افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

۳۱۸۵۰ نظر

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

در این صفحه، آخرین خبرهای در خصوص افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و فرهنگیان عزیز قرار داده می‌شود و شما همراهان «ای استخدام» می‌توانید از طریق جداول زیر به بررسی آخرین وضعیت حداقل حقوق بازنشستگان بپردازید و در انتهای صفحه به بحث و تبادل نظر در این موارد بپردازید.

جدول افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان دولتی

جدول افزایش حقوق ۱۴۰۲ 
افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی

۲۰ درصد

(حداقل ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال)

کمک هزینه عائله‌مندی شاغلان و بازنشستگان ۹.۱۷۴.۷۲۰ ریال
حق اولاد شاغلان و بازنشستگان

۴.۲۲۵.۲۰۰ ریال

 

بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می‌شود.

 

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) میزان افزایش
۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۹.۴%
۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۵۰.۸%

۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۳۹.۵%

۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۲۹.۸%

۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۷,۱۰۰,۰۰۰

۲۴,۱%

۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۳

۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱.۸%

۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۰.۸%

۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰%

۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۹.۳%

۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸.۷%

۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۸.۱%

۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷.۶%

۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۷.۲%

۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶.۸%

۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۶.۵%

۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

 

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد.

بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.

همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.

بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی 
ردیف مبلغ بر مبنای ریال
حق معیشت ۲,۰۰۰,۰۰۰
حق عائله‌مندی ۳,۷۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۹۷۰,۰۰۰
حق مسکن ۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

تیر و مرداد، زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی:

بر اساس مصاحبه حجت عبدالملکی، وزیر محترم رفاه، کار و تامین اجتماعی، اجکام مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه ابلاغ شده و حقوق خرداد ماه بر این اساس پرداخت می‌گردد. همچنین مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان محترم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز طی ماه‌های تیر و مرداد به صورت ماهانه پرداخت شده و معوقات بازنشستگان محترم به حساب ایشان واریز می‌گردد.

جدول حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۴۰۱

اقلام حقوق حداقل دستمزد (بر مبنای ریال)
 حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۱ در انتظار ابلاغ

جدول حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگان فرهنگی در سال ۱۴۰۱

اقلام حقوق حداقل دستمزد (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد بازنشستگان فرهنگی در سال ۱۴۰۱ در انتظار ابلاغ

 با بررسی‌های صورت پذیرفته در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بخش دولتی و فرهنگیان میزان حداقل حقوق این دسته از عزیزان مطابق جدول فوق مورد برای سال ۱۴۰۱ مورد بازبینی قرار گرفت.

 

 

فهرست اخبار حقوق بازنشستگان موجود در این صفحه:


همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی مجلس پیگیری می‌شود

نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش یک مط...
انتشار در ۰۱ خرداد ۰۲

تشکیل کارگروهی برای بررسی پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همکاران ما در سازمان تامین اجتماعی معتقدند این افزایش حقوق به صو...
انتشار در ۳۱ اردیبهشت ۰۲

موافقت دولت و مجلس برای همسان‌سازی حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: پیگیری همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان فرهنگی یکی از مهمترین برنامه...
انتشار در ۲۳ اردیبهشت ۰۲

پرداخت افزایش ۲۷ درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران: افزایش ۲۷ درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از ۲۰ اردیبهشت بر اس...
انتشار در ۱۹ اردیبهشت ۰۲

پیشنهاد افزایش ۲۰ میلیون تومانی وام قرض‌الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پیشنهاد افزایش مبلغ وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان این سازمان در سال ...
انتشار در ۱۷ اردیبهشت ۰۲

اعمال افزایش حقوق‌ ۱۴۰۲برای کارگران و بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری در احکام کارگران...
انتشار در ۰۶ اردیبهشت ۰۲

افزایش ۲ برابری وام بازنشستگان

ترکی گفت: در سال ۱۴۰۱ بازنشستگان متقاضی تسهیلات ضروری به مبلغ ۱۵ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و ...
انتشار در ۰۶ اردیبهشت ۰۲

افزایش حق عائله‌مندی و اولاد اردیبهشت پرداخت می‌شود

صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با احتساب افزایش ۲۰ درص...
انتشار در ۳۰ فروردین ۰۲

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت

احکام حقوقی سال جدید بازنشستگان کارگری در اردیبهشت صادر خواهد شد. به گزارش بازار کار به نقل از خبرگ...
انتشار در ۲۶ فروردین ۰۲

چرایی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس رقم جدید در فروردین‌ماه

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر ا...
انتشار در ۲۴ فروردین ۰۲

واریز مستمری فروردین بازنشستگان کارگری به میزان سال قبل

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس روال همیشگی، از بیستم هر ماه پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران...
انتشار در ۲۲ فروردین ۰۲

حقوق بازنشستگان از این تاریخ افزایش پیدا می‌کند

بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر...
انتشار در ۲۰ فروردین ۰۲

قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: مطالبه جدی و بر حق بازنشسته‌ها اجرای کامل قانون همسان‌سازی حقوق است...
انتشار در ۱۶ فروردین ۰۲

جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اعلام شد

میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خد...
انتشار در ۱۶ فروردین ۰۲

معوقات فوق العاده ویژه ۱۲هزار بازنشسته وزارت بهداشت و درمان گیلان پرداخت شد

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در گیلان از پرداخت معوقات فوق العاده ویژه(موضوع حکم پانزدهم تیر ۱۴۰۰ ) مر...
انتشار در ۰۱ فروردین ۰۲

حذف سقف «۳ فرزند» در پرداخت حق اولاد بازنشستگان

با مجوز مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت دولت سیزدهم، سقف سه فرزند در ...
انتشار در ۲۱ اسفند ۰۱

پرداخت مابه‌التفاوت ‌افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان

تهران (پانا) - افزایش ۳۸درصدی مستمری بازنشستگان صندو‌ق‌‌ها در هفته جاری منوط به نظر مساعد وزرای اقتص...
انتشار در ۲۱ اسفند ۰۱

سقف پرداخت حق اولاد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی برداشته شد

سقف سه فرزند در پرداخت حق اولاد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی با مجوز مدیرعامل سازمان تام...
انتشار در ۲۰ اسفند ۰۱

حقوق بازنشستگان در سال آینده تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای حقوق بازنشستگان در سال آینده را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان م...
انتشار در ۱۵ اسفند ۰۱

آغاز ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از شش اسفند

ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق‌ بازنشستگی کشوری برای سال آینده، از روز شنبه، ششم ...
انتشار در ۰۴ اسفند ۰۱

جزییات افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ارائه توضیحاتی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنش...
انتشار در ۲۷ بهمن ۰۱

تعیین تکلیف ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید ۲۵ درصد باقیمانده همسان ...
انتشار در ۲۶ بهمن ۰۱

صدور احکام رتبه‌بندی بازنشستگان مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان از ۲۳ بهمن

کارگروه اجرایی رتبه بندی معلمان اعلام کرد: صدور احکام رتبه‌بندی بازنشستگان مشمول قانون رتبه‌بندی معل...
انتشار در ۲۳ بهمن ۰۱

آغاز ثبت‌نام وام قرض‌الحسنه بازنشستگان تامین‌ اجتماعی

سامانه متمرکز ثبت‌نام وام قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تامین‌ اجتماعی در دسترس قرار گرفت. ...
انتشار در ۲۰ بهمن ۰۱

واریز «عیدی» بازنشستگان تا نیمه اسفند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: امیدواریم تا نیم...
انتشار در ۱۹ بهمن ۰۱

عیدی بازنشستگان قبل از کارمندان در سال ۱۴۰۱ واریز می‌شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: هر آنچه که مجری قانون به ما ابلاغ کند پرداخت خواهیم کرد و یک میلی...
انتشار در ۱۷ بهمن ۰۱

کسورات حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد

تهران - ایرنا - طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و ارائه گزارشی از مرکز پاسخگویی تلفنی این صندوق در س...
انتشار در ۰۶ بهمن ۰۱

لزوم انجام ۲۵ درصد باقیمانده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان در جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پردا...
انتشار در ۲۵ دی ۰۱

سقف حقوق در سال آینده مشخص شد

دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ...
انتشار در ۲۴ دی ۰۱

سقف معافیت مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ تعیین شد

به گزارش بازارکار از بازار، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ امروز(۲۱ دی ۱۴۰۱‍)  به مجلس تقدیم شد. بر اساس لایحه...
انتشار در ۲۱ دی ۰۱

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده اس...
انتشار در ۲۱ دی ۰۱

پرداخت مطالبات بازنشستگان در ۱۴۰۲

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در...
انتشار در ۱۱ دی ۰۱

تدوین نظام پرداختی جدیدی برای همسان سازی حقوق

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: شیوه پرداخت حقوق و پاداش به کارگران، بازنشستگان و کارم...
انتشار در ۱۰ دی ۰۱

همسان سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی استخدام کارکنان اجرا می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی استخدام کارکنان را...
انتشار در ۳۰ آذر ۰۱

۲۸ سال؛ میانگین مدت پرداخت «حقوق» به حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

بر اساس سالنامه آماری وقایع سال ۱۴۰۰ صندوق بازنشستگی کشوری میانگین مدت پرداخت حقوق به حقوق بگیران تح...
انتشار در ۲۹ آذر ۰۱

میانگین دریافتی حقوق چقدر است؟

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین وضعیت دریافتی حقوق بازنشستگان را اعلام کرد و گفت: میانگین...
انتشار در ۲۷ آذر ۰۱

اعلام سقف و کف «حقوق» بازنشستگان کشوری

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌هایی دست به گریبان ...
انتشار در ۲۲ آذر ۰۱

چرا حقوق کارکنان و بازنشستگان هنوز افزایش نیافته است؟

در شرایطی که لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری پس از حدود یک ماه بررسی ...
انتشار در ۲۱ آذر ۰۱

کسور دستگاه‌های اجرایی، مربوط به حقوق آبان ماه بازنشستگان پرداخت شد

اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای از پرداخت و تسویه کامل کسور دستگاه‌های اجرایی...
انتشار در ۱۵ آذر ۰۱

پرداخت یک ماه از معوقات بازنشستگان با مستمری آذر

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در ارتباط با معوقات مزدی با...
انتشار در ۱۴ آذر ۰۱

مطالبات بازنشستگان ایلام تا پایان امسال پرداخت می شود

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: ۱۶۰ میلیارد ریال مطالبات پاداش خدمت بازنشستگان دستگاه ه...
انتشار در ۱۲ آذر ۰۱

حقوق بازنشستگان را بدون کسر بودجه پرداخت کردیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حقوق بازنشستگان و مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی در ماه جار...
انتشار در ۰۷ آذر ۰۱

کارمندان و بازنشستگان دولت معوقه مهر را این ماه دریافت می‌کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری ماه گذشته در مجلس ...
انتشار در ۲۸ آبان ۰۱

پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان سایر سطوح با حقوق آبان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام در حال پرداخت بودن معوقات فروردین ماه بازنشستگان و مستمری‌بگی...
انتشار در ۲۵ آبان ۰۱

بخشنامه اجرایی قانون ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کش...
انتشار در ۲۴ آبان ۰۱

واریز معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح از امروز

معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح کارگری، همزمان با شروع پرداخت مستمریِ آبان‌ماه، در حال پرداخت است. ...
انتشار در ۲۱ آبان ۰۱

ابلاغ قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان

تهران- ایرنا- رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان...
انتشار در ۱۷ آبان ۰۱

واریز ۲ ماه معوقه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در آبان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حقوق‌های جدید به حساب کارمندان و بازنشستگان به اضافه معوقات وار...
انتشار در ۱۶ آبان ۰۱

حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان

 رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان از ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش ...
انتشار در ۱۵ آبان ۰۱

حق اولاد در افزایش حقوق‌ها صد درصد افزایش یافته است

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: انتظار داریم با توجه به نظر نهایی شورای نگهبان درباره...
انتشار در ۱۵ آبان ۰۱
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۳۱٬۸۵۰ نظر برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

