شرایط استخدام آموزش و پرورش

۱۶۲۰۰۰۵ نظر

شرایط استخدام آموزش و پرورش

متقاضیان محترم آزمون استخدام آموزش و پرورش می‌توانند با استفاده از شرایط و مفاد ذکر شده در این صفحه نسبت به شرایط دقیق آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ آگاهی یابند.

 

خرید بسته‌های ویژه آزمون رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین

بسته‌های ویژه تیم آموزشی «ای استخدام» به منظور آمادگی حداکثری برای آزمون وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین شامل موارد زیر است. برای تهیه و بررسی هرکدام بر روی کلید مخصوص آن کلیک کنید:

 

بسته ویژه مطالعاتی حیطه عمومی آزمون اول- مقدماتی


 بسته ویژه حیطه عمومی آزمون دبیری و هنرآموزی آموزش و پرورش

اصل سوالات سازمان سنجش، آزمون آموزگاری آموزش و پرورش

 

 

خبر ۱۷ شهریور ۱۴۰۲- شروع ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین

با توجه به مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ صادره از سو ی سازمان ادار ی و استخدامی کشور و در راستا ی اجرای ماده (۴۴) قانون مدیر یت خدمات کشور ی و مفاد دستورالعمل نحوه برگزار ی امتحانات استخدامی در دستگاه های دولتی منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و اصلاحیه های بعدی آن، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش براساس معیارهای صلاحیت و شا یستگیهای مرتبط با احراز شغل مربی آمور آموزش معلولین و ضوابط عمومی و اختصاصی این آگهی جهت استخدام شغل مربی امور آموزش معلولین به شرح این دفترچه اعلام میگردد.

بخش اول: تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در متن دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی به شرح ذیل است:
الف) دستگاه اجرایی: وزارت آموزش و پرورش
ب ) ایثارگران

ب-۱) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵)درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهیدب-۲ )ایثارگران سهمیه پنج (۵)درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

 
تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱ .معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳ .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.

ج)داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهر تهران و مراکز استانها)
منظور ازبومی شهرستان، به داوطلبی اطلاق میگردد که" متولد" یا "ساکن با سابقه ده سال سکونت" در همان شهرستان محل تقاضا، به استثنای شهر تهران و مراکز استان باشد.
بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز میگردد:
۱ .شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تبصره ۱ :با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد بادرنظرگرفتن مواردفوق، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
۲ .استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی )بر اساس فرم پیوست (ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره: داشتن گواهی تحصیل در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه (راهنمایی و دبیرستان نظام قدیم) در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه

تبصره۲ - گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی وعناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه.

۳ .افراد بومی شهرستانی ( به استثنای شهر تهران و مراکز استانها) متقاضی بهرهمندی از اولویت بومی، میبایست در زمان ثبتنام، گزینه "من متقاضی استفاده از اولویت بومی هستم" را انتخاب نمایند. ارائه اصل فرم استشهاد(مطابق فرم پیوست)محل سکونت برای برخورداری از اولویت بومی منحصرا برای داوطلبانی که بعد از اعالم نتایج آزمون برای مرحله بعدی استخدام به دستگاههای متقاضی معرفی میشوند،ضروری میباشد.

د) چارچوب آزمون استخدامی
۱ -آزمون استخدامی شغل مربی امور آموزش معلولین در وزارت آموزش و پرورش
آزمون استخدامی مربی امور آموزش معلولین شامل سنجش حیطه های عمومی، تخصصی و اختصاصی است که براساس شغل محل اعلام شده دراین دفترچه به صورت کتبی برگزار می شود.
  ۲ -ارزیابی تکمیلی:
سنجش و ارز یابی صلاحی تها و شای ستگیهای (عمومی، تخصصی،حرفه ای) مورد نیاز برای شغل مربی امورآموزش معلولین با هدف تعمیق سنجش شا یستگیهای معلمی علاوه بر آزمون کتبی صورت میگیرد.

بخش دوم: شرایط عمومی


۱ .داشتن تابعیت ایران؛
۲ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛
تبصره: با عنایت به ماده (۸ )مصوبه شماره ۶۷۹۵/۱۴۰۰/دش مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان ، نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند، میتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر تا یکسال (۱۲ ماه) پس از تاریخ برگزاری آزمون مورخ( ۱۴۰۲/۰۵/۱۲) نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام کننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها کان لم یکن تلقی میشود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم میباشد.
۵ .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
۶ .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
۷ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء قطعی مراجع قضایی و ذیصلاح؛
۹ .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛
۱۰ .به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون در زمان استخدام،  نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، به عهده داوطلب پذیرفته شده است. صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی برای داوطلب پذیرفته شده نهایی، منوط به ارائه مدارک مثبت و مورد نیاز در این زمینه است
۱۱ .شرط سنی برای شرکت در آزمون ؛
- داشتن حداقل سن بیست (۲۰) سال تمام و داشتن حداکثر چهل (۴۰)سال تمام (لیسانس و فوق لیسانس).
تبصره ۱ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
تبصره ۲ :موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور درجبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه

تبصره ۳: به موجب بند(الف) ماده ۱۵ قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت، داوطلبان مشمول قانون مزبور به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال تا حداکثر پنج سال (۵)به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد. امتیازات فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲/۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون میباشد.

بخش سوم: شرایط احراز،موادآزمون حیطه های عمومی،تخصصی و اختصاصی،شغل محل هاوشرایط ارزیابی تکمیلی

الف) شرایط احراز

عنوان شغل  شرایط احراز رشته تحصیلی  
مربی امور آموزش معلولین کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری :
کار درمانی، گفتار درمانی


ب) مواد و منابع حیطه عمومی

ج) مواد و منابع حیطه اختصاصی

د)مواد و منابع حیطه تخصصی

هـ)تذکرات مهم

.۱ کلیه مواد آزمون(کتبی) حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی به صورت چهارگز ینه ای با ضر یب یک (۱) میباشند.
.۲ تعداد سوالات امتحان حیطه عمومی ۱۰۰ سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
.۳ تعداد سوالات حیطه ها ی اختصاصی و تخصصی در آزمون کتبی به صورت چهارگزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی، به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ سوال خواهد بود.

و) جدول سنجش و ارزیابی شایستگیها در مرحله ارزیابی تکمیلی:

بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی


الف) سهمیه ایثارگران
جذب ایثارگران مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق شرکت در آزمون استخدامی آموزش وپرورش و از محل سهمیه های قانونی ۲۵ و ۵ درصد از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ .با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مشخص گردیده است. داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند.
۲ .ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، الزم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد. در صورت عدم تایید بنیاد مذکور داوطلبان مجاز به انتخاب شغل محلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند.
۳ .جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.
۴ .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.
۵ .سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران۵  درصد را انتخاب نمایند.
۶ .بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،ایثارگران مشمول سهمیه های ۲۵ و ۵ درصد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش، بایستی حداقل هشتاد درصد (۸۰ درصد) حدنصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.
۷ .استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی (۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفا در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.
تذکر:
۱ .معرفی نهایی ایثارگران در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفا از میان آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه ایثارگران صورت گرفته باشد.
۲ .در صورتی که داوطلب ایثارگری براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.
۳ .پس از انجام مصاحبه استخدامی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله مصاحبه استخدامی انجام خواهد پذیرفت.
ب)سهمیه معلولین
جذب معلولین مورد تایید کمیسیون پزشکی- توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از طریق شرکت در آزمون استخدامی و از محل سهمیه قانونی سه (۳)درصد (قانون جامع حمایت از معلولان) از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ .سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۳ درصد معلولین مورد تایید سازمان بهزیستی کشور در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مشخص گردیده است. داوطلبان معلول تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه معلوالن را انتخاب نمایند.
۲ .معلولین باید صلاحیت و توانایی الزم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.
۳ .بر اساس ماده (۵ )آیین نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از ماموریت کاری آنها نباشد، بلامانع میباشد.

۴ بر اساس بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیی نامه شماره ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، داوطلبان استخدام باید سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشند (با در نظر گرفتن بند (ب) "سهمیه معلولین"، بخش (۴) امتیازات و سهمیههای قانونی)، در صورت عدم تایید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارک و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه است.

۵ با توجه نوع شغل مربی امور آموزش معلولین و درنظرگرفتن توانایی انجام کار، داوطلبان دارای معلولیت های آسیب بینایی شدید ، ناشنوا و جسمی حرکتی شدید امکان ثبت نام و پذیرش وجود ندارد مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده داوطلب خواهدبود.

تذکر:
۱ .معرفی نهایی معلولین در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفا از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد.
۲ .پس از انجام مصاحبه استخدامی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله مصاحبه استخدامی انجام خواهد پذیرفت.
ج) سایر امتیازات

۱ .بومی شهرستانی (به استثنای شهرتهران و مراکز استانها)
باستناد قانون اصلاح ماده۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری،داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهر تهران و مراکز استانها) نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت میباشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد. »نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی درآزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰)% برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰ )% برای حیطه اختصاصی و تخصصی (با ضریب یک و چهاردهم)۱/۱۴ محاسبه و مالک عمل قرار میگیرد.
۲ .قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو (۲)درصد، مجموعا حداکثر تا ده (۱۰)درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه میشود.
تذکر: امتیازات مطروحه در بند فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲/۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون استخدامی میباشد.

بخش پنجم: مراحل وشرایط ثبت نام


۱ -ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل (تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه (و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت) تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت (و همچنین در خصوص معافیت دائم) تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم (، سه ماه پس از آخرین روز ثبت نام آزمون استخدامی (۱۴۰۲/۰۶/۳۱) میباشد. ملاک عمل در خصوص سن افراد، اولین روز ثبت نام آزمون استخدامی (۱۴۰۲/۰۶/۱۷) میباشد.
۲ داوطلبان استخدام میتوانند با رعایت مفاد این دفترچه و ضوابط مربوط به امتیاز بومی شهرستانی، یک شغل محل را براساس سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و... انتخاب نماید.

۳ ثبت نام به صورت اینترنتی از روز جمعه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۲ تا پایان روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ انجام خواهد شد. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، متقاضیان باید درمدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

الف) مطالعه شرایط آزمون
داوطلب متقاضی آزمون، باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدا توصیه می شود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

ب) تهیه فایل عکس اسکن شده:

.۱ عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی دراختیار داشته باشد :

- عکس ۴*۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
فقط باید با فرمت JPG باشد.
اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰ ۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰ ۳۰۰ باشد.
تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.
حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تذکر )۱ :)اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر )۲ :)عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر )۳ :)با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد.
بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۲ کارت ملی : داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت jpg و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحا رنگی باشد.
ب) پرداخت وجه:
متقاضیان واجد شرایط، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضافه ۲۰/۰۰۰ ریال هزینه خدمات پیامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کارت بانکی به همراه رمز اینتـرنتی و کد ۲cvv مورد نیاز میباشد.
«توکن پرداخت»، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصاص می یابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را (که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک می گردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شماره ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.
تذکر ۱ : در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید.
برای این امر، می بایست از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه «ثبت نام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید.
تذکر ۲ : در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت آمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه «بازیابی کد رهگیری/ توکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک می شود.
تذکر ۳ : به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) شروع فرآیند ثبت نام

فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.
مرحله :۱ بارگذار ی مدارک
در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری میگردد.
مرحله ۲ : اطلاعات فردی
مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.
مرحله ۳ : اطلاعات تحصیلی
اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.
مرحله ۴ : سهمیه و سابقه کار
در این مرحله، سهمیه و سابقه کار(صرفا مواردی که در همین دفترچه مورد تایید است) وارد میشود
مرحله :۵ شغل مورد درخواست
در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب میتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید.
تذکر: داوطلب، فقط حق انتخاب یک شغل را خواهد داشت.
مرحله ۶ : اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد.
محل دقیق برگزاری آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر میگردد.
مرحله ۷ : کد رهگیری
تاکید میگردد صرفا در صورتی ثبتنام فرد به پایان میرسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه «کد رهگیری» دریافت نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیا ر مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتما میبایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری
خود را مشاهده نماید ، در غیر این صورت ، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود


د) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آن:
کارت شرکت در آزمون ، از تاریخ دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس https://hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در یکی از روزهای ۲۰ یا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ در مراکز استانها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لاز م به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون ، به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سو ی داوطلبان نبوده و اصل مدار ک داوطلبان پس از اجرای آزمون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تبصره : تاریخ دقیق برگزاری آزمون، هفته اول مهرماه اطلاع رسانی خواهد شد.

بخش ششم: سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجه

الف) تعیین حدنصاب
معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی، منوط به کسب حد نصاب در امتحان مشترک فراگیر(کتبی) بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیر میباشد:
پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر (کتبی) ، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی ، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد براین اساس کسب حداقل پنجاه (۵۰)% درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفراول با ارزش وزنی چهل (۴۰)% درصد برای حیطه عمومی و شصت (۶۰ )% درصد برای حیطه های اختصاصی و تخصصی در هر شغل- شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار میگیرد.
تذکر: داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سا یر مراحل استخدامی حذف و صرفا ک ارنامه آزمون استخدامی(کتبی) از طر یق درگاه الکترونیکی جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir جهت اطالع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
ب) اعلام نتایج اولیه سه (۳ )برابر ظرفیت ازبین داوطلبان واجد شرایط، جهت ارزیابی تکمیلی از بین داوطلبان دارای حدنصاب
انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش از بین داوطلبانی که حد نصاب الزم را کسب نموده اند، بر اساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش برای داوطلبان آزاد وسهمیه معلولین  برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری در هرشغل-محل-جنسیت و به ترتیب نمرات فضلی صورت میپذیرد.
ج)معرفی به مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت معلمی و گزینش
براساس نمره مکتسبه افراد در امتحان مشترک فراگیر و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی، به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل- محل جهت طی مراحل مربوط معرفی خواهند شد.
مرحله اول: بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری داوطلب در زمان ثبت نام و بررسی ویژگی های جسمانی و روانی؛ مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلب معرفی شده و ویژگی های جسمانی و روانی، برابر ضوابط ومقررات مربوط و مفاد این دفترچه، بررسی ودرصورت تایید به مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهد شد.
مرحله دوم: صلاحیت و شایستگی های معلمی داوطلبانی که اسناد و مدارک خوداظهاری و ویژگیهای جسمانی وروانی آنان، بررسی و مورد تایید قرار گرفته در مرحله ارزیابی تکمیلی طبق جدول شماره (۲)ازطریق مراکز ارزیابی آموزش وپرورش، مورد سنجش و ارزیابی قرارخواهد گرفت و همزمان فرایند بررسی صلاحیت های عمومی توسط گزینش انجام خواهد شد.
تذکر۱ :در صورتی که تعداد داوطلب دارای حدنصاب و واجد شرایط در هر "شغل محل جنسیت" کمتر از تعداد اعلام شده باشد، تمامی افراد واجد شرایط دارای حدنصاب آن "شغل محل جنسیت" برای مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهند شد.
تذکر۲ : داوطلبان باید در مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت معلمی توسط مراکز ارزیابی و سایر عوامل مربوط در مجموع حداقل ۴۷۰ امتیاز از حداکثر امتیاز ممکن (۱۰۰۰ امتیاز) را کسب نمایند.
تذکر :۳ با توجه به تبصره ( ۳) ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگران مشمول سهمیه های ۲۵ و ۵ درصد متقاضی استخدام در شغل مربی امور آموزش معلولین ، بایستی حداقل هشتاد درصد (۸۰ درصد) حداقل امتیازات مندرج در تذکر (۲) را کسب نمایند.
تذکر ۴ :با توجه تبصرره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسرانی به ایثارگران،ایثارگران مشمول سهمیه های ۲۵ و ۵ درصد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش، بایستی حداقل هشتاد درصد(۸۰ در صد) حداقل امتیازات مندرج در تذکر۳و۴ را کسب نمایند.

تذکر:۴ شیوه اجرای ارز یاب ی تکمیلی و جزئیات موارد مربوط پس از اجرای آزمون کتبی اعلام میگردد. بر این اساس ارز یابی تکمیلی ، مطابق ضوابط مربوط توسط کانونهای ارزیابی آموزش و پرورش صرفا برای افراد معرفی شده واجد شرایط صورت خواهد گرفت. وزارت آموزش و پرورش نمره مرحله ارز یابی را جهت گزینش نهایی و اعلام نتی جه آزمون، به مرکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور ارسال خواهد کرد.

 

 فرایند آزمون استخدامی مربی آموزش وپرورش معلولین (کتبی) و ارزیابی تکمیلی

 حیطه امتیاز آزمون استخدامی آموزش وپرورش (کتبی)   امتیاز ارزیابی تکمیلی جمع
عمومی ۱۰۰ ۱۵۵ ۲۵۵
اختصاصی ۱۰۰ ۱۶۵ ۲۶۵
تخصصی ۲۰۰ ۲۸۰ ۴۸۰
جمع ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۰۰۰د) اعلام نتیجه نهایی آزمون
پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به آموزش وپرورش(حداکثر سه برابر) درسقف ظرفیت پذیرش، مطابق جدول شماره (۳)و براساس نتیجه امتحان (کتبی) با وزن چهل (۴۰)درصد )و ارزیابی تکمیلی با وزن شصت (۶۰)درصد که درجدول مزبورر لحاظ شده و مفاد این دفترچه در اولویت انتخابی شغل- محل در مقایسه با سایر داوطلبان و با رعایت سهمیه قانونی داوطلب، به تعداد یک برابر ظرفیت صورت خواهد گرفت. باتوجه به حداقلهای تعیین شده، چنانچه داوطلب حدنصاب لازم را پس از ارزیابی تکمیلی کسب ننماید درفرایند گزینش نهایی قرار نخواهد گرفت.

تذکر۱ :گزینش موظف است با رعایت ماده (۱۶) قانون گزینش نتیجه اولیه افراد را جهت طی سایر مراحل استخدام قبل از نتیجه نهایی اعلام کرده، لیکن نظر نهایی گزینش پس از بررسی الزام قبل از اتمام دوره مهارت آموزی و صدور حکم استخدامی اعلام خواهد شد.
تذکر۲ :پس از اعلام نظرگزینش در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی مشترک و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون استخدامی (کتبی) بالاتر باشد.

تذکر۳ :پذیرفته شدگان نهایی مکلفند جهت پیگیری ادامه فرایند استخدام وگذراندن دوره مهارت آموزی به اداره کل آموزش وپرورش استان محل خدمت و همچنین دانشگاه فرهنگیان مراجعه نمایند .عدم مراجعه در مهلت تعیین شده(تحت هرشرایطی) به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقی خواهد شد.

بخش هفتم: شرایط اختصاصی

۱ :)گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی توسط پذیرفته شدگان با رعایت شرایط و ضوابط ذیل:
به استناد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی (این دوره شامل مجموعه ای از دروس تربیتی، تخصصی و کارورزی (نظری، مهارتی) است دوره مهارت آموز ی شغل مربی امور آموزش معلولین در دانشگاه فرهنگیان بدون در یافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور میباشد.

- مهارت آموزانی که ازحضور در کلاس درس، امتحانات مواد درسی و یا آزمون جامع خودداری نمایند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و مشمول پرداخت هزینه های دوره آموزشی و خسارتهای وارده خواهند بود.
- بخشی از هزینه های برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش وپرورش میتواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام نماید.
شرا یط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره یکساله مهارتآموز ی بعد از قبولی نهایی و تایید صلاحیتهای عمومی توسط گز ینش، از سوی دانشگاههای مجر ی دوره یکساله مهارت آموز ی (دانشگاه فرهنگیان) اعلام خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سو ی دانشگاه مجری دوره مزبور، الزامی میباشد. پذیرفته شدگان نها یی جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت یکساله مهارت آموزی میبایست از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی ir.ac.cfu.www موضوع را پیگیری نمایند.

- مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفا به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی، دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمیباشد.
- محل مهارت آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی توسط دانشگاه فرهنگیان تعیین خواهد شد.
- تغییر محل مهارت آموزی، صرفا در صورت وجود شغل، با رعایت جنسیت از طریق سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- پردیس های دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارند در صورت وجود امکانات و تقاضای افراد، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امکانپذیر خواهد بود.
۲ :)با توجه به مصوب جلسه ۹۶۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۸ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز "برای بوم خدمت" خواهد بود که به صورت استانی صورت میپذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند استخدامی، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود.
۳ :)محل خدمت یک منطقه آموزشی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان نهایی، در این آگهی مشخص شده است. الزم به ذکر است شهرستانهایی که در جدول فهرست شغل محلهای اداره کل آموزش و پرورش استانها، دارای چند منطقه آموزش و پرورش میباشند، منطقه آموزش و پرورش محل خدمت فرد قبول شده (قبل از اشتغال)، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه در یکی از مناطق آموزش و پرورش همان شهرستان تعیین خواهد شد.

۴ :)مهارت آموزان در زمان ثبت نام در پردیس های دانشگاه فرهنگیان، ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و مدرک ICDL میباشند، در غیر اینصورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.
۵ :)به منظور نگهداشت و افزایش ماندگاری نیروهای استخدام شده در دوره ابتدایی، هرگونه تغییر سمت نیروهای بکارگرفته شده موضوع این آگهی به سایر مشاغل گروه معلم و کیفیت بخشی و یا انتقال ایشان به سایر دستگاههای اجرایی ممنوع است، مگر در موارد خاص که پس از بررسی واحد طرح و برنامه استان و با تایید مرکز برنامه ریزی منابع انسانی واموراداری و معاونت آموزش ابتدایی وزارتخانه انجام میگردد. در اجرای تبصره ۴ مصوبه ۸۳۳ شورای انقلاب فرهنگی، خارج شدن نیرو از بوم (استان، شهرستان، منطقه و ناحیه) به منزله قطع رابطه استخدامی و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود.

بخش هشتم: تذکرات مهم

۱ :) داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند در آزمون استخدامی آموزش وپرورش ثبت نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون یکسان باشد.
۲.مدارک تحصیلی پاینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرای ط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در آزمون استخدامی مجاز نمیباشد.

-۳ به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۳۵۸الی۱۳۷۳مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ تعیین و تایید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) از وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی میباشد، بنابراین چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نموده باید ملاک عمل قرار گی رد. بر این اساس صلاحیت تطابق رشته های تحصیلی دانشگاهی برعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهدبود.
۴ افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون میبایست مدرک (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) ذکر شده در دفترچه راهنما ی ثبت نام آزمون استخدامی را داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگز ینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی میباشد.

۵ :)بر اساس بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، داوطلبان استخدام میبایست سالمت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشند(با در نظر گرفتن بند (ب)  "سهمیه معلولین"، بخش(۴)امتیازات و سهمیه های قانونی، در صورت عدم تایید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارک و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه میباشد.
۶ :) با توجه به اینکه دستگاه استخدام کننده اطلاعات خود اظهاری و مدارک متقاضیان معرفی شده چند برابر ظرفیت را پس از اعلام نتایج آزمون کتبی داوطلبان بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاههای اجرایی (برای محاسبه حداکثر سن) ، مغایر با شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی باشد، برای داوطلب حقی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی(اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد.
۷ :)با توجه به اینکه امتیازات قانونی مندرج در این آگهی برمبنای اطلاعات خوداظهاری داوطلبان لحاظ میشود، لذا در صورتی که اطلاعات خود اظهاری ازجمله حافظین قران، بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) و قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت مغایر با شرایط مندرج دردفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی باشد، صرفا اطلاعات خود اظهاری حقی برای داوطلب ایجاد نخواهدکرد. بعد از بررسی واعلام نتایج نهایی در هرمرحله استخدام چنانچه محرز شود که مدارک و مستندات ارائه شده توسط داوطلب، خلاف واقع بوده ویا به استناد مکاتبات مراجع قضایی، نظارتی ویامرجع صادر کننده، گواهی و مدارک قبلی موردتایید قرارنگیرد امتیازمربوطه حذف خواهدشد.
۸ :)مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسالامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر دو ماه پس از اعالم نتیجه نهایی باید به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۹ :)مسئولیت ثبت نام در آزمون استخدامی به عهده داوطلب بوده و تاکید میگردد با توجه به اشتباهات پیش آمده در زمان ثبت نام داوطلبان توسط سایر افراد(در مواردی نظیر اطلاعات شخصی، تحصیلی، سهمیه های قانونی، بومی و...)، که امکان اصلاح آنها پس از پایان زمانهای تعیین شده برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات وجود ندارد، بنابراین ضروری است داوطلبان نسبت به کنترل دقیق اطلاعات خود اقدام الزم را بعمل آورند.
۱۰ :)به منظور رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان آزمون استخدامی، پس از اتمام مهلت ثبت نام و زمانهای تعیین شده برای ویرایش اطلاعات داوطلبان، امکان هیچگونه تغییر و اصلاح در اطلاعات خوداظهاری داوطلبان وجود نداشته، بنابراین داوطلبان میبایست در زمانهای تعیین شده برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات در تکمیل فرم ثبت نام آزمون استخدامی دقت الزم را بعمل آورند.
۱۱ :)به منظور احراز مهارتهای پایه وعمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) داوطلبان استخدام موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تایید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارتهای هفتگانه (ICDL )صادره از مراکز و موسسات تایید صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور را ارائه نمایند. بدیهی است کسانی که فاقد گواهینامه های مذکور میباشند و یا گواهینامه آنان از مراکز تعیین صالحیت شده نمیباشد، موظفند برای شرکت در آزمون تعیین سطح و دریافت گواهینامه مذکور به یکی از مراکز تعیین صلاحیت شده در بخش اعتبارسنجی موسسات آموزشی (با عنوان موسسات تعیین صلاحیت شده) که در درگاه
الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور با نشانی www.aro.gov.ir  قابل مشاهده میباشد، مراجعه نمایند.
۱۲ :)هر داوطلب در صورت مشمول بودن در هر یک از سهمیه های قانونی ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولان، صرفا مجاز است در یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، ثبت نام نماید. به عبارت دیگر چنانچه داوطلبی واجد شرایط برای استفاده از دو یا چند سهمیه قانونی فوق الذکر باشد، در زمان ثبت نام صرفا مجاز است یکی از سهمیه های مورد نظر را انتخاب نماید و مبنای قرار گرفتن وی در هر یک از سهمیه های استخدامی فوق الذکر (با رعایت ضوابط مربوطه) انتخاب فرد در زمان ثبت نام میباشد.
۱۳ :)مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی، بررسی صلاحیت های عمومی گزینش ویا دوره مهارت آموزی بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر میشود.

دفترچه آزمون

 

ثبت نام در آزمون استخدام آموزش و پرورش

متقاضیان محترم استخدام در آزمون آموزش و پرورش می‌توانند پس از بررسی شرایط استخدام آموزش و پرورش که در مطالب بالا به صورت کامل توضیح داده شده است، جهت ثبت نام در آزمون آموزش و پرورش اقدام نمایند. با توجه به تلاش وزارت آموزش و پرورش جهت افزایش سطح کیفی و دانش معلمان محترم مدارس، عجیب نیست که در این آزمون هیچ بند و شرایطی جهت استخدام در آموزش و پرورش با مدرک دیپلم وجود ندارد. اما برای سایر سطوح تحصیلات تکمیلی بنابر مفاد و شرایط آزمون امکان ثبت نام وجود داشته و متقاضیان محترم آزمون آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ می‌توانند جهت ثبت نام در این آزمون مراحل ثبت نام را طی نمایند.

 آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین  ۲۰ یا ۲۱ مهر ۱۴۰۲  برگزار خواهد شد. ثبت نام این آزمون از ۱۷ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. رشته های مورد نیاز در این آزمون شامل رشته  گفتار درمانی و کاردرمانی در مقاطع کارشناسی به بالا است.

شرایط سنی آزمون استخدام آموزش و پرورش و حداکثر استخدام آموزش و پرورش نیز کاملا به مدرک تحصیلی متقاضی مرتبط است و می‌توانید بخش دوم: شرایط عمومی داوطلب بند شرایط سنی و تبصره‌های آن را به دقت مطالعه نمایید.

 

منابع مطالعاتی برای مصاحبه
در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و ... گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.

 

گوش به زنگ باشید!

با فعال‌سازی این خدمت، دیگر نیازی به بررسی مکرر وبسایت نیست و به محض انتشار خبر مهم در این صفحه از طریق پیامک و تماس تلفنی از آن اطلاع خواهید یافت!

 

سوالات متداول

 

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۱٬۶۲۰٬۰۰۵ نظر برای استخدام آموزش و پرورش (خبر جدید)

 • س
  سارا زیست
  ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۵۳
  دوستان کتاب روش ها و فنون تدریس دکتر شعبانی کدوم فصل هاش حذفن؟
  • آ
   آ‌پ
   ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۴۲
   سلام دوستان که برای آزمون بعدی میخونید یا میخواید بخونید
   بنظر من یه لینک جدا بریم که بتونیم تبادل نظر کنیم و به هم انگیزه بدیم
   • ف
    فرزانه
    ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۳۰
    سلام دوستان حقوق آموزگار ابتدایی سال اول با مدرک ارشد چقدره ؟؟لطفا جواب بدین؟
    • د
     دبیر ریاضی خانم 1402
     ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۰:۳۵
     آیا کسی هم مثل من داره برای ازمون بعد میخونه؟؟؟!!
     • ل
      لیلی در بندرعباس
      ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۰:۵۲
      من دارم میخونم
      • 🍁
       🍁yāsaminā🍁
       ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۲۱
       لیلی جان رشته شما چیه؟...
       میشه از برنامه ریزیتون کمی بگید؛ من احساس میکنم دارم اشتباه میخونم
       • س
        سارا زیست
        ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۵۲
        منم میخونم
       • م
        مهسا (پرورشی) 1378
        ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۲۴
        جم چهارشنبه امتحان کتبی. icdl دارم فعلا بااون مشغولم🤕
       • د
        دبیر ریاضی خانم 1402
        ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۰:۳۲
        احساس میکنم فقط منم که نشستم برای ازمون بعدی دارم میخونم.
        آیا کسی هم
        • د
         دبیر معارف تهران
         ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۳۴
         شما مگه دبیر ریاضی نشدی؟دیگه واس چی میخونی

        لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

        ثبت پاسخ