شرایط استخدام یازدهمین آزمون فراگیر

۳۷۸۷۲۹ نظر

شرایط استخدام یازدهمین آزمون فراگیر

متقاضیان محترم آزمون استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دوره یازدهم می‌توانند با استفاده از شرایط و مفاد ذکر شده در این صفحه نسبت به شرایط دقیق آزمون استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی آگاهی یابند.

بخش اول: تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در متن دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر به شرح ذیل است:
الف) دستگاه اجرایی
کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمهای دولتی، (کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
ب) ایثارگران
ب-۱ ) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید


ب-۲ ) ایثارگران سهمیه پنج (۵ ) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت


تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱ .معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛

۳ .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.

ج) داوطب بومی شهرستانی (به استثنای تهران و شهرستان مرکز استان‌ها)

با توجه به قانون اصلاح ماده( ۴۴ ) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۹۹ ) مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانی(به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استان ها) در امتحانات مشترک در همان « ساکن با سابقه ده سال سکونت » یا « متولد » فراگیر داوطلبی بومی شهرستانی تلقی میشود که شهرستان باشد. بومی بودن افراد به طرق ذیل احراز می گردد:
۱ - شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تبصره: با توجه به تغیرات تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
 ۲ - استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی(براساس فرم پیوست) ممهور به مهر نیروی انتظامی(پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارائه مدارک و مستندات ذیل امکانپذیر خواهد بود:
الف - داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛
ب - گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قرارداد ی در بخش دولتی و عناو ین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه.
تبصره : داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.

د) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (موضوع مصوبه شماره ۶۹۳۸۵/۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی)

بر اساس ماده( ۱۵ ) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (موضوع مصوبه شماره ۶۹۳۸۵/۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی)
۱ - به ازای تاهل و داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در دفترچه راهنمای ثبت نام درج گردیده، اضافه خواهد شد. سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند موضوع این ماده، حداکثر پنج (۵) سال میباشد.
۲ - به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو( ۲) درصد، حداکثر تا ده ( ۱۰ ) درصد به مجموع امتیاز آزمون مشترک فراگیر داوطلب اضافه میشود.
تبصره: امتیازات مطروحه در بندهای( ۱) و ( ۲) ای ن ماده با رعا یت تبصره بند( ت) ماده( ۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر اینکه امتیازات فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند وی، بالای ۲/۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک است.

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلب

۱. داشتن تابعیت ایران؛
۲ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛
تبصره: با عنایت به ماده (۸ ) مصوبه شماره ۱۴۰۰/۶۷۹۵ /دش مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشآموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی، نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند، میتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر تا یکسال (۱۲ ماه) پس از تاریخ برگزاری آزمون  مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸،نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام کننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها کانلمیکن تلقی میشود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم میباشد.
۵ .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
۶ .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
۷ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛
۹ .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛
۱۰ .به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.
تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد

۱۱ .داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر چهل (۴۰) سال تمام برای استخدام و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال بر اساس بند (الف) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
تبصره ۱ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
تبصره ۲ :موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تماموقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.
تبصره ۳ :به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر درج گردیده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند، پنج (۵) سال میباشد.
امتیازات فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲/۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر میباشد.

بخش سوم: مواد عمومی آزمون

مواد آزمون عمومی عبارتند از:
۱ .معارف اسلامی؛ (سهم در آزمون کتبی ۵ر۷)

۲ .زبان و ادبیات فارسی؛(سهم در آزمون کتبی ۵ر۷)

۳. آشنایی باقوانین و مقررات اداری (سهم در آزمون کتبی ۵ر۷)

۴ .معلومات عمومی؛ (سهم در آزمون کتبی ۵ر۷)

۵ .زبان انگلیسی عمومی؛(سهم در آزمون کتبی ۵ر۷)

۶ .هوش و توانمندیهای ذهنی؛(سهم در آزمون کتبی ۵ر۷)

۷ .فناوری اطلاعات. (سهم در آزمون کتبی ۵ر۷)

تبصره۱: سوالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

تبصره ۲: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
ب- آزمون تخصصی و اختصاصی سوالات حیطه‌های تخصصی و اختصاصی در امتحان مشترک با توجه به شغل مورد نظر تعیین شده و مواد آزمون سوالات تخصصی و اختصاصی برای هر یک از مشاغل به تفکیک دستگاه‌های اجرایی در بخش هشتم همین دفترچه مشخص شده است .
تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی، تخصصی و اختصاصی به صورت چهارگزینه‌ای و با ضریب مندرج در جداول بخش نهم میباشند. ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد  شد.

بخش چهارم: امتیازات و سهمیه‌های قانونی

الف) سهمیه ایثارگران
جذب ایثارگران مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور و ازمحل سهمیه های قانونی ۲۵ و ۵ درصد از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ .با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر مشخص گردیده است. داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغلمحلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند.
۲ .ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد. در صورت عدم تایید بنیاد مذکور داوطلبان مجاز به انتخاب شغل محلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند.
۳ .جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.
۴ .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.
۵ .سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۵ درصد را انتخاب نمایند.
۶ .کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه ها در شغل محلهای سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.

۷ .استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی (۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفا در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.
تذکر:
۱ .معرفی نهایی ایثارگران در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفا از میان آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه ایثارگران صورت گرفته باشد.
۲ .در صورتی که داوطلب ایثارگری براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.
۳ .پس از انجام مصاحبه استخدامی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله مصاحبه استخدامی انجام خواهد پذیرفت.

ب) سهمیه معلولین
جذب معلولین مورد تایید سازمان بهزیستی کشور از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور و از محل سهمیه قانونی سه (۳ ) درصد (قانون جامع حمایت از معلولان) از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ .سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۳ درصد معلولین مورد تایید سازمان بهزیستی کشور در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر مشخص گردیده است. داوطلبان معلول تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه معلولان را انتخاب نمایند.
۲ .معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.
۳ .بر اساس ماده (۵ ) آیین‌نامه شماره ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از ماموریت کاری آنها نباشد، بلامانع میباشد.
۴ .استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ۳ درصد معلولین در صورت کسب حد نصاب، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفا در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد

تذکر:
۱ .معرفی نهایی معلولین در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفا از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد.
۲ .در صورتی که داوطلب معلول براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.
۳ .پس از انجام مصاحبه استخدامی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله مصاحبه استخدامی انجام خواهد پذیرفت.

ج) سایر امتیازات
۱ .بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها)
داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت میباشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد. «نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰ %)  برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰ % ) برای حیطه تخصصی) با ضریب «یک و چهاردهم» (۱/۴) محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد.»
۲ .قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو (۲ ) درصد، مجموعا حداکثر تا ده (۱۰ ) درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه میشود.
تذکرات:

 1. امتیازات مطروحه در بند فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲/۵  نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک میباشد.
 2. امتیاز مطروحه پس از تعیین حد نصاب و قبل از معرفی افراد مشمول برای سای ر مراحل استخدام، محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
 3. با توجه به اینکه اعمال امتیازات فوقالذکر بر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلبان میباشد، در صورتی که در مرحله بررسی مدارک و مستندات، داوطلب فاقد مدارک مثبته باشد، از سایر فرآیند استخدام حذف میشود.

بخش پنجم: مراحل ثبت نام

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۲ تا پایان روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ انجام خواهد شد. به متقاضیان تاکید میشود در مدت زمان فوق، نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

الف) مطالعه شرایط آزمون:

داوطلب متقاضی آزمون فراگی ر، باید در زمان ثبتنام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدا توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثب تنام در آزمون اقدام نمایند .

ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک:

 1. عکس پرسنلی: داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:
  • عکس ۴*۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
  • فقط باید با فرمت JPG باشد.
  • اندازه عکس اسکن شده باید حد ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ باشد.
  • تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
  • حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.
  • حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
  • حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
   تذکر ۱ :(اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
   تذکر ۲ :(عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
   تذکر ۳ :(با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 2. کارت ملی: داوطلب باید تصویر کارت ملی را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگزاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحاُ رنگی باشد.

ب) پرداخت وجه:
متقاضیان واجد شرایط باید به منوی آزمون در صفحه اول سامانه بر روی گزینه پرداخت هزینه کلیک کرده و مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضافه‌ی ۲۰/۰۰۰ ریال هزینه خدمات پیامکی پرداخت نمایید. جهت این امر داشتن کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی و کد CVV۲ مورد نیاز می‌باشد.

«توکن پرداخت» کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبتنام به داوطلب اختصاص می یابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد ـتوکن پرداخت» را (که به شماره تلفن متقاضی هم پیامک می شود) تا ئایان مراحل ثبت نام و دریافت کد رهگیری نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شماره ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.
تذکر ۱: در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر میبایست از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه) گزینه ثبت نام در آزمون را وارد کرده و پس از وارد کردن اطلاعات در خواستی اقدام به ثبت نام در آزمون نمایید.

تذکر ۲ :در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیتآمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه «بازیابی کد رهگیری/توکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک میشود.
تذکر ۳ :به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) شروع فرآیند ثبت نام
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.
مرحله ۱ :بارگذاری مدارک در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری میگردد.
مرحله ۲ : اطلاعات فردی مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.
مرحله ۳ : اطلاعات تحصیلی اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.
مرحله ۴ : سهمیه و سابقه کار در این مرحله، سهمیه و سابقه کار(صرفا مواردی که در همین دفترچه مورد تایید است) وارد میشود
مرحله ۵ :شغل مورد درخواست در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به
داوطلب نمایش داده و داوطلب میتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید.
تذکر: داوطلب، فقط حق انتخاب یک شغل را خواهد داشت.
مرحله ۶ : اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد. محل دقیق برگزاری آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر میگردد.
مرحله ۷ : کد رهگیر ی تاکید میگردد صرفا در صورتی ثبتنام فرد به پایان میرسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه «کد رهگیری» دریافت نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیار مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتما میبایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صور ت کامل طی نموده و کد رهگیری خو د را مشاهده نماید ، در غیر این صورت ، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون ، از روز ۵ دیماه ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس  https://hrtc.ir/ قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۸ دیماه ۱۴۰۲ در تهران در مراکز استانها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون ، به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ز) اعلام نتایج آزمون کتبی مشترک فراگیر

زمان اعلام نتایج آزمون کتبی مشترک فراگیر، اواخر دیماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

بخش ششم: سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجه


الف) تعین حدنصاب
کسب حداقل پنجاه درصد(۵۰ (میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد(۴۰ ) برای حیطه عمومی امتحان مشترک فراگیر و شصت درصد(۶۰) برای حیطه تخصصی و اختصاصی امتحان مشترک فراگیر در هر سهمیه استخدامی - شغل - شهرستان در هر یک از دستگاههای اجرایی.
تذکر : داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفا کارنامه آزمون کتبی از طریق درگاه الکترونیکی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانیhttps://hrtc.ir/ جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
ب) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی از پذیرفته شدگان امتحان مشترک اقدام نمایند.
شرط لازم برای انتخاب افراد جهت انجام ارزیابی تکمیلی، کسب حد نصاب میباشد و انتخاب افراد براساس مجموع نمره فضلی آنان(با وزن چهل درصد(۴۰) برای حیطه عمومی و شصت درصد(۶۰) برای حیطه تخصصی و اختصاصی) به تعداد سه (۳ ) برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل مورد تقاضا صورت میپذیرد.
تبصره ۱ - در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در شغلمحلهای مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد واجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.
تبصره ۲ - در صورت درخواست دستگاه اجرایی و موافقت سازمان، معرفی افراد برای ارزیابی تکمیلی تا پنج برابر ظرفیت استخدامی، مشروط بر اینکه در زمان ثبتنام در بخش شرایط اختصاصی دستگاه به داوطلبان اطلاع رسانی شود، امکانپذیر است.
- دستگاه اجرایی موظف است، اسامی داوطلبین را به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش(تا پنج برابر ظرفیت در صورت تایید و اعلام در شرایط اختصاصی دستگاه) به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش به صورت همزمان براساس مجموع نمره فضلی افراد با وزن شصت درصد(۶۰ ) برای حیطه های تخصصی و اختصاصی امتحان مشترک فراگیر و چهل درصد(۴۰) برای حیطه عمومی امتحان مشترک فراگیر معرفی نماید.

تذکر : نحوه محاسبه نمره نهایی(آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی ) داوطلبان در هر یک از دستگاهها، در شرایط اختصاصی مندرج در همین دفترچه ذکر شده است.
تبصر ه ۱ : پس از اعلام نظر گزینش، در صورت مسا وی بودن مجموع نمرات مکتسب ه داوطلبان در آزمون کتبی مشترک و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی مشترک بالاتر باشد .
تبصره ۲ : دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به انجام ارزیا بی تکمیلی تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در سامانه امتحانات موسسه مجری اقدام نماید .
تبصره ۳ : در صورت درخواست دستگاه و تایید سازمان نسبتهای وزنی امتحان مشترک فراگیر و ارزیابی تکمیلی در محاسبه مجموع نمره فضلی میتواند تغییر یابد که در این صورت می بایست در متن آگهی استخدامی اطلاع رسانی شده و در بخش شرایط اختصا صی دستگاه به داوطلبان اطلاع رسانی گردد .
- دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش و انتخاب پذیرفته شدگان به ترتیب مجموع نمره فضلی، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید. پذیرفته شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی میباشد.

بخش هفتم: تذکرات مهم


۱ - ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل(تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه) و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت( تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت) و همچنین در خصوص معافیت دائم (تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم)، سه ماه پس از آخرین روز ثب تنام امتحان مشترک فراگیر میباشد.
۲ - ملاک عمل در خصوص سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر میباشد.
۳ - به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر(موضوع تبصره دو ماده(۴۲ (قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تا˻د گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارتهای هفتگانه(ICDL ) صادره از مراکز و موسسات تا˻د صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور را ارائه نمایند. مراکز تعیین صلاحیت شده در بخش اعتبارسنجی موسسات آموزشی(با عنوان موسسات تعیین صلاحیت شده) که در درگاه الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور با نشانی ir.gov.aro.www قابل مشاهده میباشد.
۴ - هر داوطلب در صورت مشمول بودن در هر یک از سهمیههای قانونی ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولان، صرفا مجاز است در یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، ثبت  نام نماید. به عبارت دیگر چنانچه داوطلبی واجد شرایط برای استفاده از دو یا چند سهمیه قانونی فوق الذکر باشد، در زمان ثبت نام صرفا مجاز است یکی از سهمیهه ای مورد نظر را انتخاب نماید و مبنای قرار گرفتن وی در هر یک از سهمیه های استخدامی فوق الذکر(با رعایت ضوابط مربوطه) ا نتخاب فرد در زمان ثبت نام میباشد.
۵ - استخدام افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، برای تمامی دستگاههای اجرایی به صورت پیمانی خواهد بود.
۶ - داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند در امتحانات مشترک فراگیر ثبت نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر یکسان باشد. در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفا فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی میتوانند در آزمون ثبتنام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت «همه گرایشها» در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایشهای آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، میتوانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و در صورتی که یک رشته تحصیلی با عبارت «بدون گرایش» در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر ثبت شده باشد، صرفا آن رشته تحصیلی به صورت تنها و بدون گرایش مد نظر میباشد.
به طور مثال نام رشته های تحصیلی ذکر شده در بخش شرایط احراز شغلها، به سه صورت آمده است:
الف: با ذکر کلمه «گرایش» مثال: مهندسی عمران(سازه)، که منظور گرایش خاصی از یک رشته تحصیلی میباشد و شامل دیگر گرایشهای این رشته نمیشود.
ب: بدون ذکر کلمه «گرایش» و یا با ذکر عبارت « همه گرایشها» مثال: مهندسی عمران و یا مهندسی عمران(همه گرایشها) که همه گرایشهای این رشته تحصیلی را شامل میشود.
ج: با ذکر عنوان «بدون گرایش» مثال: مهندسی عمران(بدون گرایش) که صرفا همین رشته تحصیلی بدون هیچگونه گرایشی را شامل میشود.
ضمنا فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام، در صورتی میتوانند در ای ن آزمون ثبت نام نمایند، که عنوان مدرک تحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهی موقت آنان بدون در نظر گرفتن پیشوند «معارف اسلامی» با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی پیشبینی شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام یکسان باشد. این دسته از داوطلبان، با ید در زمان ثبت نام، عنوان رشته تحصیلی خود را بدون در نظر گرفتن پیشوند «معارف اسلامی» انتخاب نمایند.
۷ - مدارک تحصیلی پایینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان مشترک فراگیر و استخدام مجاز نمیباشد.
۸ - افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلامشده، برای شرکت در آزمون میبایست مدرک(مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) ذکر شده در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر را داشته باشند.
۹ - بر اساس بند(ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، داوطلبان استخدام میبایست سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشند(با در نظر گرفتن بند(ب) « سهمیه معلولین»، بخش(۴) امتیازات و سهمیه های قانونی)، در صورت عدم تایید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارک و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه میباشد.
۱۰ - مسئولیت بررسی مدارک، مستندات و اطلاعات خوداظهار ی داوطلبان برعهده دستگاه اجرایی میباشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرای ط اعلامشده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی وگزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه امتحان مشترک فراگی ر باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گرد یده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.
۱۱ - اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق درگاه الکترونیکی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۱۲ - مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تا˻د سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۱۳ - مسئولیت ثبتنام در امتحانات مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور به عهده داوطلب بوده و تاکید میگردد با توجه به اشتباهات پیش آمده در زمان ثبتنام داوطلبان توسط سایر افراد(در مواردی نظیر اطلاعات شخصی، تحصیلی، سهمیه های قانونی، بومی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ...)، که امکان اصلاح آنها پس از پایان زمانهای تعیین شده برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات وجود ندارد، بنابراین ضروری است داوطلبان نسبت به کنترل دقیق اطلاعات خود اقدام لازم را به عمل آورند.
۱۴ - به منظور رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان امتحانات مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور، پس از اتمام مهلت ثبت نام و زمانهای تعیین شده برای ویرایش اطلاعات داوطلبان، امکان هیچگونه تغییر و اصلاح در اطلاعات خوداظهاری داوطلبان وجود نداشته، بنابراین داوطلبان میبایست در زمانهای تعیین شده برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات در تکمیل فرم ثبت نام امتحانات مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور دقت لازم را به عمل آورند.
۱۵ -با توجه به مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، استخدام در واحدهای تخصصی ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی در چهارچوب شرایط احراز مشاغل، صرفا از میان دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری امکانپذیر است.

بخش هشتم: شرایط اختصاصی هر یک از دستگاههای اجرایی

شرایط اختصاصی

 شرایط اختصاصی سازمان بهز یستی کشور
- معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
- نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
- با تشخیص سازمان، پذیرفته شدگان در هر یک از عناوین شغلی ملزم به گذراندن خدمت خود در واحدهای عملیاتی (شیرخوارگاه ها، واحدهای اورژانس اجتماعی، مجتمع های خدمات بهزیستی، مراکز و ...) می باشند.
- نوبت کاری در برخی از واحدهای سازمان به صورت شیفتی (ثابت عصر و شب و چرخشی) می باشد. 

شرایط اختصاصی سازمان حفاظت محیط ز یست

- معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
- نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
- در مشاغل مامور اجرایی محیطزیست و نگهبان، در صورت تایید پزشک در مرحله معاینات پزشکی و روانشناسی، داوطلب مورد ارزیابی آمادگی جسمانی و مصاحبه تخصصی قرار میگیرد.

- شر ایط اختصا صی شغل مامور اجر ایی محیط ز یست
-۱ داوطلبان باید دارای حداقل قد ۱۷۰ سانتی متر و BMI)شاخص حجم بدن) بی ن ۱۸ر۵ الی ۲۹ر۹ باشند.
-۲ با توجه به ماهیت شغل محیط بانی، داوطلب باید آمادگی لازم برای خدمت بصورت شبانه روز ی در پاسگاههای محیط بانی استان مورد درخواست را دارا باشند.
-۳ پذیرفته شدگان نهایی حداکثر تا دو ماه پس از اعلام نتا یج گز ینش ملزم به اخذ گواهینامه پایه دوم و یا سوم اتومبیل و موتورسیکلت می باشند. صدور شماره مستخدم و حکم کارگز ین ی منوط به ارای ه گواهینامه های مذکور خواهد بود.
-۴ موفقیت در سنجش آمادگی جسمانی و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره الزامی است و در صورت عدم کسب نمره لازم ، داوطلب از ادامه فرایند استخدام حذف خواهد شد.
-۵ دوره آموزش پذیرفته شدگان به صورت شبانهروز ی در محل مرکز آموزش محیط ز یست و آموزش محیط بان واقع در استان البرز-کرج برگزار خواهد شد.
-۶ برخورداری فرد از سلامت جسمی و روانی جهت انجام مصاحبه تخصصی و تست ورزش الزامی میباشد.

 • شر ایط اختصاصی شغل نگهبان
  -۱ داوطلبان باید دارای حداقل قد ۱۷۰ سانتی متر و BMI)شاخص حجم بدن) بی ن ۱۸ر۵ الی ۲۹ر۹ باشند.
  -۲ با توجه به ماهیت شغل نگهبانی، داوطلب با ید آمادگی لازم برای خدمت بصورت شبانه روز ی (به صورت شیفتی) را دارا باشد.
  -۳ پذیرفته شدگان نها یی حداکثر تا دو ماه پس از اعلام نتایج گزینش ملزم به اخذ گواهینامه پایه دوم و یا سوم اتومبیل و موتورسیکلت می باشند. صدور شماره مستخدم و حکم کارگزینی منوط به ارایه گواهینامه های مذکور خواهد بود.
  -۴ موفقیت در سنجش آمادگی جسمانی و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره الزامی است و در صورت عدم کسب نمره لازم ، داوطلب از ادامه فرایند استخدام حذف خواهد شد.
  -۵ دوره آموزش پذیرفته شدگان به صورت شبانه روز ی در محل مرکز آموزش محیط ز یست و آموزش محیط بان واقع در استان البرز-کرج برگزار خواهد شد.
  -۶ برخورداری فرد از سلامت جسمی و روانی جهت انجام مصاحبه تخصصی و تست ورزش الزامی میباشد.
  توجه :
  - مامور اجرایی محیط زیست (۱)؛ در پست محیطبان اسلحه دار بکارگیری میگردد.
  - مامور اجرایی محیط زیست (۲)؛ در پست محیطبان راننده بکارگیری میگردد.
  - مامور اجرایی محیط زیست (۳)؛ در پست محیطبان نگهبان بکارگیری میگردد.
  - مامور اجرایی محیط زیست (۴)؛ در پست محیطبان بکارگیری میگردد.
  - مامور اجرایی محیط زیست (۵)؛ در پست محیطبان جانشین بکارگیری میگردد.
  - مامور اجرایی محیط زیست (۶)؛ در پست محیطبان فرمانده بکارگیری میگردد.
  شرایط اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
  - معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
  - نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد. شرایط اختصاصی سازمان سنجش آموزش کشور
  - معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
  - نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۳۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۷۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
  - تصمیم گیر ی در خصوص تع˺ن محل خدمت مستخدمین، حسب نیاز سازمان سنجش آموزش کشور (تهران یا کرج) با سازمان مذکور می باشد.
  - در مقطع تحصیلی کارشناسی محل خدمت مستخدمین شهرستان کرج میباشد.

شرایط اختصاصی صندوق تامین خسارتهای بدنی

معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان پنج برابر ظرفیت خواهد بود.
- نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

 • شرایط اختصاصی دانشگاه فرهنگیان
  - معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان ۵ برابر ظرفیت خواهد بود.
  - نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

 

منابع مطالعاتی برای مصاحبه
در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و ... گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.
سوالات متداول
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۳۷۸٬۷۲۹ نظر برای آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (خبر جدید)

 • .
  ...
  ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۹
  دوستان هرمزگانی
  کارآموزی رفتین؟ چند روزه و کجا بود؟
  • ا
   امور آزمون
   ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۰۰
   سلام پشتیبان گرامی خبری از مصاحبه سازمان سنجش نشد
   • پشتیبان سه
    ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۰۰
    کاربر عزیز
    در صورتی که در این خصوص خبری منتشر شود در اسرع وقت در سایت اطلاع رسانی خواهد شد
    • ا
     امور آزمون
     ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۵۷
     ب نظرتون ممکنه یک ماه دیگه باشه
   • خ
    خانم راد
    ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۴۷
    دوستان کارت ازمون اموزش پرورش رشته مشاور اومده؟
    • ف
     فاطمه قاسمی
     ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۰
     سلام من رشتم مهندسی طبیعت. چ آزمونی باید شرکت کنم ؟
     • A
      Ali
      ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۸
      سلام به همه دوستان
      پشتیبان عزیز با توجه به اینکه هنوز بعضی از سازمانهایی که برای یازدهمین آزمون دستگاهای اجرایی مصاحبه را انجام ندادند،امکانش هست نتیجه نهایی سازمانهایی که مصاحبه رو انجام دادند زودتر بیاد یا اینکه همه باهم تو سایت جهاد دانشگاهی قرار میگیره؟
      • پشتیبان سه
       ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۵
       کاربر عزیز
       در صورتی که در این خصوص خبری منتشر شود در اسرع وقت در سایت اطلاع رسانی خواهد شد
      • ر
       رستمیان
       ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۱
       دوستان کسی اطلاع داره آزمون امسال کی برگزار میشه؟
       • پ
        پرند
        ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۰۸
        فعلا گفتن مرداد ماه فراگیر12 برگزار میشه باز ممکنه زمانش تغییر کنه....
       • م
        محمد
        ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۲۱
        سلام.زمان مصاحبه و ارزیابی تکمیلی سازمان بهزیستی مشخص نشد؟یا افرادی هستند که برای ارزیابی تکمیلی دعوت شده باشند؟از ما مدارک رو گرفتند الان دو سه ماهه خبری نشده.از کجا باید پیگیری کنیم
        • م
         معلم مهربون
         ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۰۷
         این سوال منم هست هر چی هم زنگ میزنم سربالا جواب میدن
         • م
          محمد
          ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۲۰
          شما با کجا تماس میگیرید؟
          من سازمان اداری استخدامی تماس گرفتم چندین بار اصلا جواب ندادند.
          حداقل بدونیم که چی به چیه تکلیفمون مشخص باشه تمرکزمون رو برای امور دیگه بگذاریم😑
          • م
           محمد
           ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۲۸
           شما هم بهزیستی شرکت کرده بودید؟
         • خ
          خانم آزادی
          ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۸
          سلام. دوستان برای آشنایی با قوانین و مقررات اداری چه کتابی بخونیم
         • ا
          الی
          ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۴۷
          مهتاب کتاب دردسترسم نیس.یه کتاب با جلد قرمز نوشته دکتر علی رضاییان
          • م
           مهتاب
           ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۴۰
           تشکر از لطفتون
           انشالا در تمام مراحل زندگیت موفق باشی
          • ا
           امور آزمون
           ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۱۳
           سلام زمان مصاحبه سازمان سنجش مشخص نشد
           ادمین گرامی اطلاعی دارید یا نه؟
           • پشتیبان سه
            ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۱۸
            کاربر عزیز
            در صورتی که در این خصوص خبری منتشر شود در اسرع وقت در سایت اطلاع رسانی خواهد شد
           • ا
            الی
            ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۰۳
            به کاربر مهتاب
            کتاب مبانی سازمان ومدیریت یه کتاب جداس.بهترین منبع برا استخدامی هم مبانی سازمان ومدیریت دکتر رضاییان هست
            • م
             مهتاب
             ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۷
             ممنون
             ببخشید دارید کتابو سرفصلاشو برام بفرستید؟
            • I
             It engineer
             ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۲۴
             دوستان میشه بگید حدودا دفترچه فراگیر 12 کی میاد؟
             • پشتیبان سه
              ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۸
              کاربرعزیز
              در حال حاضر اخباری در این مورد منتشر نشده ، به محض انتشار اطلاعیه و خبر در مورد آزمون فراگیر دوازدهم ، از همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد .
             • م
              مهتاب
              ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۰۳
              بچه ها سلام خسته نباشید
              کی میدونه کدوم فصل کتاب تئوری مدیریت میشه مبانی سازمان ومدیریت؟؟؟
              لطفا هرکی میدونه کمک کنه
              • ف
               فخری
               ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۵۳
               کتاب مبانی سازمان ومدیریت رضاییان منبع ازمونه
               وکتاب تئوری مدیریت یه کتاب جداست.
              • س
               سارا
               ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۴۹
               سلام دوستان. برای امتیاز بومی فقط استشهادیه تنها کافی هست؟ یا الف - داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنما یی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد
               تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛
               ب - گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قرارداد ی در بخش دولتی و عناو ین مشابه در بخش خصوصی
               مشروط به پرداخت حق بیمه. این مدارک هم باید همراهش ارائه باشه . چون من خانوادم ساکن اونجا هستن ولی دوران تحصیلم شهرستان بودم. جایی که انتخاب کردم نبودم. لطفا راهنمایی کنید.
               • M
                Mary
                ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۷
                کسی میدونه نتایج کی میاد؟برا فرهنگیان رو میگم،بعضا شک میکنم میگم شاید قبولیا رفتن سر کار ما سر کاریم فقط
                • ع
                 علیرضا
                 ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۳۵
                 سلام منم مصاحبه دادم هنوز نتایج اعلام نشده . معلوم هم نیست کی اعلام کنند
                 • ر
                  رایان
                  ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۲۹
                  دقیقا منم احساسم همینه، امیدی ب قبولی ندارم ولی نمی‌دونم چرا دوست دارم سریعا نتایج بیاد
                 • س
                  سارا
                  ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۹
                  سلام دوستان. برای فراگیر یازدهم کسی بوده که همزمان با اون استخدامی طرح شهید زین الدین هم امتحان داده باشه چون آزمون هر دو یک روز بود؟ من میخواستم استخدامی ثبت‌نام کنم هر دو آزمونش یک روز هست، امکانش هست که هر دو رو امتحان بدم؟
                  • ب
                   بهار
                   ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۳۹
                   سلام نمیشه فقط یکیش رو میتونید ثبت نام کنید
                  • م
                   م
                   ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۲
                   سلام وقت بخیر زمان مصاحبه سازمان سنجش مشخص نشد پشتیبان محترم
                   • پشتیبان سه
                    ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۳
                    کاربر عزیز
                    در صورتی که در این خصوص خبری منتشر شود در اسرع وقت در سایت اطلاع رسانی خواهد شد
                   • ف
                    فایزه
                    ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۲۹
                    سلام دوستان وقتتون بخیر
                    برای وزارت اقتصاد و دارایی چه منابعی باید بخونیم؟
                    • پشتیبان سه
                     ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۳۷
                     کاربر عزیز
                     برای مشاهده منابع و سوالات مفید برای این مورد اینجا کلیک کنید

                    لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                    ثبت پاسخ