 • ص
  صبا (لشگری)
  ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۰۳
  بانک سپه تهران یارانه ی من 20:56دقیقه واریزشد.
  • D
   Darya
   ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴
   یارانه بانک مسکن واریز شد همین الان.
   • ج
    جواد
    ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴
    سلام یارانه بانک سپه واریز شد همین الان
    • ص
     صبا (لشگری)
     ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۲۲
     سلام،دوستانیکه ازبانک سپه وازطرف خودسازمان یارانه براشون واریزمیشه، تا این ساعت واریزی داشتین؟
     • ل
      لشکری.
      ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰
      سلام صبا عزیز واسه من سپه هست اما از طرف سازمان نیست یک ساعت پیش واریز شد. انشاءالله زودی واریز بشه براتون🍀
      • ص
       صبا (لشگری)
       ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲
       سلام کاربرلشکری ممنون 💚
      • ص
       صبا در قرنطینه
       ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۲۱
       حقوق منو و گربم واریز شد خرداد به شادی
      • ن
       نگار(لشگری)
       ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۰۳
       سلام یارانه واریز شد الان بانک سپه
       • S
        Sara
        ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۳۶
        دوستان یارانه واریز شده ؟
        • ا
         ایمان
         ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۵۴
         سلام فعلا نه
        • ن
         نگار(لشگری)
         ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰
         سلام یارانه کسی واریزشده؟ بانک سپه؟
         • ل
          لشکری.
          ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳
          سلام هنوز نه.
          • س
           سهیل
           ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶
           به توام سلام نگار خانم
          • س
           سهیل
           ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰
           سلام خسته نباشید به همه دوستان مخصوصا صبا خانم🥰🥰
           • ن
            نگار(لشگری)
            ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹
            خخ
           • س
            سهیلا
            ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴
            سلام دوستان برای جداکردن یارانه از مادرم گفتن باید بدی فرمانداری .حالا نمیدونم چقدر بعد از در خواست یارانه جدا میآ .
            • ف
             فریبا
             ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶
             سلام. فرمانداری و بعدش فکر کنم باید بریی دفتر پیشخوان. یه ماهی طول میکشه
             • س
              سهیلا
              ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۳۶
              ممنون
             • ل
              لشکری.
              ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰
              سلام الان که موعد یارانه است تا یکی بعدی اگه اقدام کنین یارانه ماه بعد به حساب خودتون واریز میشه.
             • ع
              علی
              ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰
              سلام دوستان وقت بخیر یارانه ها واریز شده ؟ بازنشسته لشگری بانک سپه
              • N
               Negin
               ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴
               دوستان اگر حق عضویت صندوق بدیم و بهمون وام تعلق نگیره میتونیم هر مبلغی که جهت عضویت بوده رو پس بگیریم؟
               • ش
                شهرزاد
                ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱
                نگین جان سلام....یادمه دوسال پیش دنبال این وام بودم ..رفتم بانک قوامین شماره خود حبیب بن مظاهر رو بهم داد....زنگ زدم بهم گفت اگه دلت میخواد عضو بشو فقط یه پولی ازت کم میشه ...چون قراره توی سال جدید یعنی پارسال ... این بخش نامه برداشته بشه که به فرزند مستمربگیر وام بدن....نگین جان توی گوگل سرچ کنی هم گفته فقط به مستمربگیر (همسر)تعلق میگیره ....اگه بتونی شماره همون حبیب بن مظاهر رو از همون بانکی که این وام رو میده...بگیری و زنگ بزنی خیلی بهتره....دختر الکی بخواد ماهی 200 تومن کم بکنن به خاطر حق عضویت بعد چیزی هم بهت ندن به چه دردت میخوره خواهر
                • N
                 Negin
                 ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸
                 سلام شهرزاد جون خوبی گلم؟ اقاهه مسئول گفت ممکنه بازم تعلق بگیره شما عضو بشو ماهی 40 تومن کم میشه بعد از5 ماه برسه به 200 میتونی درخواست بدی . حالا 40 تومنم چیزی نیست الان میگم سه امحتانی بزنم اگر نشد که میرم حذف عضویت میزنم . شدم که هیچی عالی میشه برام
                • پ
                 پری‌سا لش‌کری
                 ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸
                 سلام نگین جووون من برا چندمین باره پیام میزارم من ناجا فرزند مستمری بگیرم وام این ماه بهم تعلق گرفت
                 اگه وام فعال نداشته باشی هر موقع بخوای انصراف بدی از صندوق پولت داخل صندوق رو ماه بعد با حقوقت واریز میکنند در ضمن 200 کم نمیکنن به خاطر عضویت 40 تومن کم میکنن
                 • N
                  Negin
                  ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷
                  سلام پریسای مهربون خوبی گلم؟
                  اره گفت ماهی 40 تومن کم میشه به 200 یا 500 برسه میتوین وام بگیری البته اگه توی بخش نامه جدید زده باشن که به دختر این وام داده بشه برای همین دو به شکم از اینورم میگن ماهی 40 تومنم چیزی نیست پول دوتا ماست میشه . ارزش امتحان داره
                  اقاهه گفت که شاید از این ثبت نامی جدید تعلق نگیره شایدم بگیره مشخص نیست . گفتم خب تعلق نگیره مگه ملت دیونه شدن بیان عضو بشن وقتی هیچ منفعتی یا سودی براشون نداره . گفت حالا شما عضو بشین انشاالله که بهتون تعلق بگیره
                  فقط پریسا جان میشه که کل این 200 تومن رو یه جا بدیم برای عضویت و بعد درخواست وام بدیم؟ من برای رهن خونم میخوام وگرنه اصلا درگیر نمیکردم خودمو انقدر
                  • N
                   Negin
                   ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹
                   پریسا جون شما چقدر گرفتس و اقساطش چطوریه؟ ماهی چقدر باید پرداخت کنیم و چند ماهه هست؟

                 لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                 ثبت پاسخ