دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵

۴۹۲ روز قبل ۲ نظر

دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ ارسالی کاربران عزیز وب سایت

کاربران عزیز سوالات و دفترچه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ ارسالی کاربران عزیز وب سایت در این صفحه گردآوری میشود.لطفا به نکات زیر توجه نمایید : 

سوالات و دفترچه های ارسالی کاربران

برای دانلود سوالات عمومی مشترک در خوشه شغلی گروه دوم اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات عمومی مشترک در عناوین شغلی گروه چهارم اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی دبیری جغرافیا سال ۹۵ اینجا کلیک نمایید برای دانلود سوالات تخصصی سوالات آموزگار ابتدایی اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری اینجا کلیک نمایید برای دانلود سوالات تخصصی دانلود رایگان سوالات هنر آزموز تاسیسات اینجا کلیک نمایید برای دانلود سوالات تخصصی استاد کار کامپیوتر اینجا کلیک نمایید

برای دانلود سوالات تخصصی تربیت بدنی اینجا کلیک نمایید برای دانلود رایگان سایر دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید

پاسخنامه های ارسالی کاربران

برای دانلود پاسخنامه یک - سوالات اطلاعات عمومی ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو- سوالات اطلاعات عمومی خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - سوالات معارف خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو - سوالات معارف ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - سوالات زبان خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - سوالات ادبیات خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو- سوالات ادبیات ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه سوالات هوش خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنید

لینکهای مهم و ویژه

برای مشاهده صفحه اصلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده صفحه راهنمای آمادگی برای آزمون های آموزش و پرورش و فراگیر اینجا کلیک کنیدبرای دانلود رایگان دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید دانلود کتاب جامع الکترونیکی درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامیدانلود اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش عقیدتی و سیاسی  

۲ نظر برای دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید