اصلاحیه دوم دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش‌ و ‌پرورش «مشاغل آموزگار - دبیر و هنرآموز» در سال 1403

منتشر شده در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۵۰

توضیحات

اصلاحیه دوم دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش‌ و ‌پرورش «مشاغل آموزگار - دبیر و هنرآموز» در سال 1403

برچسب ها

دفترچه آزمون