استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹ (اطلاعیه تحویل مدارک استانها)

امروز ۷۳۴۴۶۸ نظر

استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۹

اخبار و استخدام‌های آموزش و پرورش به محض اعلام توسط مراجع رسمی در این صفحه اطلاع رسانی میگردد. بدیهی میباشد شما با مراجعه روزانه به این صفحه میتوانید علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام های آموزش و پرورش، آشنایی با سوالات و منابع مطالعاتی استخدام آموزش و پرورش و منابع مصاحبه استخدامی، در جریان استخدام جدید نیز قرار بگیرید. در ادامه با کلیک بر روی هر لینک فهرست مطالب به بخش مربوطه هدایت میشوید.

پاسخ به سوالات نتایج آزمون استخدامی فراگیر هشتم و آموزش و پرورش سال ۹۹
کاربران عزیز پاسخ به سوالات و ابهامات پیرامون نتایج هشتمین آزمون فراگیر و آموزش و پرورش و بررسی کارنامه های آزمون به صورت تفکیک شده در این صفحه تعبیه شده است لطفا با دقت مطالعه نمایید

اطلاعیه های استانی ادارات کل آموزش و پرورش سال ۹۹

کاربران عزیز اطلاعیه ها به محض اعلام در این جدول تکمیل میگردد

ردیف استان‌ها آدرس سایت اطلاعیه پذیرفته شدگان
۱ خراسان رضوی razavi.medu.ir  

اطلاعیه ۱۲ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹ 
اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۶ بهمن ۹۹

۲ مازندران mazand.medu.ir  

اطلاعیه ۱۲ بهمن ۹۹
اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۷ بهمن ۹۹

۳ فارس fars.medu.ir  

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

۴ کردستان kurd.medu.ir  

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۵ بهمن ۹۹

۵ کرمان kerman.medu.ir

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۳ بهمن ۹۹

۶ کرمانشاه kermanshah.medu.ir

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

۷ شهر تهران Tehran.medu.ir  

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۰ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

۸ سیستان و بلوچستان sb.medu.ir  

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

۹ البرز ALBOrz.medu.ir

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۳ بهمن ۹۹

۱۰ مرکزی markazi.medu.ir  

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۰ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۲ بهمن ۹۹

۱۱ هرمزگان hormozgan.medu.ir

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۲ بهمن ۹۹

۱۲ سمنان semnan.medu.ir

اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

 ۱۳  آذربایجان غربی   wa.medu.ir

 اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

۱۴ اصفهان Asf.medu.ir

 اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۰ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۲ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۳ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۵ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۷ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۳۰ بهمن ۹۹

۱۵ گیلان guilan.medu.ir  

 اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۵ بهمن ۹۹

۱۶ خراسان شمالی khn.medu.ir  

 اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

۱۷ بوشهر bushehr.medu.ir

 اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۸بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

۱۸ زنجان

zanjan.medu.ir

 اطلاعیه ۱۳ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۵ بهمن ۹۹

۱۹ ایلام

ilam.medu.ir

 اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۶بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

۲۰ لرستان

lorestan.medu.ir  

 اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۵ بهمن ۹۹

۲۱ قم

qom.medu.ir  

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

۲۲ آذربایجان شرقی

ea.medu.ir

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۰ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۰ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۶ بهمن ۹۹

۲۳ شهرستان های استان تهران

teo.medu.ir

اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۶بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۹ بهمن ۹۹

۲۴ خوزستان

khouz.medu.ir  

 اطلاعیه ۱۵ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۳ اسفند۹۹

 اطلاعیه ۵ اسفند۹۹

۲۵ همدان

hamedan.medu.ir  

 اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۰ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۷ بهمن ۹۹

۲۶ کهگیلویه و بویر احمد

kb.medu.ir  

 اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

 اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

۲۷ خراسان جنوبی

skh.medu.ir

  اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹
۲۸ اردبیل

arta.medu.ir

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۱ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۶ بهمن ۹۹

۲۹ گلستان

golestan.medu.ir  

اطلاعیه ۱۶ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

۳۰ قزوین

caspian.medu.ir  

اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹
۳۱ چهار محال و بختیاری

chb.medu.ir  

اطلاعیه ۱۹ بهمن ۹۹

اطلاعیه ۲۵ بهمن ۹۹

۳۲ یزد

yazd.medu.ir  

اطلاعیه ۱۸ بهمن ۹۹

 

آخرین اخبار استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹
سوالات ارسالی کاربران
کاربران عزیز سوالات هشتمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش، ارسالی کاربران عزیز در صفحه زیر گردآوری شد و سایر سوالات عمومی و تخصصی به محض دریافت در همین صفحه تعبیه خواهد شد.
منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش
در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و ... گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.
آرشیو آگهی های استخدامی سالهای گذشته آموزش و پرورش
آرشیو آگهی های پیشین و سالهای گذشته مربوط به استخدامی آموزش و پرورش در این قسمت لیست شده است، لطفا در صورت تمایل به مطالعه از پیوست های مربوط به سال مورد نظر خود استفاده بفرمایید.
سوالات متداول

