دانلود رایگان منابع و سوالات مربی پرورشی و مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

دانلود رایگان منابع و سوالات مربی پرورشی و مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

 

در این صفحه تیم آموزش «ای استخدام» مجموعه سوالات رایگان و منابع ویژه، جهت آمادگی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش در رشته مربی پرورشی و مشاغل کیفیت بخشی را تدارک دیده است. شما می‌توانید با استفاده از فهرست مطالب تعبیه شده نسبت به دانلود رایگان سوالات مربی پرورشی و مشاغل کیفیت بخشی و یا خرید سوالات و بسته‌های ویژه مربی پرورشی و مشاغل کیفیت بخشی اقدام فرمایید.

 

  

بررسی منابع تخصصی شغل مربی امور تربیتی و سبک زندگی
مواد آزمون نام منبع تعداد سوال خرید بسته
دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی انسان کامل، نویسنده: شهید مطهری (تا صفحه ۱۲۳) ۸ خرید بسته

شیوه های دعوت به نماز، فصل دوم، اصول و قواعد کلی در دعوت به نماز،

نویسنده: محسن قرائتی؛ انتشارات ستاد اقامه نماز

۷

خرید بسته
دانش تربیت بدنی

کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی متوسطه اول

کد ۷۸۹۱ (فصل اول، دوم و سوم تا ص ۷۷)

۷

 خرید بسته

کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی متوسطه دوم

کد ۱۱۰۳۶۷ (فصل اول تا چهار تا ص ۸۹)

۸

خرید بسته 
دانش بهداشت و سلامت کتاب انسان و محیط زیست، پایه یازدهم، چاپ ۱۴۰۲ ۵ خرید بسته
کتاب سلامت و بهداشت، پایه دوازدهم چاپ ۱۴۰۲ ۵ خرید بسته
کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فنی حرفه ای چاپ ۱۴۰۲ ۵ خرید بسته
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی ۱۵ خرید بسته 

 

 

بررسی منابع تخصصی شغل مربی امور تربیتی و مشاوره
مواد آزمون نام منبع تعداد سوال خرید بسته
دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی انسان کامل، نویسنده: شهید مطهری (تا صفحه ۱۲۳) ۱۵ خرید بسته

شیوه های دعوت به نماز، فصل دوم، اصول و قواعد کلی در دعوت به نماز،

نویسنده: محسن قرائتی؛ انتشارات ستاد اقامه نماز

۱۵

خرید بسته
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی ۱۵  خرید بسته 
روانشناسی رشد ۱۵ خرید بسته

  

بررسی منابع تخصصی شغل مربی تربیت بدنی و سلامت
مواد آزمون نام منبع تعداد سوال خرید بسته
دانش تربیت بدنی

 

 

 

 

راهنمای معلم درس تربیت بدنی ابتدایی

(تا پایان فصل کلیات صفحه ۳۴)

۶  

کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی متوسطه اول

کد ۷۸۹۱ (فصل اول، دوم و سوم تا ص ۷۷)

۶

 خرید بسته

کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی متوسطه دوم

کد ۱۱۰۳۶۷ (فصل اول تا چهار تا ص ۸۹)

۶

خرید بسته 

کتاب دانش فنی پایه تربیت‌بدنی دوره متوسطه دوم

۶  

کتاب دانش فنی تخصصی تربیت‌بدنی دوره متوسطه دوم

۶  
دانش بهداشت و سلامت کتاب انسان و محیط زیست، پایه یازدهم، چاپ ۱۴۰۲ ۱۰ خرید بسته
کتاب سلامت و بهداشت، پایه دوازدهم چاپ ۱۴۰۲ ۱۰ خرید بسته
کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فنی حرفه ای چاپ ۱۴۰۲ ۱۰ خرید بسته

 

 

بررسی منابع تخصصی شغل مشاور
مواد آزمون نام منبع تعداد سوال خرید بسته
دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی انسان کامل، نویسنده: شهید مطهری ۵ خرید بسته
انسان در قرآن، نویسنده : شهید مطهری ۵  خرید بسته

شیوه های دعوت به نماز،

نویسنده: محسن قرائتی؛ انتشارات ستاد اقامه نماز

۵

خرید بسته
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی ۱۵ خرید بسته 
نظریه های مشاوره نظریه های مشاوره ۱۵ خرید بسته 
روان‌سنجی و آزمون های روانشناختی روانسنجی و آزمون های روانشناختی ۱۵  خرید بسته

 

بررسی منابع حیطه عمومی آزمون‌های آموزش و پرورش
مواد آزمون آزمون منبع
تعداد سوال بسته آموزشی
تاریخ و فرهنگ تمدن

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

خدمات متقابل ایران و اسلام

۷

بسته حیطه عمومی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مروری بر دستاوردهای چهل ساله

-

بسته حیطه عمومی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

توسعه و مبانی تمدن غرب

۷

بسته حیطه عمومی
تعلیم و تربیت اسلامی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی - عمومی

-

بسته حیطه عمومی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

تعلیم و تربیت در اسلام

-

بسته حیطه عمومی
معارف و اندیشه اسلامی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

۱۰

بسته طرح کلی اندیشه

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

همرزمان حسین (ع)

۶

بسته همرزمان حسین
مشاغل کیفیت بخشی جدال دو اسلام ۱۰ بسته جدال دو اسلام
دانش اجتماعی و حقوق اساسی  

 

 

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

قانون اساسی جمهوری اسلامی

۸

 بسته حیطه عمومی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

 وصیت‌نامه سیاسی عبادی امام (ره)

-

 بسته وصیت‌نامه امام

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

 بیانیه گام دوم انقلاب

۷

 بسته حیطه عمومی
توانایی های عمومی و ذهنی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

توانایی های عمومی و ذهنی

۲۰

 بسته هوش و استعداد

 

بررسی منابع حیطه اختصاصی آزمون‌های آموزش و پرورش    
مواد آزمون آزمون منبع تعداد سوال بسته آموزشی
اسناد و قوانین بالا دستی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش

۶

بسته حیطه اختصاصی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی

مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

۷

بسته حیطه اختصاصی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

مشاغل کیفیت بخشی

آیین‌نامه اجرایی مدارس

مصوب سال ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش

۷

بسته حیطه اختصاصی
تعلیم و تربیت اسلامی مشاغل کیفیت بخشی

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی - عمومی

۷

بسته حیطه عمومی
مشاغل کیفیت بخشی

کتاب تعلیم و تربیت در اسلام

نویسنده شهید مرتضی مطهری

۷

بسته حیطه عمومی
مشاغل کیفیت بخشی

مربی و تربیت

نویسنده: محی الدین حائری شیرازی

۶

بسته مربی و تربیت
راهنما و فنون تربیت مشاغل کیفیت بخشی

 

تربیت کودک

نویسنده: علی صفائی حائری

۱۰

بسته تربیت کودک
مشاغل کیفیت بخشی

اردو ماجرای من است (دفتر اول)

نویسنده: حامد تقدیری

۵

بسته اردو ماجرای من است
مشاغل کیفیت بخشی

روایت سوم (از ابتدای کتاب تا صفحه ۸۲)

نویسنده: محمد علیان

۵

بسته روایت سوم
فنون تدریس

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

فنون تدریس با تاکید بر:

 • مبانی نظری تدریس و یادگیری
 • مدیریت و طراحی فعالیت‌های آموزشی
 • اصول و شیوه‌های مدیریت کلاس درس
 • مهارت‌های خلق موقعیت و فرصت‌های یادگیری
 • آشنایی با روش‌های تدریس مبتنی بر شناخت‌گرایی و سازنده‌گرایی
 • راهبرد‌های یاددهی و یادگیری
 • مهارت‌های اساسی در مورد نیاز معلم پیش، حین و پس از تدریس
 • مدل‌ها و الگوهای تدریس

 

بسته حیطه اختصاصی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

کتاب راهنمای معلم کلاس­های چند پایه (فصل ۱-۳- ۵)

 

بسته حیطه اختصاصی
دبیر تربیت بدنی

توجه: متقاضیان دبیر تربیت بدنی، بجای دو منبع فوق، دو منبع اختصاصی

زیر را آزمون خواهند داد.

روش تدریس تربیت بدنی

راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوره اول

راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوره دوم

 

بسته راهنمای معلم تربیت بدنی اول

بسته راهنمای معلم تربیت بدنی دوم

 روانشناسی تربیتی  

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

 روانشناسی تربیتی با تاکید بر:

 • کاربرد نظریه‌های یادگیری در کلاس
 • کاربرد نظریه‌های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد در کلاس
 • کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • کاربرد نظریه‌های تحولی در آموزش
 • شناخت تفاوت‌های فردی در یادگیری
 • تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط

 

 بسته حیطه اختصاصی

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

 کتاب مسئولیت و سازندگی

نویسنده: علی صفایی حائری فصل های ۲- ۳- ۴- ۱۰

 

  بسته حیطه اختصاصی

آموزگار استثنائی

 کتاب دانش‌آموزان استثنائی

 

   بسته حیطه اختصاصی
 سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی

 

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با تاکید بر:

 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • سنجش مشاهده‌ای
 • سنجش عملکردی
 • سنجش عاطفی
 • سنجش رفتاری
 • سنجش تکوینی
 • پوشه کار

 

    بسته حیطه اختصاصی
روان‌شناسی رشد و اختلالات یادگیری

آموزگاری

دبیری و هنرآموز

روان‌شناسی رشد و اختلالات یادگیری  با تاکید بر:

 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • گروه‌بندی و مراحل شناسایی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری
 • روش‌های درمانی
 • رفع مشکلات آموزشی

 

 بسته روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

 

 

 

دانلود رایگان اصل منابع آزمون

 

بازگشت به صفحه منابع و سوالات آموزش و پرورش 

 

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۱۴٬۱۰۹ نظر برای دانلود رایگان منابع و سوالات مربی پرورشی و مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

 • ر
  ریحانه
  ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۵۲
  سلام منابع عمومی آزمون دبیری امسال با سال گذشته فرقی هم کرده؟
  • ر
   رحمان
   ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۲
   سلام ببخشد بسته اختصاصی سبک زندگی
   هزینه همه دروس چند در میاد
   • پشتیبان سه
    ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۰
    کاربر عزیز
    جزئیات مربوط به هر بسته در لینک مربوطه ذکر شده است
    • س
     سعید
     ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۰۷
     سلام سوالات سبک زندگی رو دارین
    • ح
     حسین
     ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۰۶:۴۳
     سلام منابع امور تربیت بدنی رو از کجا تهیه کنیم
     • پشتیبان سه
      ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۸
      کاربرعزیز
      تمامی منابع آزمون و بسته های مطالعاتی مربوط به آزمون پرورشی در همین صفحه بارگذاری شده است . برای مشاهده و دریافت منابع موردنظر خود ، به ابتدای همین صفحه مراجعه نموده و نمونه سوالات و لینک های مورد نظر هر یک را با دقت بررسی نمایید.
     • ش
      شهرزاد
      ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۰۱:۵۹
      سلام وقت بخیر.
      تست راهنمای تربیت بدنی ابتدایی نزدین؟
      • پشتیبان سه
       ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۶
       کاربرعزیز
       این مورد توسط تیم آموزش سایت ای استخدام در دست اقدام می‌باشد.
       • ت
        تربیت بدنی ا.پ
        ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۴
        سلام وقت بخیر کی آماده میشه پس تستای تربیت بدنی ابتدایی با بقیه لازم داریم واقعا
        • پشتیبان سه
         ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ۰۰:۳۱
         کاربرعزیز
         با توجه به تعدد آزمون‌های در جریان ، تیم آموزش سایت ای استخدام تمام تلاش خود را بکار گرفته است تا بسته های مناسب هر آزمون ، با بهترین کیفیت تدوین و ارائه شود .
      • ب
       بهار
       ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۴۴
       سلام جواب تشریحی سوالات هوش سه تا آزمون اخیر آموزش پرورش موجود هست ک خرید کنیم؟یا سوالات هوش وزارت بهداشت اخیر؟باجواب تشریحی
       • پشتیبان سه
        ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۳
        کاربر گرامی
        برای دریافت و بررسی منابع مطالعاتی هوش
        بسته عمومی وزارت بهداشت شامل 636 تست با پاسخ‌نامه کاملا تشریحی- توضیحی مطابق با منابع جدید آزمون وزارت بهداشت:
        همچنین به منظور مطالعه تکمیلی و تعمیق یادگیر می‌توانید بسته‌ها و کتاب زیر را نیز تهیه فرمایید:
        خرید بسته ویژه درس هوش و استعداد تحصیلی:
        کتاب الکترونیکی جامع آزمونهای استخدامی:
       • و
        ولی
        ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵
        بچه ها تاریخ آزمون تغییر کرده یا نه
        • آ
         آدینه وند
         ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۰۲:۱۶
         ببخشید بچه ها کتاب انسان و محیط زیست بیشتر بدانیدشم باید خونده شه؟ممنون میشم جواب بدید🙏
         • ر
          راضیه عبادزاده
          ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۴۲
          سلام وقت بخیر
          برای حیطه تخصصی روانشناسی تربیتی و مشاوره چرا هر درس جداگانه پی دی اف داره؟
          مثل آموزگار ابتدایی کاش حیطه تخصصی کلا یه پی دی اف داشت میشد خرید کرد
          • ر
           رضایی
           ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ۰۲:۰۸
           سلام وقت بخیر...تشکر از زحمات شما،میشه راهنمایی کنید که کتاب اصول وفنون راهنمایی ومشاوره با رویکرد اسلامی در رشته مربی امور تربیتی ومشاوره باید کامل خونده بشه یا نه؟
           • ن
            نگار
            ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۰
            بله باید کامل خوند
           • ت
            تربیت بدنی ا.پ
            ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۳۷
            پشتیبان محترم کی منابع تخصصی مربی تربیت بدنی بارگذاری میشه که ما بتونیم بخریم؟
            • پشتیبان سه
             ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۳۳
             کاربرعزیز
             این مورد در دست اقدام می باشد و به محض تدوین فایل نهایی ، از طریق کانال های ای استخدام در فضای مجازی ، عرضه خواهد شد .
            • E
             Elnaz
             ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۷
             با سلام برای مربی امور تربیتی و مشاوره داخل این سایت بسته ای نداریم که منابع عمومی تخصصی و اختصاصی همه با هم باشن و قرار نباشه هرکدوم رو جدا جدا بخریم؟
             • ا
              الیسا
              ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۰۷:۳۱
              از کجا بدونم چیو ویرایش کنم یکی جواب بده
              • A
               Ali
               ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۰۱:۵۲
               بسته ای که برای انسان کامل گذاشتید
               شامل کل کتاب میشه یا فقط تا صفحه 123 هست؟
               • پشتیبان سه
                ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۰۲:۲۱
                کاربر گرامی
                بسته مطابق منابع اعلام آزمون و اصلاحیه‌ها به صورت کل کتاب تالیف شده است.
               • .
                ....
                ۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۰
                سلام حیطه عمومی ،اختصاصی ،تخصصی مربی امورتربیتی ومشاوره کد(103)رامیخاستم
                • پشتیبان سه
                 ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۱
                 کاربر گرامی
                 منابع سه حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی رشته شغل‌های مشاغل کیفیت بخشی و پرورشی در لینک زیر تجمیع شده است. به منظور امادگی برای حضور در جلسه آزمون، با توجه به شغل ثبت‌نامی خود بسته‌های متناسب را تهیه فرمایید:
                • .
                 ....
                 ۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۵۹
                 روانشناسی رشد واسه کیفیت بخشی همون نمونه سوالیه که واسه آموزگارابتدایی خریدم
                 • ز
                  زیبا رو
                  ۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۲
                  سلام
                  برای مربی پرورشی منبع چه تغییری کرده؟
                  • ف
                   فاطمه
                   ۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۱۱
                   سلام، حتما باید ویرایش انجام داد؟ یعنی من که محل ازمونم رو از قبل انتخاب کردم الان باید چیو ویرایش کنم؟؟؟ متوجه نمیشم ، برای مربی تربیت و سلامت منبع اماکن ورزشی حذف شده؟
                   • ک
                    کوروش کاغذلو
                    ۵ فروردین ۱۴۰۳، ۰۸:۵۳
                    سلام وقت بخیر..بنده برای امور تربیتی و مشاوره راهنمایی می خواستم لطفا. کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی . مولف مسعود جان بزرگی.. 337 صفحه است با 10 فصل.. تمام فصل ها رو باید خوند یا فصل 1 تا 5؟ کتاب انسان کامل مطهری رو هم باید کامل خوند یا تا 123 . ممنون میشم راهنمایی کنید
                    • اپراتور چهل و پنج
                     ۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۳
                     کاربر گرامی
                     طبق اطلاعات مندرج در دفترچه و اصلاحیه، تمام قسمت های کتاب مورد سوال خواهد بود.
                     • ز
                      زهرا🌹🌹🌹🌹🌹
                      ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۶
                      انسان کامل تا ص123

                     لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                     ثبت پاسخ