استخدام - تقویم استخدام های کشور

تقویم استخدامی کشور به همراه جدول کامل زمان‌بندیتقویم استخدام‌های پاییز ۱۴۰۲

نام سازمان مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون منابع و سوالات

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲  ۵ دی ۱۴۰۲ ۸ دی ۱۴۰۲ کلیک کنید 

استخدام نیروی دریایی ارتش

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ -  -  کلیک کنید

استخدام بانک اقتصاد نوین

تا ۲۳ آذر ۱۴۰۲  - -  کلیک کنید  

آزمون دانشگاه تربیت معلم و کنکور فرهنگیان

تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲  ۳ الی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲  ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲  کلیک کنید 

استخدام شرکت پیشگامان نیرو مهار پارسه

تا ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۲   کلیک کنید    

استخدام بانک سرمایه در گرگان 

تا ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - -   کلیک کنید

استخدام دانشگاه خلیج فارس بوشهر

تا ۱۸ آذر ۱۴۰۲  -  کلیک کنید    

استخدام شرکت پتروشیمی خراسان

تا ۱۳ آذر ۱۴۰۲  - - کلیک کنید 

استخدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (فراخوان ۱۰)

 تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - -   کلیک کنید    

استخدام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲    ۵ دی ۱۴۰۲   ۸ دی ۱۴۰۲     کلیک کنید 

استخدام سازمان سنجش آموزش کشور

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲   ۵ دی ۱۴۰۲  ۸ دی ۱۴۰۲   کلیک کنید 

استخدام دانشگاه فرهنگیان

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲    ۵ دی ۱۴۰۲   ۸ دی ۱۴۰۲     کلیک کنید 

استخدام سازمان محیط زیست

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲     ۵ دی ۱۴۰۲    ۸ دی ۱۴۰۲    کلیک کنید 

استخدام سازمان بهزیستی

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲      ۵ دی ۱۴۰۲     ۸ دی ۱۴۰۲     کلیک کنید 

استخدام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲       ۵ دی ۱۴۰۲      ۸ دی ۱۴۰۲      کلیک کنید 

استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی

۴ الی ۱۷ آذر ۱۴۰۲        ۵ دی ۱۴۰۲       ۸ دی ۱۴۰۲       کلیک کنید  

استخدام طرح شهید زین‌الدین

۲ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ۵ دی ۱۴۰۲ ۸ دی ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام استانداری اردبیل

۲ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۲  ۵ دی ۱۴۰۲  ۸ دی ۱۴۰۲   کلیک کنید

استخدام استانداری زنجان

۲ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۲  ۵ دی ۱۴۰۲  ۸ دی ۱۴۰۲  کلیک کنید 

استخدام بانک شهر

۱ الی ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ ۲۸ الی ۳۰ آذر ماه ۱ دی ماه کلیک کنید

استخدام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش

تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ - ۲۴ آذرماه ۱۴۰۲ کلیک کنید

فراخوان تاسیس دفاتر خدمات سلامت

۱ الی ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ۴ الی ۶ دی ۱۴۰۲ ۷ دی ۱۴۰۲ کلیک کنید 

استخدام شرکت سیمان فارس نو

تا ۸ آذر ۱۴۰۲  - -  کلیک کنید   

استخدام بانک سرمایه در یاسوج

تا ۵ آذر ۱۴۰۲  - - کلیک کنید 

استخدام شرکت فرآورده های نسوز آذر

۴ تا  ۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۴۰۲  ۱ دی ۱۴۰۲  کلیک کنید  

استخدام شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

تا ۵ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید

استخدام سازمان آتش نشانی تهران

۴ الی ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ۱۳ دی ۱۴۰۲  ۱۵ دی  ۱۴۰۲  کلیک کنید 

استخدام شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

تا ۴ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید
استخدام شرکت کار و تامین استان قزوین تا ۹ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید
استخدام شرکت کار و تامین استان آذربایجان غربی تا ۲ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید
استخدام شرکت کار و تامین استان کرمان تا ۲ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید

استخدام شرکت کار و تامین استان سمنان

تا ۲ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید

استخدام شرکت کار و تامین استان همدان

تا ۲ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید

استخدام نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

تا  ۵ آذر ۱۴۰۲  ۷ الی تا ۱۰ آذر ۱۴۰۲  ۱۱ آذر ۱۴۰۲  کلیک کنید

استخدام بانک رفاه کارگران

از ۲۳ آبان -  -  کلیک کنید  

استخدام شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان

 تا ۱ آذر ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید  

استخدام بانک سرمایه  در تهران

تا ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید

استخدام شرکت پالایش نفت لاوان

۲۵ آبان الی ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ۲۷ الی ۲۹ آذر ۱۴۰۲  ۳۰ آذر الی ۱ دی ۱۴۰۲  کلیک کنید 

انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت دبیر و هنرآموز

۱۵ الی ۱۸ آبان ۱۴۰۲ - - کلیک کنید 
استخدام شرکت سیمان قاین تا ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - - کلیک کنید  

استخدام شرکت صنایع خاک چینی ایران

تا ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - - کلیک کنید 

استخدام شرکت کاروتامین استان چهارمحال و بختیاری

تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید

استخدام شرکت کاروتامین استان گیلان

تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - -  کلیک کنید

استخدام شرکت برق منطقه ای خوزستان

تا ۱۲ آذر ۱۴۰۲  ۲۰ آذر ۱۴۰۲  ۲۳ آذر ۱۴۰۲  کلیک کنید

استخدام شرکت برق منطقه ای سمنان

تا ۲ آذر ۱۴۰۲ ۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران

تا ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۲  کلیک کنید

استخدام سازمان نظام مهندسی

 تا ۱۴ آبان ۱۴۰۲  ۱۴ الی ۱۶ آذر ۱۴۰۲  ۱۷ آذر ۱۴۰۲ کلیک کنید 

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین سمنان

تا ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - به تعویق افتاد کلیک کنید

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین لرستان

 تا ۱۹ آبان ۱۴۰۲  - به تعویق افتاد کلیک کنید  

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین چهارمحال و بختیاری 

تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - به تعویق افتاد کلیک کنید  

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین بوشهر

تا ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - به تعویق افتاد کلیک کنید  

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین گیلان

تا ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - به تعویق افتاد کلیک کنید

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین مازندران

تا ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - - کلیک کنید

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین کرمان

تا ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - به تعویق افتاد کلیک کنید

استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آذربایجان شرقی

 تا ۲۰ آذر ۱۴۰۲  - به تعویق افتاد کلیک کنید 

استخدام شرکت پژوهان قدرت نیرو

 تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۱ و ۱۲ آبان  ۱۴۰۲ ۱۴ الی ۱۸ آبان ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام دانشگاه های افسری ارتش

تا ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ۴ الی ۷ دی ۱۴۰۲ ۸ دی ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام نیروی هوایی ارتش

۱ آبان الی ۱ آذر ۱۴۰۲  - - کلیک کنید

استخدام بانک سرمایه

تا ۶ آبان ۱۴۰۲ - - کلیک کنید

استخدام شهرداری ها

۲۶ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲ به تعویق افتاد به تعویق افتاد کلیک کنید

آزمون داوری و میانجی گری

۲۳ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۲ به تعویض افتاد به تعویض افتاد کلیک کنید

استخدام شرکت سیمان قاین

تا ۲۵ مهر ۱۴۰۲ - - کلیک کنید

استخدام شرکت فرودگاه‌های کشور

۲۱ مهر الی ۳ آبان ۱۴۰۲  ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۳ آذر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام شرکت عدالت توسعه شمال

۲۲ مهر الی ۱۵ آبان ۱۴۰۲  ۲۲ الی ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ۲۶ آبان ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام بانک تجارت

تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ۲۶ آبان ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام بانک گردشگری

تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰ آذر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

 تا ۲۶ مهر ۱۴۰۲  -  - کلیک کنید

استخدام سازمان غذا و دارو

۸  تا ۱۵ مهر ۱۴۰۲  به تعویق افتاد به تعویق افتاد کلیک کنید

استخدام سازمان انتقال خون

۸  تا ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به تعویق افتاد به تعویق افتاد کلیک کنید

استخدام انستیتو پاستور ایران

۸ الی ۱۸مهر ۱۴۰۲ به تعویض افتاد به تعویق افتاد کلیک کنید

استخدام وزارت بهداشت (مشاغل پزشک متخصص و دندانپزشک)

