دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۷ و فراگیر ۵

۴۴۷ روز قبل ۱۶۲۵ نظر

دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۷ و فراگیر ۵ ارسالی کاربران عزیز وب سایت

کاربران عزیز سوالات و دفترچه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷ و فراگیر ۵ ارسالی کاربران عزیز وب سایت در این صفحه گردآوری میشود.لطفا به نکات زیر توجه نمایید :

۱- از این صفحه به بحث و تبادل نظر در مورد سوالات عمومی آزمون استفاده نمایید.

۲-برای سوالات تخصصی صفحات مجزا در نظر گرفته شده است لطفا از صفحات مربوطه برای بحث و تبادل نظر استفاده نمایید.

هر مجموعه سوالی جدیدی که توسط کاربران ارسال شود به محض دریافت در صفحه تعبیه خواهد شد.

سوالات و دفترچه های ارسالی کاربران

برای دانلود سوالات عمومی مشترک خوشه پنجم اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات عمومی مشترک خوشه دوم اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات عمومی مشترک خوشه سوم اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی دبیری معارف اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی هنرآموز الکترونیک اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی دبیری عربی اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی دبیری علوم تجربی اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی کارشناس عمران اینجا کلیک کنید برای دانلود سوالات تخصصی راه و ساختمان اینجا کلیک کنید برای دانلود رایگان سایر دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید

پاسخنامه های ارسالی کاربران

برای دانلود پاسخنامه درس ریاضی خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه درس معارف خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیبرای دانلود پاسخنامه درس زبان عمومی خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - درس هوش و توانمندی های عمومی خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو - درس هوش و توانمندی های عمومی خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه درس ادبیات خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه درس فناوری اطلاعات خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه درس اطلاعات عمومی خوشه ۲ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - درس ریاضی خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو - درس ریاضی خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه سه - درس ریاضی خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه چهار - درس ریاضی خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - درس معارف خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو - درس معارف خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه درس زبان عمومی خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه درس هوش و توانمندی های عمومی خوشه ۵ ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنید

لینکهای مهم و ویژه

برای مشاهده صفحه اصلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده صفحه راهنمای آمادگی برای آزمون های آموزش و پرورش و فراگیر اینجا کلیک کنیدبرای دانلود رایگان دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید دانلود کتاب جامع الکترونیکی درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی دانلود اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش عقیدتی و سیاسی  

۱٬۶۲۵ نظر برای دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۷ و فراگیر ۵

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید