ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۳چقدر است؟

 

میزان حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای میزان ساعات کاری آنان در هفته محاسبه و اغلب به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. ساز و کار تعیین ساعات کاری، نحوه محاسبه اضافه کار، میزان مرخصی و به طور کلی مناسبات بین کارگر و کارفرما در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است. در این مقاله به جزئیات مربوط به قانون کار در رابطه با میزان ساعات کاری کارگران می‌پردازیم و به دو شیوه مختلف جدول ساعات کاری را تهیه و تنظیم کرده‌ایم.

 

 

میزان ساعات کاری وزارت کار در فروردین ماه ۱۴۰۳

میزان ساعات کاری وزارت کار در فروردین ۱۴۰۳ بر اساس قوانین وزارت کار و شیوه محاسباتی ۷/۳۳ در جدول زیر، تدوین شده است. برای آشنایی با این شیوه محاسباتی، ادامه مطلب را بخوانید.

ساعات کاری وزارت کار در  فروردین ۱۴۰۳ بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۱
روزهای ماه تعداد  جمعه تعداد تعطیلی رسمی غیر از جمعه تعداد روز کاری ساعت کار
۳۱ ۵ ۷ ۱۹ ۱۳۹

 

همچنین میزان ساعات کاری فروردین ۱۴۰۳ بر اساس قوانین وزارت کار و شیوه محاسباتی روزانه ۸ ساعت کاری به همراه ۴ ساعت کاری در پنج‌شنبه در جدول زیر، تدوین شده است. برای آشنایی با این شیوه محاسباتی، ادامه مطلب را بخوانید.

ساعات کاری وزارت کار در  فروردین ۱۴۰۳ بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۲
روزهای ماه تعداد روزهای کاری ۸ ساعتی تعداد روزهای کاری ۴ ساعتی تعداد پنج‌شنبه‌های تعطیل ساعت کار
۳۱ ۱۶ ۳ ۲ ۱۴۰

  

قانون تعداد روزها و ساعت کاری

تعداد روزها و ساعت کاری در متن قانون کار مشخص شده است. به موجب ماده ۵۱ این قانون «ساعت کار، مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.» این قانون درباره میزان ساعت کار در شبانه‌روز، هفته و ماه محدودیت‌های زیر را مشخص کرده است و همه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از آن هستند.

 • به غیر از برخی موارد، ساعت کار کارگران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
 • مجموع ساعات کار در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند.
 • در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.
 • در برخی کارها که ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه‌روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید جمع ساعات کار در ۴ هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.
 • روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.

 

شیوه اول برای  محاسبه جدول ساعت کاری ۱۴۰۳

 متن قانون کار به صراحت عنوان کرده است میزان ساعت کاری نباید از ۸ ساعت در شبانه‌روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. با توجه به تعطیلی روز جمعه میزان ساعت کار کارگر به نحوی که پس از یک هفته (یا ۶ روز کاری) ۴۴ ساعت کار کرده باشد از تقسیم ۴۴ ساعت هفته بر ۶ روز کاری محاسبه می‌شود. در واقع، کارگران باید روزانه ۷/۳۳ ساعت معادل ۷ ساعت و بیست دقیقه (توجه شود ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه اشتباه است!) در روز کار کنند. این میزان از ۸ ساعت کار در شبانه‌روز نیز تجاوز نمی‌کند. بر همین مبنا جدول ساعت کار قانون کار به صورت زیر تهیه و تنظیم شده است.

 

جدول ساعت کاری ۱۴۰۳  بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۱
 ماه  روزهای ماه  تعداد جمعه  تعداد تعطیلی رسمی غیر از جمعه  تعداد روز کاری ساعت کار 
 فروردین  ۳۱ ۵ ۷  ۱۹ ۱۳۹
*  اردیبهشت  ۳۱  ۴  ۲ ۲۵  ۱۸۳
 خرداد  ۳۱ ۴  ۳  ۲۴  ۱۷۶
 تیر  ۳۱ ۵  ۳ ۲۳  ۱۶۹
 مرداد  ۳۱ ۴  ۰  ۲۷  ۱۹۸
 شهریور  ۳‍‍۱ ۵  ۵ ۲۱  ۱۵۴
 مهر  ۳۰ ۴  ۰ ۲۶  ۱۹۱
 آبان  ۳۰  ۴  ۰ ۲۶   ۱۹۱
 آذر  ۳۰ ۵ ۱  ۲۴  ۱۷۶
 دی  ۳۰  ۴ ۱  ۲۵ ۱۸۳ 
 بهمن  ۳۰  ۴ ۲ ۲۴  ۱۷۶
 اسفند  ۳۰  ۴ ۱ ۲۵ ۱۸۳
 مجموع  ۳۶۶  ۵۲ ۲۵ ۲۸۹ ۲۱۱۹

 

پانویس: روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در تقویم شمسی تعطیل نیست اما  طبق   ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این روز، جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید و بنابراین کار در این روز  به عنوان  اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه می‌شود.

 

جدول ساعت کاری ۱۴۰۲ نوع یک

 

شیوه دوم برای محاسبه جدول ساعت کاری ۱۴۰۳

 شیوه دیگری برای محاسبه  ساعت و روزهای کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبق آن نیز میزان ساعت کار از ۸ ساعت در شبانه‌روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نمی‌کند. در این شیوه، افراد روزهای شنبه تا چهارشنبه را به مدت ۸ ساعت (در مجموع ۴۰ ساعت) و روز پنج‌شنبه به مدت ۴ ساعت (در مجموع ۴۴ ساعت) مشغول به کار هستند. بر همین مبنا تعداد روزهای پنج‌شنبه در ماه دارای اهمیت می‌شوند. جدول ساعت کاری ۱۴۰۳ در زیر، مطابق این شیوه تهیه و تنظیم شده است.

 

جدول ساعت کاری ۱۴۰۳  بر اساس شیوه محاسباتی نوع ۲
ماه  روزهای ماه  تعداد روزهای کاری ۸ ساعتی  تعداد روزهای کاری ۴ ساعتی تعداد پنج‌شنبه‌های تعطیل   ساعت کار
فروردین  ۳۱  ۱۶ ۳ ۲ ۱۴۰
* اردیبهشت ۳۱ ۲۱ ۴ ۰ ۱۸۴
خرداد ۳۱ ۱۹ ۵ ۰ ۱۷۲
تیر ۳۱ ۱۹ ۴ ۰ ۱۶۸
مرداد ۳۱ ۲۳ ۴ ۰ ۲۰۰
شهریور ۳۱ ۱۷ ۴ ۱ ۱۵۲
مهر ۳۰ ۲۲ ۴ ۰ ۱۹۲
آبان ۳۰ ۲۲ ۴ ۰ ۱۹۲
آذر ۳۰ ۲۰ ۴ ۱ ‍۱۷۶
دی ۳۰ ۲۱ ۴ ۰ ۱۸۴
بهمن ۳۰ ۲۰ ۴ ۰ ۱۷۶
اسفند ۲۹ ۲۰ ۵ ۰ ۱۸۰
مجموع  ۳۶۵ ۲۴۰ ۴۹ ۴ ۲۱۱۶

 

پانویس: روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در تقویم شمسی تعطیل نیست اما  طبق   ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این روز، جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید و بنابراین کار در این روز  به عنوان  اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه می‌شود.

 

جدول ساعت کاری ۱۴۰۲ نوع دو

حقوق ۸ ساعت قانون کار  در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

حداقل دستمزد ساعتی در سال ۱۴۰۳  برابر با  ۳۲۵,۸۸۴ ریال   است. بنابراین برای محاسبه «حقوق ۸ ساعت قانون کار» این مقدار را در عدد ۸ ضرب می‌کنیم:

ریال ۲,۶۰۷,۰۷۲ =  ۳۲۵,۸۸۴ × ۸

این مقدار، اندکی از حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳  (یعنی ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال)  بیشتر است. زیرا «حقوق ۸ ساعت قانون کار» از ضرب اعداد ۳۲۵,۸۸۴  و ۸ به دست می‌آید در حالی که حداقل دستمزد روزانه از ضرب اعداد  ۳۲۵,۸۸۴  و  ۷/۳۳ به دست می‌آید.

اضافه‌کاری و نحوه محاسبه آن

 ماده ۵۹ قانون کار شرایط انجام کار اضافی توسط کارگر را پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده، با موافقت کارگر و به شرط پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد، انجام کار اضافی توسط کارگر مجاز است. تبصره این ماده تاکید می‌کند به جز در موارد استثنایی و با توافق طرفین، ساعت کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید. برای محاسبه ساعات اضافه کاری، تعداد ساعت‌های کاری فرد را از میزان ساعت کاری ماه مورد نظر کم می‌کنیم. مثلا برای فروردین سال ۱۴۰۳ ساعت کاری طبق شیوه محاسباتی نوع یک، ۱۳۹ ساعت و طبق شیوه محاسباتی نوع دو، ۱۴۰ ساعت است. پس اگر فردی  در این ماه ۲۰۰ ساعت کار کند میزان اضافه کاری او در شیوه نوع یک، ۶۱ ساعت و در شیوه نوع دو، ۶۰ ساعت در نظر گرفته می‌شود.

نرخ ساعت  اضافه کاری سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

 طبق قانون کار، دستمزد اضافه کاری به میزان ۴۰ درصد حداقل دستمزد ساعتی است و این مقدار از حاصل‌ضرب حداقل دستمزد ساعتی در عدد ۱/۴ به دست می‌آید. مثلا در سال ۱۴۰۳ که حداقل دستمزد ساعتی ۳۲۵,۸۸۴ ریال است، دستمزد اضافه کاری  ۴۵۶,۲۳۸ =  ۱/۴ × ۳۲۵,۸۸۴ ریال است. اگر فردی در فروردین ماه ۱۴۰۳، طبق شیوه محاسباتی نوع دو، ۲۰۰ ساعت (۱۴۰ ساعت موظفی و ۶۰ ساعت اضافه) کار کرده باشد، حداقل دستمزد وی بدون احتساب هر گونه مزایا در پایان این ماه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ریال ۶۳,۸۷۳,۲۸۰ = ۴۵۶,۲۳۸ × ۴۰ +  ۳۲۵,۸۸۴ × ۱۴۰

 مقدار محاسبه شده بالا، میزان حداقل دستمزد بدون احتساب هر گونه مزایا است. برای مشاهده مزایای حقوق و دستمزد، اینجا کلیک کنید.

 

 

سوالات متداول

 

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۴۰ نظر برای ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

 • ی
  یوسف قدمان
  ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۲۸
  سلام ،شنبه تا 4شنبه سرکاریم از 8 صبح تا 6بعدازظهر ،این بین 1 ساعت ناهاری داریم، ک میشه روزی 9 ساعت ،5 شنبه ها تعطیلیم ،در یک ماه مثله اسفند،با توجه ب ساعات کار اسفند و ساعات کار هفتگی طبق جدول الان آیا ما ساعت کاری طلبکار هستیم لطفا پاسخ دهید
  • م
   مینا
   ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۶
   اگر قرارداد کاری بسته نشود باید چکار کنیم ؟
   • آ
    آیرین
    ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵
    سلام وقت بخیر خواستم بدونم من دوماه و هشت روز هست وارد محل کار جدید شدم چقدر عیدی تعلق میگیرد من هفت ساعت کار میکنم از 9 تا 4 هر روز و حقوق سال بعد چقدر خواهد بود برای 7 ساعت کار و الان هر ساعات چقدر هست وزرات کار ؟ و اگر یک سال کار کنیم عیدی در سال 1403 چقدرمیباشد ؟
    • آ
     آرش
     ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰
     داداش چی میگی؟ معما طرح کردی این همه شرط گذاشتی توش؟ :))
    • خ
     خ ملکی
     ۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹
     سلام
     اگر اضافه کاری پرداخت نشده چی ؟
     میگن کار پیش بیاد باید بمونی اضافه کار نداریم
     قانونیه واقعا این کار ؟
     • س
      سجاد
      ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۰۹:۳۱
      اکثر کارفرما ها اضافه کاری رو لحاظ نمیکنن و طوری قرارداد میبندن ک نتونی شکایت کنی سرماه ک حقوق و میدن قبلش امضا میگیرن ک تمام حقوق و مزایا رو دریافت کردید ،
      من الان جای کار میکنم که اسمش کاره ولی عملا برده داری نوین هست اضافه کاری شب کاری هیچ کدوم حساب نمیکنن اعتراض هم کنی گزینه اخراج همیشه رو میزه،،
      گرایش هم نمیشه کرد کشور ما هم حکومت اسلامی ولی از اقتصاد سرمایه داری تابعیت می‌کنه
     • خ
      خ ملکی
      ۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸
      سلام
      اگر اضافه کاری پرداخت نشده چی ؟
      میگن کار پیش بیاد باید بمونی اضافه کار نداریم
      قانونیه واقعا این کار ؟
      • م
       مصیب
       ۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۵
       سلام.من تو شرکت تولید لوازم خانگی کار میکنم با روزی 12 ساعت،حقوقمم ده تومن نمیشه...
       • ج
        جواد
        ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱
        سلام من در شرکت بستنی کار میکنم 12ساعت کار و چرخشی هستم کارم سخت و سنگین هست برجی 10ملیون میگیرم که اصلا بابت دریافت این حقوق فیش حقوقی نمی دهند سوالم اینه واسه 12ساعت کار سخت حقوق دریافتی چقدر باید باشه
        • ب
         بهزاد
         ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۲۶
         دوست عزیز شما هر ماه 140 ساعت اضاف کار داری که شرکت ها بیشتر از 100 پرداخت نمیکنن
         با حساب 100 ساعت هر ماه باید 3500000 اضاف کار داری
         اگر ثنوات داری باید اضاف بشه هر سال یه مبلغ که وزارت کار میگه
         فرزند در سال 1402 550تومن
         حق شیفت صبح ظهر 10 پایه میشه 530تومن اما اگر سه شیف باشه میشه 15 میشه 725تومن
         (شب کاری خودش باید حساب بشه که هر ساعت مثل اضاف کار)
         اما حقوق خالص بدون فرزند و ثنوات بر فرض شب کار نبودن با کسر بیمه میشه 730000
         حالا اگر هر کدوم داری ثنوات، حق شیفت، اضاف کار، شبکاری اضافه کن
        • ع
         ع ر
         ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱
         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!کمی فکر کنید!!!!!!!!!!!!!!!!
         روز 24 ساعته
         24 ساعت ضرب در 6 روز کاری میشه 144 ساعت
         هفته ای 44 ساعت کار مفید میمونه 100 ساعت
         یک ساعت رفت و برگشت زمان میبره ک به عبارتی در 6 روز کاری میشه 12 ساعت که از 100 ساعت کم کنیم میشه 88 ساعت
         به طور متوسط هر انسانی 8 ساعت میخابه ک در 6 روز کاری میشه 48 ساعت. حالا از 88 ساعت 48 ساعت کم می کنیم میشه 40 ساعت
         40 رو تقسیم به 6 میکنیم میشه حدودی 6.5 ساعت در روز
         شما 6.5 ساعت در روز فقط فرصت دارین صبحانه نهار شام بخورین سرویس و دوش برین تفریح کنید به همسرتون برسین به بچتون برسین خرید برین اگه شغل پاره وقتی هم دارین هم انجام بدین
         فقط میدوین اخرم ی روز دلار میره بالا بازم عقب میفتین
         چون حقوقتون سالیانه میره بالا ولی دلار حدافل 6 ماهی ی افزایش داره
         ب نظرم این شغلا رو نرین جز کارگری نیست مخصوصا اونایی ک مدرک تحصیلی دارن چون با نرخی ک حساب میکنن مدرک تاثیری نداره
         حقوقش پول دکتر دوا پیری تون نمیشه
         • ص
          صداقتی
          ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۴
          سلام وقتتون بخیر
          ببخشید برای خانمهای متاهل دارای فرزند حقوق طبق قانون کار حق مسکن و حق اولاد تعلق میگیره

          لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

          ثبت پاسخ