دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی

۱۱ روز قبل ۴۷۷ نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی

این صفحه به منظور تجمیع سوالات ارسالی کاربران شامل سوالات آزمونهای برگزار شده توسط سنجش و یا سازمانهای دیگر، جزوه های کاربردی و … در یک صفحه، طراحی شده است. به مرور نیز به تعداد این سوالات اضافه میشود.
 • برای مطالعه تجربیات سازمان و بانکها اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده منابع مطالعاتی آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای مطالعه سوالات مصاحبه تخصصی و روانشناسی (طبقه بندی شده، مطابق با دستورالعمل اجرایی مصاحبه) اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.

بسته های ویژه وب سایت «ای استخدام»

کتاب جامع درسنامه و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام»کتاب از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش عقیدت و سیاسییاصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (ویرایش جدید) سوالات استخدامی سایر بانکها و سازمانهای دولتیسوالات استخدامی رایگان بانکها و سازمانهای دولتیسوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه)سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها با پاسخنامه تشریحی (مناسب برای رشته های مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد و کامپیوتر)سوالات تخصصی رشته کامپیوتر ویژه آزمون بانکها و سازمانهای دولتی

دفترچه سوالات ارسالی کاربران

سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ – فایل PDFدانلود
سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ – فایل زیپدانلود
پاسخنامه سوالات ریاضی حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDF
مشاهده
پاسخنامه سوالات معارف حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDF
مشاهده
پاسخنامه سوالات زبان حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDF
مشاهده
پاسخنامه سوالات کامپیوتر حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDF
مشاهده
پاسخنامه سوالات ادبیات حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDF
مشاهده
پاسخنامه سوالات اطلاعات عمومی حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDFمشاهده
سوالات هنرآموز کامپیوتر آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴دانلود
سوالات آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵دانلود

سوالات آزمونهای استخدامی فراگیر

سوالات عمومی مشترک در عناوین شغلی گروه ششم،چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۹۶ – فایل PDFدانلود
سوالات تخصصی عنوان شغلی آموزگار ابتدایی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ – فایل PDFدانلود
سوالات عمومی مشترک در عناوین شغلی گروه سوم ،چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ – فایل PDFدانلود
سوالات تخصصی عنوان شغلی حسابرس چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ – فایل PDFدانلود
سوالات عمومی سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۵ – فایل PDFدانلود
پاسخنامه سوالات ریاضی حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDFمشاهده
پاسخنامه سوالات معارف حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDFمشاهده
پاسخنامه سوالات زبان حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDFمشاهده
پاسخنامه سوالات ادبیات حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDFمشاهده
پاسخنامه سوالات هوش حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDFمشاهده
پاسخنامه سوالات اطلاعات عمومی حل شده توسط یکی از کاربران وب سایت – فایل PDFمشاهده
سوالات تخصصی سازمان امور مالیاتی سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل PDFدانلود
سوالات تخصصی فوریت های پزشکی سال ۹۵(سومین آزمون فراگیر) – فایل PDFدانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی ساختمان سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل PDFدانلود
سوالات عمومی سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۵ – فایل زیپدانلود
خوشه شغلی هنرآموز حسابداری سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل PDFدانلود
خوشه شغلی امور مالی سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل PDFدانلود
خوشه شغلی استاد کار کامپیوتر سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل PDFدانلود
خوشه شغلی پرستار سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل PDFدانلود
سوالات تخصصی سازمان امور مالیاتی سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل زیپدانلود
سوالات تخصصی فوریت های پزشکی سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل زیپدانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی ساختمان سال ۹۵ (سومین آزمون فراگیر) – فایل زیپدانلود
سوالات تخصصی رشته حسابداری دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۹۴دانلود
سوالات دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۹۴مشاهده
سوالات اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۹۴دانلود
پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۹۴مشاهده
سوالات تخصصی خوشه شغلی برق سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی بازرگانی خارجی سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی مترجم زبان انگلیسی سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی هواشناسی همدیدی سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی کارشناس حقوقی سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی کارشناس معماری سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی کارشناس شبکه و سخت افزار سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی کارشناس ورزش سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی مامور حراست سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی منابع آب سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی مکانیک سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی امور اداری سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی امور مالی سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود
سوالات تخصصی خوشه شغلی ساختمان سال ۹۴ (دومین آزمون فراگیر)دانلود

دفترچه سوالات سایر آزمونهای استخدامی

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه سال ۹۶ – فایل PDFدانلود
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه سال ۹۶ – فایل زیپ
دانلود
دانلود دفترچه سوالات آزمون سال ۹۳ بانک گردشگریدانلود
پاسخنامه تشریحی سوالات ماشین وزارت نیرو سال ۹۶ حل شده توسط یکی از کاربران عزیز وب سایتدانلود
سوالات تخصصی رشته شغلی کارشناس مالی وزارت نیرو سال ۹۶دانلود
سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۶ – فایل زیپدانلود
سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۶ – فایل PDF
دانلود
نمونه سوالات ازمون تعیین سطح مامورین مالیاتیدانلود
دفترچه سوالات تخصصی شرکت فولاد آلیاژی ایراندانلود
دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد سال ۹۳دانلود
سوالات شرکت های مادر تخصصی توانیر سال ۹۴دانلود
سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور سال ۹۴دانلود
سری اول سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۴ (جدید)دانلود
سری دوم سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۴ (جدید)دانلود
سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ (بخش دوم)دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ (بخش اول)دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ (بخش دوم)دانلود
سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ (بخش دوم)دانلود
پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳مشاهده
پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳مشاهده
قسمتی از سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک ملت سال ۹۴دانلود
قسمتی از سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملت سال ۹۴دانلود
سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال ۹۵دانلود
قسمتی از سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۹۴دانلود
سوالات عمومی بانک سپه سال ۹۳دانلود
سوالات تخصصی بانک سپه سال ۹۳دانلود

لینکهای مفید و کاربردی

سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و بانکها (رایگان)مشاهده
منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامیمشاهده
نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمونهای استخدامیمشاهده
استخدام بانک ها (آگهی استخدام تمام بانکها) مشاهده
لیست رویداد های مهم شمسی و قمری ویژه مصاحبه استخدامیمشاهده
بانک اطلاعات رشته های دانشگاهیمشاهده
بانک مشاغل و اطلاعات شغلی هر رشته تحصیلیمشاهده
آشنایی با تیپ های شخصیتی
مشاهده
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتیمشاهده

جزوه های ارسالی کاربران

جزوه احکام پسران ارسال شده توسط کاربر عزیز وب سایتدانلود
کتابچه آموزشی بر اساس فرمان امام خمینی در امر گزینش ارسال شده توسط کاربر عزیز وب سایتدانلود
جزوه روخوانی قرآن ارسال شده توسط کاربر عزیز وب سایتدانلود
جزوات بانک تجارت ، ارسالی توسط کاربرعزیز وب سایتدانلود
آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آندانلود
سوالات مصاحبه گزینش، ارسالی توسط کاربرعزیز وب سایتدانلود
سوالات گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش، ارسالی توسط کاربرعزیز وب سایتدانلود
جزوه مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورش، ارسالی توسط کاربر عزیز حسن احمدنیا نسخه بروز شده
دانلود
جزوه مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورش، ارسالی توسط کاربر عزیز حسن احمدنیادانلود
جزوه مصاحبه ارسالی توسط کاربر عزیز میثم کریمیدانلود
دانلود فایل سوالات گزینش ارسالی کاربر عزیز (سازمان امور مالیاتی)دانلود
فایل الگوریتم آزمون های استخدامی، ارسالی توسط کاربر عزیز میثم کریمیدانلود
منابع دروس تخصصی کارشناس تشخیص مالیات، ارسالی توسط کاربر عزیز میثم کریمیدانلود
شرح منظم چگونگی کسب آمادگی برای آزمون وکالت، ارسالی توسط کاربر عزیز دانا معبدیدانلود
منابع دروس تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی، ارسالی توسط کاربر عزیز میثم کریمیدانلود
منابع دروس عمومی آزمونهای استخدامی، ارسالی توسط کاربر عزیز میثم کریمیدانلود
جزوه صفر تا صد مراحل آزمون استخدامی تامین اجتماعی ارسالی کاربر وب سایتدانلود
خلاصه نموداری درس دین و زندگی، ارسالی توسط کاربر عزیز حسن احمدنیادانلود
بودجه بندی سوالات عمومی آزمونهای استخدامی، ارسالی توسط کاربر عزیز میثم کریمیدانلود
جزوه حقوق اداری به صورت سوال و جواب (ارسالی کاربران)دانلود
جزوه حقوق اداری (ارسالی کاربران)دانلود
دانلود فایل قانون مالیاتهای مستقیم (منطبق بر آخرین تغییرات)دانلود
دانلود فایل قانون مالیاتهای مستقیمدانلود
دانلود فایل قانون مالیات بر ارزش افزودهدانلود
جزوه اقتصاد خرد و کلان، ارسالی توسط کاربر عزیز میثم کریمیدانلود
موضوعات مهم در گزینش آزمونهای استخدامی ( گردآوری شده توسط کاربر عزیز وب سایت)دانلود
دانلود قانون تامین اجتماعیدانلود
دانلود فایل آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی سال ۹۵دانلود
دانلود فایل آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴دانلود
دانلود فایل آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی سال ۹۲دانلود
دانلود مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعیدانلود
فایل اصول عقاید و گزینش سازمان تامین اجتماعی (سی دی گزینش)دانلود
دانلود مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداریدانلود
دستور العمل استخدام پیمانی در شهرداری هادانلود
دانلود جزوه آموزش آتش نشان داوطلبدانلود
دانلود جزوه مالی و بانکداری بین المللدانلود
دانلود جزوه تامین مالی در تجارت بین المللدانلود
دانلود جزوه قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایراندانلود
دانلود جزوه روشهای اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایراندانلود
دانلود جزوه قانون پولی و بانکی کشوردانلود
دانلود جزوه ضمانت نامه بانکیدانلود
دانلود جزوه پرسش و پاسخ کارگاه بانکداریدانلود
دانلود جزوه ارتباطات سازمانیدانلود
فایل آشنایی با وظایف سمتهای دولتیدانلود
فایل آشنایی با مشاغل اختصاصی ثبت اسناد و املاک کشوردانلود
جزوه آشنایی با ثبت اسناددانلود
جزوه امنیت در بانکدانلود
جزوه پولشویی و راههای مبارزه با آن مربوط به بانک گردشگریدانلود
جزوه نمونه سوالات دین وزندگیدانلود
جزوه احکام شرعیدانلود
جزوه آموزشی ویندوز ایکس پی XPدانلود
جزوه آموزشی ویندوز ۷دانلود
جزوه آموزشی اکسلدانلود
جزوه رساله عملیهدانلود
جزوه مشتری مداریدانلود
جزوه مبانی بانکداری داخلیدانلود
فایل اکسل هوش هیجانیدانلود
سوالات بودجه ریزی دولتی وزارت نیرودانلود
جزوه درس ارتعاشات رشته مکانیکدانلود
دانلود فایل گزینش کشور و آیین نامه اجراییدانلود
جزوه چشم انداز جمهوری اسلامی ایرات در افق ۱۴۰۴دانلود
جزوه قانون اساسیدانلود
جزوه حقوق اساسیدانلود
سولات مصاحبه ثبت اسناد و املاکدانلود

جزوه های ارسالی کاربران آزمون استخدامی آموزش و پرورش

روانشناسی رشد (تحولی) دکتر رضاپور حسیندانلود
کتاب نظریه های رشد، ویلیام کریندانلود
شش فصل – اصول و روش های یاددهی و یادگیری – فایل پی دی افدانلود
شش فصل – اصول و روش های یاددهی و یادگیری – فایل ورددانلود
جلسه اول – اصول و روش های یاددهی و یادگیریدانلود
جلسه دوم – اصول و روش های یاددهی و یادگیریدانلود
جلسه سوم – اصول و روش های یاددهی و یادگیریدانلود
جلسه چهارم – اصول و روش های یاددهی و یادگیریدانلود
جلسه پنجم – اصول و روش های یاددهی و یادگیریدانلود
جلسه ششم – اصول و روش های یاددهی و یادگیریدانلود
جزوه روانشناسی تربیتیدانلود

سوالات آزمونهای استخدامی

کتاب الکترونیکی جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی «ای استخدام»
مشاهده
کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش عقیدتی و سیاسی
مشاهده
سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی از سال ۹۳ تا سال ۹۶
مشاهده
سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورشمشاهده
دانلود دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحیمشاهده
سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی
مشاهده
دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر با پاسخنامه تشریحی (فراگیر ۱ و ۲ و ۳)مشاهده
دفترچه سوالات اولین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحیمشاهده
دفترچه سوالات دومین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحیمشاهده
دفترچه سوالات سومین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحیمشاهده
نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها با پاسخنامه تشریحیمشاهده
دانلود سوالات تخصصی رشته کامپیوتر ویژه آزمون بانکها و سازمانهای دولتیمشاهده
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپهمشاهده
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک مسکنمشاهده
سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی
مشاهده
دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی،سازمانهای دولتی مناسب برای آزمون استخدامی تمام سازمانهای دولتی
مشاهده
در مصاحبه های استخدام های سازمانهای دولتی و بانکها چه می پرسند؟مشاهده
سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
مشاهده
سوالات عمومی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتیمشاهده
سوالات تخصصی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتیمشاهده
سوالات عمومی رایج آزمونهای استخدام بانکهامشاهده
سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکهامشاهده
سوالات رایج آزمون های تمامی آزمونهای استخدامیمشاهده
جزوه آموزشی چگونه استخدام شویم؟
مشاهده
سوالات آزمون استخدامی دانشگاه افسری آزمون اردیبهشت ماه سال ۹۴
مشاهده
سوالات آزمون استخدامی دانشگاه افسری (سوالات آزمون سال ۹۳)
مشاهده
سوالات آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مشاهده
سوالات آزمون استخدامی نیروی انتظامیمشاهده
سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداریمشاهده
سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداریمشاهده
سوالات عمومی آزمون استخدامی استانداری هامشاهده
سوالات آزمون استخدامی بانک ملی ایرانمشاهده
سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک ملتمشاهده
سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملتمشاهده
سوالات آزمون استخدامی تمام بانکهامشاهده
جزوات و سوالات علوم بانکیمشاهده
سوالات آزمون استخدامی وزارت علوممشاهده
سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان ، هرمزگان، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و جهان فولاد سیرجان
مشاهده
سوالات آزمون استخدامی جمعیت هلال احمرمشاهده
سوالات آزمون استخدامی شرکت نفتمشاهده
سوالات آزمون استخدامی جهاد کشاورزیمشاهده
سوالات آزمون استخدامی سازمان بهزیستی کشورمشاهده
سوالات آزمون استخدامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورمشاهده
سوالات آزمون استخدامی مخابراتمشاهده
سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشورمشاهده
سوالات آزمون استخدامی شرکت گازمشاهده
سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیستمشاهده
سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشورمشاهده
سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوریمشاهده
سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییهمشاهده
سوالات آزمون استخدام پتروپالایش کنگان در سال ۹۶مشاهده

 سایر لینکهای مفید

کانال تگرام وب سایت ای استخدام

برای عضویت در کانال تگرام اینجا کلیک کنید

برنامه موبایل وب سایت ای-استخدام

برای دانلود برنامه موبایل اینجا کلیک کنید

سرویس رزومه حرفه ای رایگان

برای آشنایی بیشتر اینجا کلیک کنید

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

کارفرما

دانلود برنامه موبایل

477 نظر برای «دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی»


  • پشتیبان یک

   با سلام
   کاربر گرامی لطفا صفحه راهنمای امادگی برای آزمون آموزش و پرورش و فراگیر را به دقت مطالعه نمایید برای مشاهده اینجا کلیک کنید در صورتی که مجوعه مورد نظر شما در صفحه موجود نبود زمان خود را هدر نداده و شروع به مطالعه جزوه ها و کتابهای دانشگاهی رشته خود نمایید
   با تشکر

   پاسخ
  • پشتیبان چهار

   با سلام
   کاربر گرامی برای مشاهده سوالات موجود در سایت ای استخدام اینجا کلیک کنید و برای دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اینجا کلیک کنید. خارج از این مجموعه سوالات، سوال دیگری موجود نمیباشد پس زمان خود را هدر نداده و شروع به مطالعه کتابها و جزوه های دانشگاهی رشته خود نمایید.
   با تشکر

   پاسخ
 1. داود محمدی

  سلام دوستان من رشته ام آماره. میخوام دبیری ریاضی اصفهان شرکت کنم. کسی سوالات تخصصی آزمون های 95 و 96 نداره. ممنون میشم. چه منابعی بخونم واسه معادلات دیفرانسیل و جبر و آنالیز و اصول ریاضی.

  پاسخ
 2. مرتضی

  سلام سوالات چند دفعه که اکوزش ئپرورش برگزار کرده از سال 86به اینور عمومیا رو میخوام رشته زراعی باغی تخصصیاش هم میخوام هزینش هم تقبل میکنم لطفا به ایمیل بنده بفرستید اگه داری ممنون میشم

  پاسخ
  • پشتیبان چهار

   با سلام
   کاربر گرامی برای مشاهده سوالات موجود در سایت ای استخدام اینجا کلیک کنید و برای دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اینجا کلیک کنید. خارج از این مجموعه سوالات، سوال دیگری موجود نمیباشد در صورت موجود نبودن سوالات مورد نظر،زمان خود را هدر نداده و شروع به مطالعه کتابها و جزوه های دانشگاهی رشته خود نمایید.
   با تشکر

   پاسخ
 3. زهرا

  سلام بچه ها.واسه دروس عمومی ،روانشناسی و فنون تدریس و تکنولوژی آموزشی هم باید خونده شن؟آخه تو اکثر کتابای استخدامی هستش؟آیا مربوط به همه هست یا رشته خاصی؟ لطفا اگه اطلاع دارید جواب بدید

  پاسخ

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

 • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.