فهرست اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش


تشریح آخرین وضعیت استخدام و بیمه معلمان مدارس غیردولتی

سعید صالح درباره ردیف بودجه برای جذب نیرو در مدارس غیردولتی گفت: طرح‌هایی در مجلس در این باره مطرح ش...
انتشار در ۰۵ اسفند ۹۹

جذب ۸ هزار مربی تربیتی در کشور

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از جذب و به کار گیری ۸ هزار نیروی جدید تربیتی برای سال تحصی...
انتشار در ۰۵ اسفند ۹۹

استخدام ۱۰۰ هزار معلم در آموزش و پرورش قطعی می‌شود

ایرنا نوشت: وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای آموزش و پرورش در حال تعیین تکلیف وضعیت ا...
انتشار در ۰۵ اسفند ۹۹

استخدام نیروهای پیمانی آموزش و پرورش با شرکت در آزمون استخدامی

دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: نیروهای پیمانی در صورت شرکت در آزمون استخدامی و کسب ح...
انتشار در ۰۳ اسفند ۹۹

آموزش و پرورش نیروهای کاردان را استخدام کند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مجموعه آموزش و پرورش باید افرادی کاردان و متناسب با...
انتشار در ۰۲ اسفند ۹۹

تمامی گروه‌های شاغل در آموزش و پرورش در آزمون استخدامی ضریب می‌گیرد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به طرح تدوین شده برای استخدام معلمان در آموزش و پرورش، گفت...
انتشار در ۲۹ بهمن ۹۹

رشد قابل توجه سهمیه استخدام معلم در آموزش و پرورش خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان از رشد قابل توجه سهمیه استخدام معلم در آموزش و پرورش خوزستان خبر ...
انتشار در ۲۶ بهمن ۹۹

صدور مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر دیگر از مشمولان قانون تبدیل وضعیت استخدامی در آموزش و پرورش

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس از صدور مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر دیگر از مشمولان قانون تبدیل وضعیت استخ...
انتشار در ۱۹ بهمن ۹۹

پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی مهر ۱۴۰۱ وارد کلاس درس می‌شوند

معاون امورحقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش زمان بکارگیری پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی امسال را مهر ۱۴۰...
انتشار در ۱۸ بهمن ۹۹

صدور مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر در آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش از صدور مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر دیگر از مشمولان قانون تبدیل وضعیت استخدامی خبر د...
انتشار در ۱۵ بهمن ۹۹

ابلاغ شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی به استان‌ها

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چ...
انتشار در ۱۴ بهمن ۹۹

استخدام همه ۸۸ هزار معلم غیررسمی مشمول استخدام تا پایان سال ۱۴۰۰

معاونت وزیر آموزش و پرورش از آغاز مراحل استخدام ۲۵ هزار معلم غیر رسمی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجا...
انتشار در ۱۴ بهمن ۹۹

شرط استخدام معلمان قرآنی

با موافقت نمایندگان مجلس، معلمان قرآن و امور فرهنگی و پرورشی (طرح امین) می توانند همزمان با برگزاری ...
انتشار در ۱۲ بهمن ۹۹

اطلاعیه آموزش و پرورش درخصوص اعلام نتایج اولیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام ۹۹

اطلاعیه آموزش و پرورش درخصوص اعلام نتایج اولیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹ در مرحله ...
انتشار در ۱۱ بهمن ۹۹

روش‌های مختلف جذب شدن در آموزش و پرورش و معلم شدن

گروه تعلیم و تربیت: افراد زیادی هستند که تمایل دارند در آموزش و پرورش کار کنند و اشتغال در این وزارت...
انتشار در ۰۷ بهمن ۹۹

امسال ۲۵ هزار معلم غیررسمی استخدام می‌شوند

به گزارش خبرگزاری آریا، محسن حاجی میرزایی در نشستی با رئیس بنیاد شهید افزود: پرونده استخدام معلمان غ...
انتشار در ۰۵ بهمن ۹۹

امسال شرایط استخدام بیش از ۷۳ هزار نفر در آموزش و پرورش فراهم شده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای سامان دهی نیروهای آموزش و پرورش قدم های بلندی برداشتیم و اقدامات انجام ...
انتشار در ۰۲ بهمن ۹۹

وزارت آموزش و پرورش مکلف به استخدام معلمان در سال آینده شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که کمیسیون تلفیق، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به استخدام م...
انتشار در ۰۱ بهمن ۹۹

استخدام پذیرفته‌شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در آموزش و پرورش

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه استخدام پذیرفته‌شدگان نهایی دانشگاه فره...
انتشار در ۲۷ دی ۹۹

ابلاغ بخشنامه نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت آموزش و پرورش

ابلاغ دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت آموزش و پرورش (بخشنامه شماره ۴۴/۷۱۰ مورخ ۱۶/۱۰/...
انتشار در ۱۷ دی ۹۹

لینکهای مفید برای استخدام در سازمانهای دولتی

آگهی های استخدامی منطقه ای

برای مطالعه تجربیات کاربران وب سایت از آزمون تا مصاحبه اینجا کلیک کنید

۷۳۴٬۴۶۸ نظر برای استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹ (اطلاعیه تحویل مدارک استانها)

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید