کمک‌هزینه‌های رفاهی، بیمه و مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

۳ نظر

کمک‌هزینه‌های رفاهی، بیمه و مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

 

شورای عالی کار بالاترین مرجع رسمی برای تصمیم‌گیری درباره حقوق اداره کار یا به عبارت بهتر پایه حقوق وزارت کار است. حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توسط شورای عالی کار و در جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار با افزایش ۳۵/۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد. خلاصه تصمیمات شورای عالی کار که در قالب بخش‌نامه از سوی وزیر به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد به شرح زیر است:

 • از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۲) به اضافه ۲۳۰,۰۲۶ ریال اضافه می‌شود.
 • دستمزد روزانه مبلغ   ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال 
 • بن کارگری به مبلغ   ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
 • حق مسکن به مبلغ   ۹,۰۰۰,۰۰۰  ریال 
 • حق تاهل به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 

مشاهده بخشنامه ۱۴۰۳

کمک‌هزینه‌ها و مزایای رفاهی

در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، علاوه بر پایه حقوق، کمک هزینه و مزایای رفاهی به شرح زیر تعیین شده است:

 • به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی  آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.
 • از ابتدای سال ۱۴۰۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان پرداخت گردد.
 • کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.
 • حق اولاد در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال برای هر فرزند است. این مبلغ مشروط به موارد زیر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود:
  • بیمه شده حداقل سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه داشته باشد.
  • سن فرزندان او از ۱۸ سال کمتر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند.
  • تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی قادر به کار نباشد.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۷ هزار تومان (ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه به شکل دیگری محاسبه خواهند شد.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

 • فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار: مزد روزانه تقسیم بر ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
 • فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار: مزد ساعتی ضربدر ۱/۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
 • فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار: مزد ساعتی ضربدر ۰/۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
 • فرمول محاسبه شب کاری قانون کار: مزد ساعتی ضربدر ۰/۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
 • فرمول محاسبه سنوات سالانه: سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
 • فرمول محاسبه سنوات ماهانه: سابقه کار به ماه ضربدر ۲/۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
 • فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه: سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه

حق بیمه سال ۱۴۰۳ و سهم طرفین

حق بیمه مبلغی است که در قانون تامین اجتماعی  برای استفاده از مزایای بیمه نظیر درمان، بیکاری یا از کار افتادگی مشخص شده است و بایستی توسط افراد صنفی و صاحبان مشاغل آزاد پرداخت شود. به صورت کلی حق بیمه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

حق‌بیمه = ((دستمزد روزانه × تعداد روزهای کارکرد) + حق مسکن + مزایای رفاهی و انگیزه‌ای) × ۳۰ درصد

 از مقدار محاسبه شده در فرمول بالا، ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است. در جدول زیر  جزئیات محاسبات  حق بیمه و سهم کارفرما و کارگر در ماه‌های مختلف سال  نشان داده شده است.

 

جدول حق بیمه سال ۱۴۰۳     (بر حسب ریال)
عنوان ماه ۲۹ روزه ماه ۳۰ روزه ماه ۳۱ روزه
مبلغ کل حق بیمه ۲۷,۶۸۱,۹۳۴ ۲۸,۳۹۸,۵۵۲ ۲۹,۱۱۵,۱۷۰
سهم کارفرما ۲۱,۲۲۲,۸۱۵ ۲۱,۷۷۲,۲۲۳ ۲۲,۳۲۱,۶۳۰
سهم کارگر ۶,۴۵۹,۱۱۸ ۶,۶۲۶,۳۲۹ ۶,۷۹۳,۵۴۰

 

جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت

 • جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه

ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول ۱۰ درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

 • جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول ۲ درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ و جدول محاسبه آن

در قانون بودجه، مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سالانه مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال (ماهانه دوازده میلیون تومان) تعیین شده  است. یعنی اگر مجموع دریافتی کارگران با هر عنوانی اعم از حق مسکن، حق اولاد، حق خوار و بار و مانند آن‌ها کمتر از دوازده میلیون تومان در ماه شود، آن کارگر از پرداخت مالیات معاف می‌شود. البته مبلغ عیدی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود. نرخ مالیات بر درآمدهای ماهانه در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول مالیات بر حقوق ماهانه (بر حسب تومان) در سال ۱۴۰۳       
پله مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا حقوق مشمول مالیات درصد مالیات مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
اول  ۱  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۰ ۰ ۰   ۰
دوم  ۱۲,۰۰۰,۰۰۱ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰   ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۴۵۰,۰۰۰  ۴۵۰,۰۰۰
سوم  ۱۶,۵۰۰,۰۰۱    ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۱,۵۷۵,۰۰۰  ۲,۰۲۵,۰۰۰ 
چهارم   ۲۷,۰۰۰,۰۰۱  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  ۲۰  ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۶۲۵,۰۰۰ 
پنجم  ۴۰,۰۰۰,۰۰۱  بیشتر   x ۳۰ y + ۴,۶۲۵,۰۰۰

 

 

سوالات متداول

فهرست اخبار حقوق و دستمزد کارگران:

در این بخش آخرین اخبار مربوط به حقوق و دستمزد  از مراجع و منابع رسمی را می‌توانید مطالعه کنید.
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۳ نظر برای کمک‌هزینه‌های رفاهی، بیمه و مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

 • م
  مومنی
  ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۰۲
  سلام علیکم
  پایه سنواتی کارگری که از سال 1370/07/01مشغول کار به صورت تمام وقت بوده البته در سمت معلمی
  چند است؟
  • م
   منصور
   ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۴۷
   سلام. کسی که زیر نظر بیمه پدرش باشه و مجرد باشه وسنش بالای 18باشه و درس هم بخونه. اگه دستگاه پوز به نامش باشه بیمش قطع میشه؟
   • م
    منصور
    ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۴۶
    درود برشما. فرمول حقوق دستمزد رو بزارین. سوال دوم اینکه چرا بیمه سهم کارفرما توی فرمول نوشته و ازحقوق شخص کسر میشه یا به ما اشتباه گفتن

    لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

    ثبت پاسخ