تقویم استخدام سال ۹۷

استخدام های ویژه کشور را در این صفحه دنبال کنیدتقویم-استخدام

از استخدام های سراسری و ویژه جا نمانید

نام سازمان مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون اعلام نتایج

استخدام شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب

 ۲۹ بهمن تا ۱۳ اسفند ۹۷ ۱۵ اسفند ۱۶ اسفند ۹ اردیبهشت۹۸

استخدام شرکت آرمان گهر سیرجان

۲ تا ۸ اسفند ۹۷ —–   —– —– 

استخدام فراگیر ۶ در سال ۹۷

۳۰ دی تا ۹ بهمن ۹۷ ۱۳ اسفند ۹۷ ۱۷ اسفند ۹۷ ۱۵ اردیبهشت

استخدام بانک صادرات در سال ۹۷

۳ تا ۱۷ بهمن ۹۷ ۲۳ بهمن ۹۷ ۲۶ بهمن ۹۷ ۲۳ اسفند ۹۷

استخدام بانک ملت در سال ۹۷

۲۹ دی تا ۸ بهمن ۹۷ ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۸ بهمن ۹۷ ۶ اسفند

استخدام شرکت گهر خرم ماداکتو

۱ تا ۲۱ دی ۹۷ ۲۵ الی ۲۷ دی ۹۷ ۲۸ دی ۹۷ ۳ بهمن ۹۷

استخدام شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان

۱۰ تا ۲۱ دی ۹۷ ۲۷ فروردین ۹۸ —– —–

استخدام دانشگاه های افسری ارتش

 ۵ آذر الی ۱۴ و ۱۵ دی ۹۷ ۲ الی ۴ بهمن ۹۷  ۵ بهمن ۹۷ ۲۴ بهمن ۹۷

استخدام نیروی دریایی در سال ۹۷

۵ الی ۲۹ آذر ۹۷ —–   —–    —– 

استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش

 ۶ الی ۱۳ آذر ۹۷  —–  ۲۶ آذر ۹۷ —– 

استخدام در شرکت کار و تامین اجتماعی سال ۹۷

 ۳ الی ۱۴ آذر ۹۷ ۱۰ الی ۱۲ دی ۹۷ ۱۴ دی ۹۷ ۲۸ بهمن ۹۷

استخدام سازمان تامین اجتماعی

۳۰ آبان الی ۱۱ آذر ۹۷ ۲۱ و ۲۲ آذر ۹۷ ۲۳ آذر ۹۷ ۱۸ دی ۹۷

استخدام شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد

 ۱۲ الی ۲۰ آبان ۹۷ ۲۱ آبان ۹۷ ۲۴ آبان ۹۷ ۲۴ آذر

استخدام مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

۱۲ الی ۱۹ آبان ۹۷ ۲۰ و ۲۱ آبان ۹۷  ۲۱ آبان ۹۷  —–

استخدام شرکت تعمیرات برق فارس

تا ۱۵ آبان ۹۷ ۲۳ و ۲۴ آبان ۹۷ ۲۴ آبان۹۷  ۱ آذر

استخدام نیروی هوایی ارتش (استخدام جدید)

۵ الی ۱۵ آبان ۹۷ —–   ۳۰ آبان ۹۷ —– 

استخدام شرکت های منطقه گل گهر

۲۸ مهر الی ۱۰ آبان ۹۷ —–     —–     —–    

استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

۲۱ مهر الی ۵ آبان ۹۷ ۲۱ آبان ۹۷ —–   ۵ دی

استخدام سازمان آتش نشانی تهران

۲۴ مهر الی ۳ آبان ۹۷ —–   —–   ۱ خرداد ۹۸

استخدام مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو سال ۹۷

۲۱ مهر الی ۴ آبان ۹۷ ۵ و ۶ آبان ۹۷  ۱۰ آبان ۹۷ ۳۰ آبان ۹۷

استخدام شرکت سیمان سفید نی ریز سال ۹۷

 تا ۲ آبان ۹۷ —–     —–    —–    

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یزد

 ۱۵ الی ۲۴ مهر ۹۷ ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۷ —–     —–  

استخدام شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو و سپهرساعی انتظام زنجان

۱۴ الی ۲۰ مهر ۹۷  ۲۴ الی ۲۶ آبان ۹۷ ۲۷ آبان ۹۷ —–  

 پالایشگاه نفت بندرعباس

۱۴ تا ۳۰ مهر ۹۷ ۸ الی ۱۰ آبان ۹۷ ۱۱ آبان ۹۷ ۱۱ آذر ۹۷

سازمان امور مالیاتی (استخدام جدید نیروهای قراردادی شاغل)

۸ الی ۱۵ مهر ۹۷ ۲۳ آبان ۹۷ ۲۵ آبان ۹۷ ۱۵ اردیبهشت ۹۸

استخدام شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

۷ الی ۱۹ مهر ۹۷ ۴ اردیبهشت —–   ۲۸ اردیبهشت ۹۸

پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین

تا ۸ آذر ۹۷ —–    —–  —–  

استخدام شرکت پالایش نفت تبریز (تمدید ثبت نام)

۱ الی ۱۵ مهر ۹۷ ۱۷ الی ۱۸ مهر ۹۷ ۱۹ مهر ۹۷ ۷ آبان ۹۷

استخدام شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس سال ۹۷

 ۱ الی ۱۵ مهر ۹۷ ۲۷ آذر ۹۷  ۱۵ اسفند ۹۷  ۱۲ خرداد ۹۸

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 ۵ الی ۱۳ مهر ۹۷ ۱۷ الی ۱۹ مهر ۹۷ ۲۷ مهر ۹۷  ۲۷ فروردین ۹۸
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در سال ۹۷ ۷ مهر الی ۱۷ آبان ۹۷ —–  —–  ۲۶ دی ۹۷
سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۷ ۵ الی ۱۳ شهریور ۹۷ ۱۷ مهر ۹۷ ۲۰ مهر ۹۷ ۱۸ دی ۹۷
 وزارت نیرو در سال ۹۷ ۲۲ الی ۲۸ مرداد ۹۷ ۲۴ مهر ۹۷ ۲۶ مهر ۹۷ ۱۴ آذر

شرکت فولاد سازی معتبر سیرجان

۲۹ مرداد الی ۴ شهریور ۹۷ ۲۰ شهریور ۹۷ —– ۵ آبان ۹۷

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر

۲۹ مرداد الی ۱۰ شهریور ۹۷ ۱۸ مهر ۹۷ —– ۲۶ دی ۹۷
نیروی هوایی ارتش سال ۹۷ ۳ اردیبهشت الی ۱۴ تیر ۹۷ —– ۲۲ آبان ۹۷ —– 
بانک صادرات در کهگیلویه و بویراحد از ۶ تا ۱۹ مرداد ۹۷ ۲۶ مرداد ۹۷ ۲۶ مرداد ۹۷  —–
تصدی امر قضاء از ۹ تا ۱۵ مرداد ۹۷ —– ۲۷ مهر ۹۷  —–
دیوان محاسبات کشور ۹ الی ۱۶ اردیبهشت ۹۷ ۲۹ خرداد ۹۷ ۳۱ خرداد ۹۷ ۳ شهریور
 آموزش و پرورش در سال ۹۷ ۲۳ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۷ ۱۲ تیر ۹۷ ۱۵ تیر ۹۷ ۸ مرداد ۹۷
پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۲۳ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۷ ۱۲ تیر ۹۷ ۱۵ تیر ۹۷ ۸ مرداد ۹۷
شرکت پتروشیمی میاندوآب ۲۶ فروردین الی ۱۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۶ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۹۷ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ ۶ مرداد ۹۷
نیروی انتظامی در سال ۹۷ ۱۲ الی ۳۰ اردیبهشت ۹۷ —– —– —–
شرکت آلومینای ایران سال ۹۷ ۱۳ تا ۲۷ مرداد ۹۷ ۵ شهریور ۹۷ —– ۱۷ آذر ۹۷
شرکت پتروشیمی خراسان سال ۹۷ ۲۶ اسفند ۹۶ الی ۲۵ فروردین ۹۷

۲۶ تا ۳۱ فروردین ۹۷

اردیبهشت ۹۷ ۲۲ خرداد ۹۷
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران ۱۵ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۹۷

۸ و ۹ خرداد ۹۷

۱۱ خرداد ۹۷ ۳ مرداد ۹۷

 

برای مشاهده تقویم استخدام سال ۹۶ اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تقویم استخدامی اینجا کلیک کنید

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید