بسته‌های ویژه آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

بسته‌های ویژه آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

بسته‌های ویژه آزمون آبان ماه وزارت بهداشت

اصل دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت (برگزار شده در ۲۸ مهر ماه): 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۹۹۰۰ تومان

شامل اصل سوالات عمومی آزمون وزارت بهداشت ۱۴۰۲ با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

خرید بسته ویژه حیطه عمومی آزمون وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۹۹۰۰ تومان

شامل ۶۳۶ تست از دروس عمومی آزمون با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

دفترچه شبیه‌ساز رشته پزشک عمومی:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۲۰۰ تست از دروس اختصاصی و عمومی آزمون با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

  

دفترچه شبیه‌ساز رشته دندان‌پزشکی:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۲۱۰ تست از دروس اختصاصی و عمومی آزمون با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

دفترچه شبیه‌ساز رشته داروسازی:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۱۹۰ تست از دروس اختصاصی و عمومی آزمون با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

  

 

بسته‌های ویژه آزمون مهرماه وزارت بهداشت

اصل دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت (برگزار شده در ۲۸ مهر ماه): 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۹۹۰۰ تومان

شامل اصل سوالات عمومی آزمون وزارت بهداشت ۱۴۰۲ با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

خرید بسته ویژه حیطه عمومی آزمون وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۹۹۰۰ تومان

شامل ۶۳۶ تست از دروس عمومی آزمون با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

خرید بسته ویژه حیطه اختصاصی رشته مامایی:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۷۹۰۰۰ تومان

شامل ۲۱۵ تست از دروس اختصاصی آزمون با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

خرید بسته ویژه حیطه اختصاصی رشته پرستاری:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۷۹۰۰۰ تومان

شامل ۵۶۶ تست از دروس اختصاصی آزمون با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

حیطه عمومی آزمون: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال از دروس حیطه عمومی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

رشته پرستاری: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۶۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

رشته مامایی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۹۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

رشته سلامت روان:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۱۰۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

  

کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۱۰۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

کارشناس سلامت اجتماعی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۱۰۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

 کارشناس برنامه و بودجه: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۸۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

متصدی دفتری و بایگانی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۶۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی 

 

  کارشناس امور آموزشی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۹۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

کارشناس بهداشت محیط: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۹۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

  

کارشناس هوشبری: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۹۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۹۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

کارشناس بهداشت حرفه‌ای: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۸۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

کارشناس منابع انسانی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۱۳۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

 

کارشناس امور مالی: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۱۰۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

کارشناس کارشناس اتاق عمل: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۴۰۰۰ تومان

شامل ۹۰ سوال حیطه عمومی و ۱۱۰ سوال  حیطه اختصاصی با پاسخ‌نامه تشریحی- توضیحی

خرید بسته تکمیلی مصاحبه و گزینش «ای استخدام»: 

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۵۹۰۰۰ تومان

مطالعه توضیحات این بسته

  

خرید کتاب از آگهی استخدام تا مصاحبه و گزینش «ای استخدام» :

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

مطالعه توضیحات این بسته

  

 خرید بسته ویژه درس کامپیوتر و فناوری اطلاعات (مهارت‌های هفتگانه ICDL) ویژه آزمون استخدامی:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۴۹۰۰۰ تومان

مطالعه توضیحات این بسته

 

خرید بسته ویژه درس هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون استخدامی:

برای خرید کلیک کنید

قیمت ۴۹۰۰۰ تومان

مطالعه توضیحات این بسته

 

 

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های آمادگی باری انجام یک آزمون استخدامی، دارا بودن بسته‌های مطالعاتی متناسب و سوالات طراحی شده مبتنی بر منابع عمومی و اختصاصی آزمون است. آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در آنها اولویت و اهمیت بر همین روال است. تیم آموزش «ای استخدام» بسته‌های عمومی و اختصاصی آزمون استخدام وزارت بهداشت که در آن‌ها تلاش شده است با شیوه‌ای نوین، سوالات عمومی و اختصاصی را طراحی نموده و در اختیار متقاضیان محترم آزمون قرار دهد.

اما دلیل اهمیت مطالعه نمونه سوالات عمومی و اختصاصی در آزمون وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی چیست؟

آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل دو بخش اصلی است. بخش اول آزمون کتبی و بخش دوم مصاحبه و گزینش عقیدتی و سیاسی. در ادوار گذشته تاثیر نمره کتبی ۶۰ درصد نمره نهایی و بخش مصاحبه ۴۰ درصد بوده است. از این رو می‌توان گفت بخش کتبی آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بخش مهم آن است.

 

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
کاربران محترم «ای استخدام» می‌توانند سوالات آزمون‌های استخدامی خود را به آدرس ایمیل سایت ارسال کرده، تا تیم آموزشی سایت این سوالات را به صورت رایگان در این بخش قرار دهند.
جزوات و سوالات وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی ارسالی کارجویان «ای استخدام»
کاربران محترم «ای استخدام» می‌توانند جزوات آموزشی خود را به آدرس ایمیل سایت ارسال کرده، تا تیم آموزشی سایت این جزوات را به صورت رایگان در این بخش قرار دهند.

 

گوش به زنگ باشید!

با فعال‌سازی این خدمت، دیگر نیازی به بررسی مکرر وبسایت نیست و به محض انتشار خبر مهم در این صفحه از طریق پیامک و تماس تلفنی از آن اطلاع خواهید یافت!
منابع مطالعاتی آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی چیست؟

دارا بودن منابع مطالعاتی مناسب برای شرکت در آزمون استخدامی یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها در مسیر شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی است. آزمون‌های استخدامی درست مانند کنکور ورود به دانشگاه دارای منابع مطالعاتی هستند. اما از آنجایی که سازمان‌های متولی برگزار کننده آزمون‌های استخدامی اقدام به معرفی منابع طرح سوال خود نمی‌کنند، کارجویان «ای استخدام» که سابقه شرکت در آزمون‌های استخدامی و موفقیت در آن را دارند اقدام به معرفی منابع مطالعاتی خود جهت شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کرده‌اند. تیم آموزش «ای استخدام» نیز با گردآوری این منابع مطالعاتی سعی می‌کند تا دستیابی کارجویان به منابع مطالعاتی مناسب را تسهیل نماید. اگر شما هم متقاضی شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی هستید، می‌توانید از طریق کلید زیر به صفحه منابع مطالعاتی آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دست یابید.

منابع مطالعاتی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون‌های استخدامی

از آنجایی که هدف تمام کارجویان متقاضی شرکت در آزمون‌های استخدامی، کسب موفقیت و قبولی در آزمون‌های استخدامی است؛ مطالعه و حل اصل تست های چهار گزینه ای سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی را می‌توان یکی از روش‌های موثر و کارآمد در این مسیر دانست. کارجویان محترم می‌توانند با استفاده از سوالات رایگان قرارداده شده در این صفحه که همان اصل سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی است، گامی محکم جهت قبولی خود در آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بردارند.

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی

 دانلود رایگان جزوات و دفترچه‌های سوالات استخدامی

در این بخش به منظور تجمیع سوالات ارسالی کاربران شامل سوالات آزمون‌های برگزار شده توسط سنجش و یا سازمان‌های دیگر، جزوه‌های کاربردی و فایل‌های درسی و ... در یک صفحه، طراحی شده است. کاربران محترم می‌توانند با ارسال فایل‌های سوالات، جزوات، دفترچه‌ها و... خود از طریق ایمیل وبسایت «ای استخدام» به بروزماندن این صفحه کمک نمایند.

بخش جزوات و دفترچه‌های رایگان

 

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۱۸۶٬۴۷۶ نظر برای استخدام وزارت بهداشت (اعلام نتایج)

 • س
  سعیدضا
  ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹
  دوستان کارشناس منابع انسانی نمره ارزیابی به شما چند دادان من 29.5 دادن قبول نشدم با اینکه کتبی بالا 48 گرفته بودم :(
  • ا
   استخدام
   ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰
   سلام دوستان کسی تا حالا مراحل پزشکی رفته اگه رفتید لطف کنید بگین چطوریه؟ آیا فقط باید به بیمارستانهای خودشون مراجعه کنیم یا مطب های شخصی؟
   • P
    Parisa
    ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸
    سلام !بله خودشون نامه میدن که به کجا باید مراجعه کنی
   • م
    مهرسا
    ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴
    دوستان ایلامی .اگه دانشگاه علوم‌پزشکی اطلاعیه درباره مدارک گزینش زده اطلاع بدین .من نمی تونم وارد سایت دانشگاه بشم
    • R
     Roya
     ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۹:۲۸
     بچه ها گزینش من خیلی بد شد از نظر خودم خیلی سر سوال پرسیدن وارد جزیات میشد انگار از عمد بود یجایی استرسی شدم اشتباه جواب دادم اتصالات نمازو بهم نیش خند زد بنظرتون ردم‌میکنه🥹🥲
     • گ
      گزینش مشهد
      ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۹:۵۷
      گزینش کسی رد نمیشه مگر مشکل سیاسی وقتایی باشه
      اصل مصاحبه ارزیابی بود
      اصلا نگران نباش
      • ح
       حامد
       ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸
       کاربر Roya که حتما اکثر سوالات رو جواب دادن یک دو مورد که اشکالی نداره جواب ندی.
       ولی روز تحویل مدارک بهم گفتن اگه احکام اینا رو بلد نباشی رد میشی.
       • R
        Roya
        ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸
        وای نگو 🥲سوالارو بلد بودم خب یه چنتایی هول شدم اشتباه گفتم
       • ح
        حامد
        ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷
        خسته شدیم از این همه مصاحبه.
       • ت
        توکل
        ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴
        سلام میشه محبت کنی بگی چه سوالاتی پرسیدن سیاسی هم پرسید؟
        از چه شهری هستین؟
        • R
         Roya
         ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹
         سیاسی در حد وظایف رهبر و راجب انتخابات گفت شرکت میکنی نظرت چیو این حرفها
        • ح
         حامد
         ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹
         انشالله که مشکلی نیست. توکل به خدا.
         • ر
          رخ
          ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷
          ن بابا اونا توقع ندارن که شما عالم باشید
          • ح
           حامد
           ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹
           اشکالی نداره، حالا یه چیزی همین طوری بهم گفت. که برم بخونم! اگه بلد نباشم هم یاد بگیرم!
           همه چیز رو همه بلد نیستن به قول دوستان. اینطوری باشه کمتر کسی گزینش تایید میشه!
          • M
           Moha
           ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۸:۴۷
           دوستان یزدی نتایج اعلام شد✅
           • گ
            گزینش مشهد
            ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۹:۵۹
            خدا روشکر فک کنم نتایج همه اعلام شد
            • م
             میلاد
             ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵
             تهران هنوز نشده
             حالا حالا باید منتظر باشیم
           • پ
            پونه اصلی
            ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۳۸
            به کیمیا
            سلام عزیزم
            نه هنوز نرفتم گزینش
            سه شنبه ی هفته پیش تماس گرفتنو چند سوال شخصی پزسیدن و اینکه آیا جایی شاغلم یا نه و تشکر کردنو تمام.
            فکر میکنم دارن تحقیق میکنن
            • ک
             کیمیا
             ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱
             به پونه ممنون🌺🌺🌺
            • ب
             با یاد خدا
             ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۲۱
             منابع انسانی ایلام کسی هست
             • خ
              خدایا هرکدوم صلاحم هست(آ پ یا بهداشت)
              ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۳۰
              به زهرا
              باشه گلم میپرسم ولی نگران نباش دوستت هم تقریبا یه هفته طول کشیده تا ابلاغیش اومده ان شاالله برا شما هم تا آخر هفته میاد ،یه هفته ای شاید طول بکشه
              امروز ازگزینش باهام تماس گرفتن بهم گفت دو روز دیگه بیا گزینش گفتم من فردا نوبتم هست و داخل مسیرم 6ساعت هم راه دارم برام سخته برگردم وقبلا هم برا فردا بهم نوبت داده بودید
              • ز
               زهرا
               ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۹:۵۳
               مرسی عزیزم
               وای چقدر بی نظم چرا اینجوری کردن
               • خ
                خدایا هرکدوم صلاحم هست(آ پ یا بهداشت)
                ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹
                بنده خدا بهش گفتم من اومدم دیگه نمیتونم دوروز دیگه بیام قبول کرد
               • P
                Parisa
                ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹
                سلام دوست گرامی!در مورد ابلاغ من پرسیدی !الان نامه ابلاغم گرفتم!انشاله که روزی همه دوستان
               • پ
                پرستار بهداشت
                ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۳۰
                دوستان همدانی
                شروع بکارتون مشخص نشده هنوز ؟؟؟؟
                من گزینش رفتم منتظرم بهم زنگ بزنن
                اینکار درسته یا برم دانشگاه بپرسم بنظرتون ؟؟؟؟
                • س
                 سعید
                 ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۹:۱۵
                 من 30 دی رفتم گزینش دیگه خبری نشده.به گزینش زنگ زدم گفت خودمون اطلاع میدیم
                 • ت
                  توکل
                  ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶
                  سلام میشه بگید گزینش چیا پرسیدن
                  سیاسی هم پرسیدن ازتون
                • ح
                 حامد
                 ۷ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۳۳
                 سلام.
                 دوستان بعد از اینکه مدارک تحویل گزینش دادید چند وقت طول کشید که واسه مصاحبه گفتند که بیایید؟
                 • خ
                  خدایا هرکدوم صلاحم هست(آ پ یا بهداشت)
                  ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۲۶
                  سلام بستگی داره برا ما نوبت میداد برامن 10 روز بعداز تحویل مدارک .گفت روزای قبلیمون کامل تکمیل شده
                  ولی در کل دوروز بعداز تحویل مدارک شروع به گزینش کردن که برا من 10روز طول کشید
                  • م
                   محمد
                   ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۰۰
                   سلام تا تحقیق کنن حدود یک ماه طول می‌کشه.
                   مگه اینکه روند کار برا شما متفاوت بوده باشه.

                  لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                  ثبت پاسخ