از ۲۱ شهریور الی ۲ مهر ۱۴۰۲ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام وزارت بهداشت (کلیه مشاغل بجز مشاغل پزشک متخصص و دندانپزشک)

از ۲۱ شهریور الی ۲ مهر ۱۴۰۲ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش

 ۱۷شهریور الی ۲ مهر ۱۴۰۲  ۱۷ مهر ۱۴۰۲  ۲۱ مهر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام نیروی دریایی ارتش

۱ مهر  الی ۴ آبان۱۴۰۲ - - کلیک کنید

استخدام نیروی زمینی ارتش سال ۱۴۰۲

۱۸ شهریور الی ۱۸ مهر ۱۴۰۲ -  - کلیک کنید

استخدام در بانک سرمایه

تا ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - - کلیک کنید

استخدام وزارت امور خارجه

۱۱ شهریور الی ۱۵مهر ۱۴۰۲  ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ کلیک کنید

آزمون موسسه داوری و میانجی گری

۲۰ الی۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - - کلیک کنید

استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

از ۶ شهریور ۱۴۰۲ - - کلیک کنید

استخدام راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اویکو)

۴ الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ کلیک کنید 

استخدام بانک سینا

ا الی ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲  ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام وزارت بهداشت

۱۸ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۲  - ۲۱ مهر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام پالایشگاه نفت بندرعباس

۱  الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۳ الی ۵ مهر ۱۴۰۲  ۶ یا ۷ مهر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام شرکت کارخانه قند یاسوج

۲۸ مرداد الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۱ الی ۷ مهر ۱۴۰۲ ۶ یا ۷ مهر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام شرکت فولاد شادگان

۲۱ الی ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ۱ الی ۵ مهر ۱۴۰۲ ۶ و ۷ مهر ۱۴۰۲ کلیک کنید

استخدام شرکت فولاد خوزستان

 ۱ الی ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۲۲ الی ۲۶ مهر ۱۴۰۲  ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۴۰۲ کلیک کنید

تقویم استخدام‌های تابستان ۱۴۰۲

نام سازمان مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون اعلام نتایج

استخدام دبیری و هنرآموز آموزش و پرورش ۱۴۰۲

۲۷ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ۹ مرداد ۱۴۰۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲

استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران

۱۱ الی ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ - -  -

آزمون موسسه داوری و میانجی گری

۲۰ الی۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - - -

استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

از ۶ شهریور ۱۴۰۲ - - -

استخدام راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اویکو)

۴ الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲  

استخدام بانک سینا

ا الی ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲  ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ -

استخدام بانک دی

دعوت به همکاری  -  - -

استخدام بانک خاورمیانه

 دعوت به همکاری - -  -

استخدام بانک ایران زمین

تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ - -  -

استخدام وزارت بهداشت

۱۸ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۲  - ۲۱ مهر ۱۴۰۲ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۲

استخدام پالایشگاه نفت بندرعباس

۱  الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۳ الی ۵ مهر ۱۴۰۲  ۶ یا ۷ مهر ۱۴۰۲ -

استخدام شرکت کارخانه قند یاسوج

۲۸ مرداد الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۱ الی ۷ مهر ۱۴۰۲ ۶ یا ۷ مهر ۱۴۰۲ -

استخدام شرکت پیشگامان افق مس کرمان

از ۳۰ مرداد تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ - - -

استخدام شرکت فولاد شادگان

۲۱ الی ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ۱ الی ۵ مهر ۱۴۰۲ ۶ و ۷ مهر ۱۴۰۲ هفته اول آبان ۱۴۰۲

استخدام شرکت فولاد خوزستان

 ۱ الی ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۲۲ الی ۲۶ مهر ۱۴۰۲  ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۴۰۲  -

سازمان تامین اجتماعی - مدیریت درمان استان خوزستان

۱۴ الی ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ۳ شهریور ۱۴۰۲ -

استخدام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۷ الی ۳۰ مرداد ۱۴۰۲  ۶ شهریور ۱۴۰۲  ۹ شهریور ۱۴۰۲  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

استخدامی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

۱۷ الی ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ۶ شهریور ۱۴۰۲  ۹ شهریور ۱۴۰۲ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

استخدامی شرکت پتروشیمی ارومیه خلیج فارس

۱۷ الی ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ۶ شهریور ۱۴۰۲  ۹ شهریور ۱۴۰۲ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

استخدام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام خلیج فارس

۱۷ الی ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ۶ شهریور ۱۴۰۲  ۹ شهریور ۱۴۰۲ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

استخدام شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس

۱۷ الی ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ۶ شهریور ۱۴۰۲  ۹ شهریور ۱۴۰۲ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

استخدام مهندسی تاسیسات و انرژی تامین سمنان

تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۲  - ۶ شهریور ۱۴۰۲ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

استخدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۲  -  -  -

استخدام بانک سرمایه

تا  ۲۹ مرداد ۱۴۰۲  - - -

استخدام موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

 ۱ الی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲  ۳ شهریور ۱۴۰۲ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

استخدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

۱ الی ۲۸ مرداد۱۴۰۲ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ -

استخدام نیروی دریایی ارتش

تا ۱ شهریور ۱۴۰۲ - - -

استخدام پلیس استان کرمان

- - - -

استخدام شرکت متن آرای تهران

تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ ۲۳ الی ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ -
استخدام مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ ۲۳ و ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ -
استخدام شرکت توزیع نیروی برق همدان تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ ۲۱ الی ۲۴ مرداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ -
استخدام شرکت مهندسین دانشمند اصفهان تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۶ شهریور ۱۴۰۲ -
استخدام شرکت پالایش نفت آفتاب تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ۲۲ الی ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ۲۶ یا ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
استخدام شرکت پالایش نفت تهران تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶ الی ۱۹ مهر ۱۴۰۲   ۲۰ مهر ۱۴۰۲ -
استخدام شرکت برق رسانی فدک شهرکرد تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ ۱۶ الی ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ -
استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین یزد تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ -
استخدام شرکت پالایش نفت بندرعباس تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۹ یا ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ -
استخدام شرکت ایران ترانسفو تا ۲۵ تیر ۱۴۰۲ - ۲۶ و ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ -
 آزمون تصدی امر قضا (مرحله تشریحی) تا ۲۱ تیر ۱۴۰۲  ۲۴ الی ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲  -
 استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان  تا ۲۳ تیر ۱۴۰۲  ۱۶الی ۱۹مرداد ۱۴۰۲ ۲۰ مرداد ۱۴۰۲  -
 استخدام شهرداری های استان یزد  تا ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲   ۳  شهریور ۱۴۰۲  -
 آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران  تا ۲۵ تیر ۱۴۰۲ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲  ۲۷ مرداد ۱۴۰۲   -
ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ ۳ شهریور ۱۴۰۲ -
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا ۷ تیر ۱۴۰۲ ۲۶ الی ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ۲۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲
استخدام شرکت مهندسی انرژی گستران نیمروز تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۲۲ الی ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ -

استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

۱ الی ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۲۹ تیر ۱۴۰۲ -

استخدام بانک ایران زمین

۱ الی ۱۰ تیر ۱۴۰۲ - - -

استخدام بانک پارسیان

 تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۲  ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ۲۳ تیر ۱۴۰۲ -

استخدام شرکت پتروشیمی دالاهو

 تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲  ۲۰ تیر ۱۴۰۲  ۲۲ تیر ۱۴۰۲  -

آزمون وکالت

تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ -

استخدام نیروی هوایی ارتش

تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - - -

تقویم استخدام‌های بهار ۱۴۰۲

نام سازمان مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون اعلام نتایج
استخدام دبیری و هنر آموز آموزش و پرورش ۲۷ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ۹ مرداد ۱۴۰۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۲
آزمون استخدامی فراگیر دهم ۲۳ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۹ خرداد ۱۴۰۲  ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲
استخدام بانک ملی ایران  تا ۸ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲
استخدام وزارت نفت تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۲  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲
استخدام آزمون آموزگاری آموزش و پرورش تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
استخدام شرکت سیمان تهران تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ ۲ خرداد ۱۴۰۲ ۵ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
جذب و عضو یابی درجه داری نیروی دریایی ارتش ۱ اسفند ۱۴۰۱ الی ۱ خرداد ۱۴۰۲ - - -
آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ ۳۰ بهمن الی ۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ -

 

صفحات تقویم سالهای گذشته
کاربران عزیز برای مشاهده تقویم سالهای ۹۳ ،۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ،۹۹ ، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱به صفحات زیر مراجعه نمایید

 

 

تقویم استخدام‌های کشور

استخدام‌های سراسری و استانی تقریبا در تمام طول مدت سال، انجام می‌شوند. از آنجایی که برنامه ریزی برای موفقیت در این آزمون‌ها کلیدی‌ترین عنصر فرایند استخدامی است؛ شما در این صفحه می‌توانید تمام استخدام‌ها را بر روی یک تقویم منظم مشاهده نمایید.به کمک این تقویم دیگر از زمان برگزاری هیچ آزمون جا نمی‌مانید.

 

سوالات متداول

 

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۵۴۸ نظر برای استخدام - تقویم استخدام های کشور

 • P
  Parisa
  ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۰
  سلام. آزمون آموزگاری امسال برگزار میشه؟
  • مشاور «ای استخدام»
   ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۸
   کاربرعزیز
   طبق اخباری که امروز (11 آذر) به نقل از سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتشر شد ، قرار است بهمن یا اسفند فراخوان جذب انجام گیرد.
  • ر
   رحیم نیسی
   ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۵
   دنبال کار هستم کارگر ساده
   • پشتیبان سه
    ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۹
    با سلام
    کاربر عزیز برای اطلاع از آگهی های استخدامی متناسب با رشته،جنسیت،موقعیت شغلی در شهر خود در سایت ثبت نام نمایید.
    با تشکر
   • م
    مهدی
    ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۷
    سلام خسته نباشید
    ببخشید آزمون استخدامی استانداری اردبیل کی هست ؟
    • پشتیبان سه
     ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۰
     کاربرعزیز
     در صورت انتشار اخباری پیرامون این موضوع ، از طریق سایت اطلاع‌رسانی خواهد شد .
     • م
      مهدی
      ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۶
      ممنونم
    • م
     مهدی
     ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴
     سلام وقت بخیر
     ببخشید شما اطلاع ندارید که آزمون استخدامی استانداری اردبیل کی هست ؟
     • S
      Shami
      ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰
      سلام ازمون استخدامی (اموزگاری) اموزش پرورش کی برگزار میشه؟
      • مشاور «ای استخدام»
       ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۰
       کاربرعزیز
       طبق اخباری که تا کنون منتشر شده است ، احتمال برگزاری آزمون آموزگاری تا قبل از پایان سال جاری وجود دارد ، برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به آزمون‌های آموزش و پرورش ، از طریق صفحه اصلی سایت ای استخدام ، وارد صفحه استخدام آموزش و پرورش شده و اخبار این صفحه را پیگیری نمایید .
      • م
       محمد مهدی
       ۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۴
       سلام شبتون بخیر
       ممنون از اطلاع رسانی خوبتون
       در مورد بیمارستان امام حسین شهرستانی فسا اگر دوباره استخدامی جدیدی در پیش داره تو کانال اطلاع رسانی کنید
       • پشتیبان
        ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵
        کاربر گرامی
        در صورتی که این مورد به صورت سراسری یا در سایت دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اطلاع رسانی شود،‌ ما نیز آن را در سایت و کانال های ارتباطی پوشش خواهیم داد.
       • م
        محمدعلی هاشمی
        ۴ آبان ۱۴۰۲، ۰۸:۳۱
        باسلام بنده کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری دارم ارشد مهندسی ایمنی و بهداشت محیط زیست متولد 63 ساکن خوزستان میتونم ثبت نام کنم یا برا شهرداری یا آتش نشانی باتشکر
        • م
         محدثه
         ۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۴۰
         سلام و. وقت بخیر
         آزمون داوری و میانجی گری مث پارسال رشته علوم تربیتی هم میخواد؟
         • ع
          عادل عزیزی
          ۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲
          لطفا زمان استخدام را بهم اطلاع بدین
          • ح
           حسام
           ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۰۸:۵۷
           سلام الان چه آزمونی هست که ثبت نام کنیم
           • پشتیبان سه
            ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳
            باسلام
            کاربر عزیز برای اطلاع از زمان استخدام سازمانهای دولتی اینجا را کلیک کنید.
            موفق باشید
           • س
            سارا
            ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹
            سلام وقت بخیر باشه ادمین عزیز من لیسانس حسابداری دارم میتونم برای استخدام هنراموز حسابداری اموزش وپرورش شرکت کنم؟
            • پشتیبان سه
             ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶
             کاربر عزیز
             ثبت نام این آزمون پایان یافته است

            لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

            ثبت پاسخ