دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان

۱۵۷ روز قبل

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – مهر ۹۶

برای دانلود تاسیسات برقی طراحی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود تاسیسات برقی نظارت اینجا کلیک نمایید
برای دانلود تاسیسات مکانیکی طراحی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود تاسیسات مکانیکی نظارت اینجا کلیک نمایید
برای دانلود عمران (اجرا) اینجا کلیک نمایید
برای دانلود عمران (نظارت) اینجا کلیک نمایید
برای دانلود عمران (محاسبات) اینجا کلیک نمایید
برای دانلود معماری (نظارت) اینجا کلیک نمایید
برای دانلود معماری ( اجرا) اینجا کلیک نمایید
برای دانلود نقشه برداری اینجا کلیک نمایید
برای دانلود تاسیسات برقی کاردانی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود تاسیسات مکانیکی کاردانی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود نقشه برداری کاردانی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود ترافیک اینجا کلیک نمایید
برای دانلود شهرسازی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود شهرسازی کاردانی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود معماری کاردانی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود عمران کاردانی اینجا کلیک نمایید
برای دانلود معماران تجربی اینجا کلیک نمایید

 

   برای دانلود رایگان سایر دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید