استخدام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (اصلاحیه جدید)

دیروز ۲۰۱۳ نظر

استخدام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

اخبار و استخدام‌های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به محض اعلام توسط مراجع رسمی در این صفحه اطلاع رسانی میگردد. بدیهی میباشد شما با مراجعه روزانه به این صفحه میتوانید علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، آشنایی با سوالات و منابع مطالعاتی استخدام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و منابع مصاحبه استخدامی، در جریان استخدام جدید نیز قرار بگیرید. در ادامه با کلیک بر روی هر لینک فهرست مطالب به بخش مربوطه هدایت میشوید.


خبر ۲۶ خرداد ۱۴۰۰- اطلاعیه اعلام اصلاحات (سری سوم) دفترچه راهنمای آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک‌ های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰

پیرو اطلاعیه های مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ و ۲۴/۰۳/۱۴۰۰ و با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص همانندی و یا جایگزینی برخی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون مذکور و با عنایت به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند با عنایت به اینکه همانندی و جایگزینی رشته‌ها/گرایش های مندرج در جدول ذیل بر اساس هر یک از مقاطع تحصیلی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تایید گردیده است، لذا در صورتی که هر یک از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی در مقطع/رشته/گرایش مندرج در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۲» جدول پیوست باشند، می‌توانند در شغل محل‌هایی که در شرایط احراز آن‌ها مقطع/رشته/گرایش ستون متناظر در همان ردیف، در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۱» باشد، شرکت نمایند.
ضمناً باتوجه به موارد اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۸/۳/۱۴۰۰، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

جدول انطباق رشته های تحصیلی آزمون استخدام پیمانی وزارت علوم در سال ۱۴۰۰

خبر ۲۵ خرداد ۱۴۰۰- اطلاعیه در خصوص شغل محل های جدید و اصلاحات (سری دوم) دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸، اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ و با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اضافه شدن شغل محلهای جدید به دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۰/۳/۲۴) برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان مرکزی:

کد شغل محل شغل محل خدمت تعداد آزاد ایثارگر ۲۵ درصد ایثارگر ۵ درصد معلول
جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد
  ۱۱۶۰۱ وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارشناس امور پژوهشی (۷) مرکزی-اراک ۱ --- --- زن/مرد ۱ --- --- --- ---
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۱ ۳۰۶۴۷: سیستم های نرم افزاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۵۳: شبکه های کامپیوتری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۹۲۸: فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۰۸۹: کامپیوتر گرایش نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۲۰۶: مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فوق لیسانس)- ۳۱۲۸۰: مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۵۳۵: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۵۶۵: مدیریت IT (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۷۶۵: مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۷۶۶: مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۱۹۶۷: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت شبکه (فوق لیسانس)- ۳۴۲۸۴: مهندسی تکنولوژی اطلاعات (لیسانس)
۱۱۶۰۲ وزارت علوم تحقیقات و فناوری- کارشناس برنامه ریزی ۱ مرکزی-اراک ۱ --- --- --- --- --- --- زن/مرد ۱
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۲ ۳۱۰۷۲: مدیریت فناوری اطلاعات (فوق لیسانس)- ۳۱۲۳۶: مهندسی صنایع (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۲۴۳: مهندسی صنایع کلیه گرایش ها (لیسانس)- ۳۱۹۲۲: مدیریت تکنولوژی (فوق لیسانس)

 

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی:

فهرست شغل محل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری _ پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

 

کد شغل محل شغل محل خدمت تعداد آزاد ایثارگر ۲۵ درصد ایثارگر ۵ درصد معلول
جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد
۱۱۶۰۳ وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارشناس امور پژوهشی (۲) خراسان جنوبی-بیرجند- ۱ زن/مرد ۱ --- --- --- --- --- ---
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۳ ۲۲۹۳۳: مدیریت کارافرینی (فوق لیسانس)- ۳۱۰۱۸: مدیریت MBA (فوق لیسانس)- ۳۲۱۴۸: کارافرینی (فوق لیسانس)- ۳۲۳۱۱: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (فوق لیسانس)- ۳۲۵۴۵: مدیریت کسب و کار (فوق لیسانس)- ۳۳۰۹۴: کارافرینی کلیه ی گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۳: مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی و فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۵: مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۶: مدیریت کسب و کار کوچک (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۷: کارافرینی گرایش کسب و کار جدید (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۸: کارافرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۹: کارافرینی گرایش توسعه سازمانی و فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۰: مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۲: کارافرینی و مدیریت فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۴: مدیریت فناوری و نواوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۵: تکنولوژی انتقال فناوری (فوق لیسانس)
۱۱۶۰۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۰) خراسان جنوبی-قاین- ۱ زن/مرد ۱ --- --- --- --- --- ---
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۴ ۳۰۱۵۱: مهندسی برق گرایش کنترل (فوق لیسانس)- ۳۱۳۸۳: مکاترونیک (فوق لیسانس)- ۳۲۴۵۰: مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال (فوق لیسانس)
۱۱۶۰۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۵) خراسان جنوبی-بیرجند- ۱ --- --- زن/مرد ۱ --- --- --- ---
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۵ ۳۰۶۷۴: شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- ۳۱۸۷۵: شیمی گرایش شیمی تجزیه (فوق لیسانس)- ۳۳۵۸۴: شیمی گرایش شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- ۳۴۱۹۱: شیمی (گرایش تجزیه دستگاهی) (فوق لیسانس)

 

ـ اصلاحیه مربوط به دانشگاه دامغان:

- رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر تمامی گرایش ها (کد ۳۴۰۳۷) با مقطع فوق لیسانس و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کد ۳۱۸۸۷) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۴) (شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار) اضافه می گردد.

- رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۳۴) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.

- رشته تحصیلی فقه و حقوق اسلامی (کد ۳۰۹۱۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به پارک علم و فناوری استان قم:

- رشته تحصیلی مطالعات منطقه ای (کد ۳۳۸۴۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۶) (شغل کارشناس امور بین الملل) اضافه می گردد.

- رشته تحصیلی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (کد ۳۱۳۸۸) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۵) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۳) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان:

- رشته تحصیلی حقوق (کد ۳۰۴۱۷) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۳۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه زنجان:

- رشته های تحصیلی عمران نقشه برداری (کد ۳۳۵۳۰) با مقطع فوق لیسانس، مهندسی عمران – نقشه برداری گرایش فتوگرامتری (کد ۳۳۰۰۹) با مقطع فوق لیسانس و مهندسی نقشه برداری تمامی گرایش ها (کد ۳۴۱۱۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۶۰۰) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۴) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی:

- رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (کد ۳۱۳۵۱) با مقطع لیسانس، معماری سیستم های کامپیوتری (کد ۳۱۱۳۵) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس و مهندسی فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها (کد ۳۱۷۶۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۲۲) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می گردد.

- رشته تحصیلی پژوهش علوم اجتماعی (کد ۳۰۲۳۴) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۰۸) ( شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۰) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

- عنوان شغل (کارشناس برنامه ریزی ۱) مربوط به کد شغل محل (۱۱۴۹۳) به ( کارشناس فناوری اطلاعات) اصلاح می گردد. و همچنین رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات ( کد ۳۱۲۸۰) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۹۳) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:

- رشته های تحصیلی علوم تربیتی (کد ۳۰۷۵۳) و ریاضی (کد۳۰۵۲۶) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۹) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می گردد.

- رشته تحصیلی مهندسی شیمی تمامی گرایش ها (کد ۳۱۲۳۵) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۴) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۱۵) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه مراغه:

- رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۳۲۹) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به مجتمع آموزش عالی گناباد:

- رشته های تحصیلی تربیت بدنی (کد ۳۰۲۶۸) و تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد ۳۲۳۶۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۷۶) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۵) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به عنوان محل خدمت شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان:

- عنوان محل خدمت کد شغل محل های (۱۱۴۴۸ تا ۱۱۴۵۴) به اصفهان ـ خمینی شهر اصلاح می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی:

- کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی مندرج در جدول شماره ۱ـ مواد امتحانی آزمون صفحه ۱۲ دفترچه ی راهنما به (کد ۴۰۸) اصلاح می گردد.

ـ اصلاحیه مربوط به مواد آزمون:

مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی (۱۵) (کد شغلی ۴۳۵)، به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه شیمی: ب ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه مهندسی شیمی:

۱ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه ۱ـ ترمودینامیک

۲ـ شیمی آلی و آزمایشگاه ۲ـ انتقال حرارت و آزمایشگاه

۳ـ شیمی فیزیک و آزمایشگاه ۳ـ مکانیک سیالات و آزمایشگاه

۴ـ شیمی معدنی و آزمایشگاه ۴ـ اصول عملیات و آزمایشگاه

۵ـ شیمی پلیمر و آزمایشگاه ۵ـ طراحی راکتور

توجه: متقاضیان این عنوان شغلی، باید فقط به سوالات یکی از گروه های «الف» یا «ب»، متناسب با رشته و گرایش خود پاسخ دهند و از پاسخگویی به سوال های گروه دیگر، خودداری نمایند.

مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس اصلاح نباتات و زراعت (کد شغلی ۴۱۳)، به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ زراعت (عمومی، گیاهان علوفه ای، بذر و علف های هرز)

۲ـ باغبانی (عمومی، گلکاری، سبزیکاری و میوه کاری)

۳ـ اصلاح نباتات

۴ـ ترویج و آموزش کشاورزی

۵ـ اقتصاد کشاورزی

خبر ۲۲ خرداد ۱۴۰۰- اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحات دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸، با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۰/۳/۲۲) برای ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:

ـ اصلاحیه مربوط به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران:

- رشته تحصیلی شیمی (کد ۳۰۶۶۴) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۰۶۷) (شغل کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی ۱۵) اضافه می‌گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری:

- رشته های تحصیلی حسابداری (کد ۳۰۴۰۸) با مقطع لیسانس و مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۰۸) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.

- رشته تحصیلی مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی (کد ۳۲۷۱۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۰۹) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می‌گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه یاسوج:

-محل خدمت کد شغل محل (۱۱۴۱۷) به کهگیلویه و بویراحمد- گچساران اصلاح می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه بیرجند:

- رشته تحصیلی آلودگی محیط زیست (کد ۳۰۰۱۵) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۲۹۶) (شغل کارشناس بهداشت محیط) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه شهرکرد:

- رشته های تحصیلی محیط زیست (کد ۳۱۰۰۳) و مرتع داری (کد ۳۱۰۹۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۶۷۰) ( شغل کارشناس محیط زیست) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه علم و صنعت:

- رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات (کد۳۱۲۸۰) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۴۹) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می گردد.

- رشته تحصیلی بهداشت مواد غذایی (کد ۲۲۸۸۹) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۴۶) (شغل کارشناس تغذیه) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به اصلاح جنسیت پذیرش دانشگاه علم و صنعت:

ـ در شغل محل های مربوط به دانشگاه علم و صنعت در سهمیه آزاد به استثنا کد شغل محل(۱۱۰۲۶) جنسیت پذیرش به زن/ مرد اصلاح می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه حضرت معصومه:

- رشته تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی (کد ۳۰۷۳۵) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۴۶۰) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۰) اضافه می گردد.

خبر ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - شروع ثبت نام آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰

با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام پیمانی افراد در وزارت علوم تحقیقات و فناوری منضم به بخشنامه های شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ سازمان مذکور و به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری ، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی به شرح زیر اعلام میگردد:

بخش اول: تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در این متن دفترچه به شرح ذیل است:
الف) موسسه:
کلیه دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری که به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول مقررات حاکم بر دستگاه های قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و تابع مقررات و آئین نامه های مصوب هیات های امنا می باشند.
ب) ایثارگران:
ب-۱ ) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵ )درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید


ب-۲ ) ایثارگران سهمیه پنج (۵)درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱ .معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و
صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳ .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.

بومی:
نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (برای حیطه تخصصی( با ضریب یک و چهار دهم۱/۴ ) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
شرایط بومی بودن:
۱ -شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تذکر: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد،ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
۲ -استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی بر اساس فرم مندرج در آگهی ( ممهور به مهر نیروی انتظامی ) پاسگاه یا کلانتری محل در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱ :داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.
تبصره ۲ :افراد بومی شهرستانی متقاضی بهره مندی از اولویت بومی، میبایست در زمان ثبت نام، گزینه، «من متقاضی استفاده از اولویت بومی هستم» را انتخاب نمایند و ارائه فرم استشهاد محل سکونت برای برخورداری از اولویت بومی منحصراً برای داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج آزمون برای مرحله بعدی استخدام به دستگاه های متقاضی معرفی می شوند، ضروری میباشد.
تبصره ۳ :مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.

تبصره ۴ :نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان ها) در آزمون کتبی با ضریب یک و چهار
دهم (۱/۴ )محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد

بخش دوم : شرایط عمومی داوطلبان

۱ .داشتن تابعیت ایران؛
۲ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛
۵ .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
۶ .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
۷ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛
۹ .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛
۱۰ .به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی
در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون استخدام پیمانی در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.
تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.
۱۱ .داشتن حداکثر سی و پنج (۳۵ )سال سن برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (۴۰ )سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل پنج (۴۵ )سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری.
تبصره ۱ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

تبصره ۲ :موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.
تذکر:
ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه، و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت )تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، کارت پایان خدمت( و همچنین در خصوص معافیت دائم )تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم ، آخرین روز ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری میباشد؛( ۱۴۰۰/۰۳/۲۲) ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری (۱۴۰۰/۰۳/۱۸ )میباشد.

برای دریافت دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

آخرین اخبار استخدامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 
منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و ... گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.
لینکهای مفید و کاربردی برای استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در این بخش به منظور دسترسی بهتر، صفحات مهم و کاربردی لیست شده است شما میتوانید در صورت نیاز به هر صفحه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.
سوالات متداول

برای مطالعه تجربیات کاربران وب سایت از آزمون تا مصاحبه اینجا کلیک کنید

۲٬۰۱۳ نظر برای استخدام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (اصلاحیه جدید)

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید