آن نیز میزان ساعت کار از ۸ ساعت در شبانه‌روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نمی‌کند. در این شیوه، افراد روزهای شنبه تا چهارشنبه را به مدت ۸ ساعت (در مجموع ۴۰ ساعت) و روز پنج‌شنبه به مدت ۴ ساعت (در مجموع ۴۴ ساعت) مشغول به کار هستند. بر همین مبنا تعداد روزهای پنج‌شنبه در ماه دارای اهمیت می‌شوند. جدول ساعت کاری ۱۴۰۲ در زیر، مطابق این شیوه تهیه و تنظیم شده است.

 

جدول ساعت کاری ۱۴۰۲  بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۲
ماه  روزهای ماه  تعداد روزهای کاری ۸ ساعتی  تعداد روزهای کاری ۴ ساعتی تعداد پنج‌شنبه‌های تعطیل   ساعت کار
فروردین  ۳۱  ۱۷ ۴ ۱ ۱۵۲
* اردیبهشت ۳۱ ۱۸ ۴ ۰ ۱۶۰
خرداد ۳۱ ۲۱ ۴ ۰ ۱۸۴
تیر ۳۱ ۲۱ ۴ ۱ ۱۸۴
مرداد ۳۱ ۲۳ ۳ ۱ ۱۹۶
شهریور ۳۱ ۱۹ ۴ ۱ ۱۶۸
مهر ۳۰ ۲۰ ۴ ۰ ۱۷۶
آبان ۳۰ ۲۲ ۴ ۰ ۱۹۲
آذر ۳۰ ۲۰ ۵ ۰ ‍۱۸۰
دی ۳۰ ۲۱ ۴ ۰ ۱۸۴
بهمن ۳۰ ۲۱ ۲ ۲ ۱۷۶
اسفند ۲۹ ۱۹ ۴ ۰ ۱۶۸
مجموع  ۳۶۵ ۲۴۳ ۴۶ ۶ ۲۱۲۸

 

پانویس: روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تقویم شمسی تعطیل نیست اما  طبق   ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این روز، جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید و بنابراین کار در این روز  به عنوان  اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه می‌شود.

 

تصویر جدول ساعت کاری سال ۱۴۰۲ بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۲ به صورت زیر است:

جدول ساعت کاری ۱۴۰۲ نوع دو

 

حقوق ۸ ساعت قانون کار  در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

حداقل دستمزد ساعتی در سال ۱۴۰۲  برابر با  ۲۴۱,۳۹۴ ریال   است. بنابراین برای محاسبه «حقوق ۸ ساعت قانون کار» این مقدار را در عدد ۸ ضرب می‌کنیم:

ریال ۱,۹۳۱,۱۵۲ =  ۲۴۱,۳۹۴ × ۸

این مقدار، اندکی از حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۲  (یعنی ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال)  بیشتر است. زیرا «حقوق ۸ ساعت قانون کار» از ضرب اعداد ۲۴۱,۳۹۴  و ۸ به دست می‌آید در حالی که حداقل دستمزد روزانه از ضرب اعداد  ۲۴۱,۳۹۴  و  ۷/۳۳ به دست می‌آید.

اضافه‌کاری و نحوه محاسبه آن

 ماده ۵۹ قانون کار شرایط انجام کار اضافی توسط کارگر را پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده، با موافقت کارگر و به شرط پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد، انجام کار اضافی توسط کارگر مجاز است. تبصره این ماده تاکید می‌کند به جز در موارد استثنایی و با توافق طرفین، ساعت کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید. برای محاسبه ساعات اضافه کاری، تعداد ساعت‌های کاری فرد را از میزان ساعت کاری ماه مورد نظر کم می‌کنیم. مثلا برای بهمن سال ۱۴۰۲ ساعت کاری طبق شیوه محاسباتی نوع یک، ۱۶۹ ساعت و طبق شیوه محاسباتی نوع دو، ۱۷۶ ساعت است. پس اگر فردی  در این ماه ۲۰۰ ساعت کار کند میزان اضافه کاری او در شیوه نوع یک، ۳۱ ساعت و در شیوه نوع دو، ۲۴ ساعت در نظر گرفته می‌شود.

نرخ ساعت  اضافه کاری سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

 طبق قانون کار، دستمزد اضافه کاری به میزان ۴۰ درصد حداقل دستمزد ساعتی است و این مقدار از حاصل‌ضرب حداقل دستمزد ساعتی در عدد ۱/۴ به دست می‌آید. مثلا در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۴۱,۳۹۴ ریال است، دستمزد اضافه کاری  ۳۳۷,۹۵۱ =  ۱/۴ × ۲۴۱,۳۹۴ ریال است. اگر فردی در بهمن ماه ۱۴۰۲، طبق شیوه محاسباتی نوع دو، ۲۰۰ ساعت (۱۷۶ ساعت موظفی و ۲۴ ساعت اضافه) کار کرده باشد، حداقل دستمزد وی بدون احتساب هر گونه مزایا در پایان این ماه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ریال ۵۰,۵۹۶,۱۶۸ = ۳۳۷,۹۵۱ × ۲۴ +  ۲۴۱,۳۹۴ × ۱۷۶

 مقدار محاسبه شده بالا، میزان حداقل دستمزد بدون احتساب هر گونه مزایا است. برای مشاهده مزایای حقوق و دستمزد، اینجا کلیک کنید.

 

 

سوالات متداول

 

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۳۶ نظر برای ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

 • م
  مینا
  ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۶
  اگر قرارداد کاری بسته نشود باید چکار کنیم ؟
  • آ
   آیرین
   ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵
   سلام وقت بخیر خواستم بدونم من دوماه و هشت روز هست وارد محل کار جدید شدم چقدر عیدی تعلق میگیرد من هفت ساعت کار میکنم از 9 تا 4 هر روز و حقوق سال بعد چقدر خواهد بود برای 7 ساعت کار و الان هر ساعات چقدر هست وزرات کار ؟ و اگر یک سال کار کنیم عیدی در سال 1403 چقدرمیباشد ؟
   • خ
    خ ملکی
    ۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹
    سلام
    اگر اضافه کاری پرداخت نشده چی ؟
    میگن کار پیش بیاد باید بمونی اضافه کار نداریم
    قانونیه واقعا این کار ؟
    • خ
     خ ملکی
     ۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸
     سلام
     اگر اضافه کاری پرداخت نشده چی ؟
     میگن کار پیش بیاد باید بمونی اضافه کار نداریم
     قانونیه واقعا این کار ؟
     • م
      مصیب
      ۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۵
      سلام.من تو شرکت تولید لوازم خانگی کار میکنم با روزی 12 ساعت،حقوقمم ده تومن نمیشه...
      • ج
       جواد
       ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱
       سلام من در شرکت بستنی کار میکنم 12ساعت کار و چرخشی هستم کارم سخت و سنگین هست برجی 10ملیون میگیرم که اصلا بابت دریافت این حقوق فیش حقوقی نمی دهند سوالم اینه واسه 12ساعت کار سخت حقوق دریافتی چقدر باید باشه
       • ع
        ع ر
        ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!کمی فکر کنید!!!!!!!!!!!!!!!!
        روز 24 ساعته
        24 ساعت ضرب در 6 روز کاری میشه 144 ساعت
        هفته ای 44 ساعت کار مفید میمونه 100 ساعت
        یک ساعت رفت و برگشت زمان میبره ک به عبارتی در 6 روز کاری میشه 12 ساعت که از 100 ساعت کم کنیم میشه 88 ساعت
        به طور متوسط هر انسانی 8 ساعت میخابه ک در 6 روز کاری میشه 48 ساعت. حالا از 88 ساعت 48 ساعت کم می کنیم میشه 40 ساعت
        40 رو تقسیم به 6 میکنیم میشه حدودی 6.5 ساعت در روز
        شما 6.5 ساعت در روز فقط فرصت دارین صبحانه نهار شام بخورین سرویس و دوش برین تفریح کنید به همسرتون برسین به بچتون برسین خرید برین اگه شغل پاره وقتی هم دارین هم انجام بدین
        فقط میدوین اخرم ی روز دلار میره بالا بازم عقب میفتین
        چون حقوقتون سالیانه میره بالا ولی دلار حدافل 6 ماهی ی افزایش داره
        ب نظرم این شغلا رو نرین جز کارگری نیست مخصوصا اونایی ک مدرک تحصیلی دارن چون با نرخی ک حساب میکنن مدرک تاثیری نداره
        حقوقش پول دکتر دوا پیری تون نمیشه
        • ص
         صداقتی
         ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۴
         سلام وقتتون بخیر
         ببخشید برای خانمهای متاهل دارای فرزند حقوق طبق قانون کار حق مسکن و حق اولاد تعلق میگیره

         لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

         ثبت پاسخ