اطلاعیه های دانشگاه فرهنگیان در مورد آزمون استخدام آموزش و پرورش

۱۰۳ روز قبل ۲ نظر

برای مشاهده صفحه اصلی استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

سوالات مناسب برای این آزمون

  • برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)
  • برای دانلود دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش به همراه بودجه‌بندی دروس، منابع مطالعاتی آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود رایگان جزوه ها و فایلهای مصاحبه گزینش آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود دفترچه های آزمون ارسالی کاربران اینجا کلیک کنید.۱

 اطلاعیه های دانشگاه فرهنگیان سال ۹۶


خبر ۲۴ بهمن ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و تاخیر گزینش آموزش و پرورش

خبر ۲۴ بهمن ۹۶ – اطلاعیه برگزاری آزمون جامع پودمان دوم آموزش و پرورش اصفهان

خبر ۲۴ بهمن ۹۶ – اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش خوزستان

خبر ۱۷ بهمن ۹۶ – اطلاعیه حضوری مهارت آموزان استخدام آموزش و پرورش استان کرمان

خبر ۱۵ بهمن ۹۶ – اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان مرکزی

خبر ۱۵ بهمن ۹۶ – اطلاعیه ویژه مهارت آموزان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش استان البرز

خبر ۱۵ بهمن ۹۶ – اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش خوزستان

خبر ۱۴ بهمن ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه مهارت آموزان ورودی ۱۳۹۶ استان اصفهان

خبر ۱۴ بهمن ۹۶ – اطلاعیه شماره ۳ مهارت آموزان ورودی بهمن ۹۶ سیستان و بلوچستان

خبر ۱۴ بهمن ۹۶ – اطلاعیه پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته گلستان

خبر ۱۳ بهمن ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه استخدامی های جدید اموزش و پرورش استان گلستان

خبر ۱۱ بهمن ۹۶ – اطلاعیه ویژه مهارت آموزان پذیرفته شده آزمون استخدامی آموزش وپرورش ۱۳۹۶

خبر ۹ بهمن ۹۶ – اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان مرکزی

خبر ۷ بهمن ۹۶ – برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ۹۶ استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش

خبر ۲ بهمن ۹۶ –  اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۶ استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش

خبر ۵ مهر ۹۶ – اطلاعیه نحوه مصاحبه داوطلبین پذیرفته شده چندبرابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

خبر ۱۴ شهریور ۹۶ – برگزاری ارزشیابی صلاحیت حرفه ای (اصلح) دوره مهارت آموزی

خبر ۲۸ تیر ۹۶ – جزئیات ثبت نام مهارت آموزان مشروط آزمون و تاخیر گزینش و سهمیه ایثارگران سال ۱۳۹۵

خبر ۲۶ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی مشروط آزمون سال ۹۴ و تاخیر گزینش آزمون سال ۹۵

خبر ۲۲ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی پردیس شهید رجایی استان کرمانشاه

خبر ۲۲ تیر ۹۶ – برنامه آموزشی مهارت آموزان معلمی پردیس شهید باهنر اصفهان

خبر ۲۲ تیر ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه مهارت آموزان استخدام پیمانی استان خراسان رضوی

خبر ۲۲ تیر ۹۶اطلاعیه شماره ۵ قابل توجه مهارت آموزان استان خوزستان

خبر ۲۱ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۴ مهارت آموزان قابل توجه مهارت آموزان استان البرز

خبر ۲۰ تیر ۹۶ – اطلاعیه مهارت آموزی ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان کرمان

خبر ۱۹ تیر ۹۶ – مدارک و محل ثبت نام مهارت آموزان استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان تهران

خبر ۱۹ تیر ۹۶ – اطلاعیه در خصوص در خواست جابه جایی مهارت آموزان استان مرکزی

خبر ۱۹ تیر ۹۶ – اطلاعیه جدول زمان بندی و مدارک مهارت آموزان استان البرز

خبر ۱۹ تیر ۹۶ – ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

خبر ۱۹ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۳ دوره مهارت آموزی استان کرمانشاه

خبر ۱۹ تیر ۹۶ – قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان خوزستان

خبر ۱۹ تیر ۹۶ – اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص در خواست جابه جایی مهارت آموزان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۶ دوره مهارت آموزی استان گلستان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۵ دوره مهارت آموزی استان گلستان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۴ دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی گلستان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی آموزش و پرورش سال ۹۵ استان گیلان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه معلمان مهارت آموز استخدام پیمانی آموزش و پرورش سال ۹۵ استان مرکزی

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه معلمان مهارت آموز استخدام پیمانی آموزش و پرورش سال ۹۵ استان یزد

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۵ مهارت آموزان استان کردستان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه آموزان دانشگاه فرهنگیان استان سیستان وبلوچستان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه زمان مکان و مدارک ثبت نام مهارت آموزان استخدام پیمانی سال ۹۵ استان زنجان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه زمان و مکان ثبت نام حضوری پذیرفته گان آزمون استخدام پیمانی ۹۵ استان همدان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی استان ایلام

خبر ۱۸ تیر ۹۶ –  اطلاعیه ثبت نام ترم تابستان دانشگاه فرهنگیان و مهارت آموزان ماده ۲۸ خراسان رضوی

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی استان البرز

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه مهارت آموزان سال ۱۳۹۵ استان قم

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه مهارت آموزان سال ۱۳۹۵ استان تهران

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان دوره ی مهارت آموزی سال ۱۳۹۶ استان لرستان

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۲ دوره مهارت آموزی (شایستگی های حرفه ای) معلمی استان فارس

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۵ استان فارس

خبر ۱۸ تیر ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه مهارت آموزان ماده ۲۸ آذربایجان شرقی

خبر ۱۷ تیر ۹۶ – اطلاعیه برنامه زمانی ثبت نام حضوری مهارت آموزان استان سمنان

خبر ۱۷ تیر ۹۶ – اطلاعیه زمان و مکان ثبت نام حضوری از مهارت آموزان چهارمحال و بختیاری

خبر ۱۷ تیر ۹۶ – اطلاعیه زمان،مکان و مدارک مورد نیاز ثبت نام مهارت آموزان آذربایجان غربی

خبر ۱۷ تیر ۹۶ – جزئیات دستورالعمل آموزشی و تامین هزینه های دوره مهارت آموزی ماده ۲۸

خبر ۱۷ تیر ۹۶ – اطلاعیه مهارت آموزی ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان کرمان

خبر ۱۷ تیر ۹۶ –اطلاعیه دوره مهارت آموزی استان کهگیلویه وبویراحمد

خبر ۱۷ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۳ دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان

خبر ۱۵ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۵ دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان

خبر ۱۴ تیر ۹۶ – اطلاعیه برگزاری دوره های مهارت آموزی آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵ استان کرمانشاه

خبر ۱۴ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ استان اصفهان

خبر ۱۴ تیر ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان خوزستان

خبر ۱۴ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزان استخدام پیمانی آموزش و پرورش سال ۹۵ استان البرز

خبر ۱۳ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی استان مازندران

خبر ۱۳ تیر ۹۶ – اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی

خبر ۱۳ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۳ تغییر محل آموزش دوره مهارت آموزی چهارمحال وبختیاری

خبر ۱۳ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۲ دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی چهارمحال وبختیاری

خبر ۱۲ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۳ دوره مهارت آمورزی استان هرمزگان

خبر ۱۲ تیر ۹۶ – اطلاعیه شماره ۲ دوره مهارت آمورزی استان هرمزگان

خبر ۱۱ تیر ۹۶ – شیوه نامه ثبت نام دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ استان کهگیلویه و بویراحمد

خبر ۱۱ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ خراسان جنوبی

خبر ۱۱ تیر ۹۶ – اطلاعیه دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ خراسان جنوبی

خبر ۴ تیر ۹۶ – اطلاعیه تغییر محل آموزش دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان

خبر ۴ تیر ۹۶ –  اطلاعیه شماره دو دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵

خبر ۴ تیر ۹۶ –  برگزاری آموزشی دوره مهارت آموزی دومین گروه از پذیرفته شدگان استخدام آموزش وپرورش

خبر ۳۱ خرداد ۹۶ – زمان اعلام نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش

خبر ۳۱ خرداد ۹۶ – دوره مهارت‌آموزی معلمان رایگان شد

خبر ۲۴ مهر ۹۵ – اطلاعیه در خصوص تعیین محل آموزش داوطلبان آزمون استخدام پیمانی


 اطلاعیه های دانشگاه فرهنگیان سال ۹۴

اطلاعیه شماره ۴ : اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان(سری چهار) آزمون استخدام پیمانی سال۱۳۹۴

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه شماره ۳ : اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان(سری سوم) آزمون استخدام پیمانی سال۱۳۹۴

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه شماره ۲ : اطلاعیه شماره دو پیرامون ثبت نام پذیرفته شدگان(سری دوم) آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه شماره ۱ : اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

 

 

کارفرما

دانلود برنامه موبایل

2 نظر برای «اطلاعیه های دانشگاه فرهنگیان در مورد آزمون استخدام آموزش و پرورش»


لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

  • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
  •  براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.