تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها از سال آینده

تغییر ساعت کاری ادارات دولتی ربطی به عدم تغییر ساعت در مجلس ندارد.

ولی اسماعیلی نماینده مجلس با اشاره به ساعت کاری کارمندان گفت: بحث ساعت کاری ربطی به اینکه مجلس ساعت رسمی را اجازه نداد تغییر پیدا کند ندارد. ساعت رسمی را مجلس به دلیل اینکه مردم متقاضی بودند اجازه تغییر نداد. تغییر ساعت کاری در دست دولت است یعنی هیات دولت می تواند نسبت به در خواست هایی که از استان ها دارد ساعت کاری را تغییر دهد اینکه به مصوبه کمیسیون اجتماعی ربط می دهند خلط مبحث است و ارتباطی به این بحث ها ندارد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار “عصرایران” اظهار کرد: مدت ها بود که مردم تقاضای عدم تغییر ساعت رسمی را داشتند و‌مجلس بنا به درخواست مردم در این زمینه قانون مصوب کرد.

وی ادامه داد: اینکه تغییر ساعت کاری چقدر در صرفه جویی انرژی تاثیر دارد را دولت باید به ما آمار دهد که اگر ببینیم در صرفه جویی برق و گاز و آب تاثیر دارد در اختیار دولت است و اگر هم ندارد با توجه به اینکه زندگی مردم را با چالش مواجه کرده است دولت می تواند ان را تغییر دهد.

منبع  : بازار کار

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