افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

۶۰۴۶۳ نظر

افزایش حقوق بازنشستگان

اگر می‌خواهید از آخرین خبرها درباره افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و فرهنگیان باخبر شوید و بدانید  حقوق قطعی بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر اضافه می‌شود در این صفحه می‌توانید از طریق جداول زیر به بررسی آخرین وضعیت حداقل حقوق بازنشستگان بپردازید و در انتهای صفحه به بحث و تبادل نظر در این موارد بپردازید.

 

 

خبر ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - مشخص شدن منابع افزایش حقوق بازنشستگان

حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس می‌گوید: در اصلاحیه لایحه بودجه منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شده و مقرر شده تا ۵۰ همت از منابع درآمدی که بنا بود از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای پروژه های عمرانی هزینه شود به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر، اینجا کلید کنید

خبر ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - موافقت نمایندگان مجلس برای افزایش سن بازنشستگی

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ آبان با افزایش سن بازنشستگی به صورت پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت موافقت کردند. نمایندگان ضمن بررسی مواد و بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه، ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رای گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

 ماده ۲۹ بند «خ» بندالحاقی- به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

۱- بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

 برای مشاهده جزئیات بیشتر، اینجا کلید کنید

 

 خبر ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان طی ۳ سال 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این کمیسیون خبر داد.  رمضانعلی سنگدوینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق این مصوبه مقرر شد تا در سال اول اجرای برنامه هفتم ۴۰ درصد،‌ در سال دوم اجرا ۳۰ درصد و سال سوم اجرای برنامه هفتم نیز ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود. طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان هم‌رده شغلی کارکنان شاغل افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون علاوه بر تصویب در جلسه علنی مجلس،‌ باید مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.

 

خبر ۹ آبان ۱۴۰۲ -  انتشار آمار صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار آماری وضعیت امسال حقوق بگیران در پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ را  نسبت به مدت مشابه قبلی  مقایسه کرد. آمارهای این صندوق نشان می‌دهد میانگین حقوق دریافتی حقوق بگیران این صندوق نسبت به پارسال ۴۲ درصد  و تعداد این افراد ۳/۵ درصد افزایش داشته است.  در ادامه مندرجات گزارش صندوق بازنشستگی آمده است.

مقایسه میزان میانگین حقوق پرداختی صندوق 

سال  سال ۱۴۰۱  سال ۱۴۰۲ 
میزان حقوق (تومان) ۷,۹۵۲,۰۰۰ ۱۱,۲۹۱,۰۰۰

 

 تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه ۱۴۰۲

بازنشستگان از کار افتاده  شاغل متوفی  بازنشسته متوفی کل بازنشستگان 
۱۳,۲۲۵ ۶۱,۹۹۱ ۲۳۸,۱۴۹ ۱,۶۴۱,۳۴۰ 

 

 •  بیشترین تعداد حقوق بگیران:   استان تهران با ۳۲۴ هزار و ۹۷۴ نفر
 • کمترین تعداد حقوق بگیران:   استان ایلام با ۱۴ هزار و ۱۶ نفر
 • بزرگ‌ترین دستگاه‌های حقوق بگیر:   وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۲۲ هزار و ۳۷۶ حقوق‌بگیر   و پس از آن    وزارت بهداشت با ۲۱۷ هزار و ۷۰۵ نفر
 • میانگین اولین حقوق بازنشستگی:  ۱۶ میلیون و ۳۳ هزار تومان
 • میانگین آخرین حقوق اشتغال: ۱۶ میلیون و ۹۶۶ هزارتومان بوده است.

 

توزیع حقوق پرداختی در پایان شهریورماه امسال نیز نشان می‌دهد بیش از ۲۴ هزار نفر بیش از ۲۰/۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

 

جدول توزیع حقوق

 شرح تعداد  درصد 
 کمتر از  ۲۹,۶۵۸,۰۰۰ ریال  ۷۲  ۰/۰۰۴ 
 از   ۲۹,۶۵۸,۰۰۰ تا  ۴۲,۶۳۳,۳۷۵   ریال  ۲۶۲   ۰/۰۲ 
 از  ۴۲,۶۳۳,۳۷۵ تا  ۵۵,۶۰۸,۷۵۰   ریال   ۲۹۱    ۰/۰۲
 از  ۵۵,۶۰۸,۷۵۰ تا  ۶۸,۵۸۴,۱۲۵   ریال    ۷۲۱    ۰/۰۴  
 از  ۶۸,۵۸۴,۱۲۵   تا  ۸۱,۵۵۹,۵۰۰   ریال    ۱۰۹,۶۶۹        ۶/۶۸   
 از  ۸۱,۵۵۹,۵۰۰   تا  ۹۴,۵۳۴,۸۷۵   ریال      ۲۰۵,۴۳۲         ۱۲/۵۲   
  از  ۹۴,۵۳۴,۸۷۵   تا  ۱۰۷,۵۱۰,۲۵۰   ریال     ۳۹۶,۰۶۸  ۲۴/۱۳    
  از  ۱۰۷,۵۱۰,۲۵۰   تا  ۱۲۰,۴۸۵,۶۲۵   ریال       ۳۹۹,۹۰۰   ۲۴/۳۶   
  از  ۱۲۰,۴۸۵,۶۲۵   تا  ۱۳۳,۴۶۱,۰۰۰   ریال        ۳۴۶,۲۸۹   ۲۱/۱۰    
   از  ۱۳۳,۴۶۱,۰۰۰   تا  ۱۴۶,۴۳۶,۳۷۵   ریال        ۱۰۳,۰۷۱   ۶/۲۸
   از  ۱۴۶,۴۳۶,۳۷۵   تا  ۱۵۹,۴۱۱,۷۵۰   ریال        ۳۳,۴۸۷  ۲/۰۴
    از  ۱۵۹,۴۱۱,۷۵۰  تا  ۱۷۲,۳۸۷,۱۲۵   ریال         ۱۱,۱۱۳  ۰/۶۸ 
     از  ۱۷۲,۳۸۷,۱۲۵   تا  ۱۸۵,۳۶۲,۵۰۰   ریال       ۵,۱۷۲    ۰/۳۲ 
      از  ۱۸۵,۳۶۲,۵۰۰    تا  ۱۹۸,۳۳۷,۸۷۵   ریال        ۳,۵۴۶   ۰/۲۲  
       از  ۱۹۸,۳۳۷,۸۷۵  تا  ۲۱۱,۳۱۳,۲۵۰   ریال       ۱,۸۸۵     ۰/۱۱  
 از  ۲۱۱,۳۱۳,۲۵۰    و بیشتر  ۲۴,۳۶۲      ۱/۴۸  
 جمع  ۱,۶۴۱,۳۴۰   ۱۰۰

جدول افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان دولتی

جدول افزایش حقوق ۱۴۰۲ 

افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری

و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی

۲۰ درصد

(حداقل ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال)

کمک هزینه عائله‌مندی شاغلان و بازنشستگان ۹.۱۷۴.۷۲۰ ریال
حق اولاد شاغلان و بازنشستگان

۴.۲۲۵.۲۰۰ ریال

 

بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می‌شود.

 

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) میزان افزایش
۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۹.۴%
۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۵۰.۸%

۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۳۹.۵%

۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۲۹.۸%

۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۷,۱۰۰,۰۰۰

۲۴,۱%

۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۳

۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱.۸%

۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۰.۸%

۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰%

۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۹.۳%

۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸.۷%

۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۸.۱%

۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷.۶%

۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۷.۲%

۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶.۸%

۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۶.۵%

۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

 

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد.

بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.

همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.

بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی 
ردیف مبلغ بر مبنای ریال
حق معیشت ۲,۰۰۰,۰۰۰
حق عائله‌مندی ۳,۷۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۹۷۰,۰۰۰
حق مسکن ۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

تیر و مرداد، زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی:

بر اساس مصاحبه حجت عبدالملکی، وزیر محترم رفاه، کار و تامین اجتماعی، اجکام مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه ابلاغ شده و حقوق خرداد ماه بر این اساس پرداخت می‌گردد. همچنین مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان محترم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز طی ماه‌های تیر و مرداد به صورت ماهانه پرداخت شده و معوقات بازنشستگان محترم به حساب ایشان واریز می‌گردد.

جدول حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۴۰۱

اقلام حقوق حداقل دستمزد (بر مبنای ریال)
 حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۱ نامشخص

جدول حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگان فرهنگی در سال ۱۴۰۱

اقلام حقوق حداقل دستمزد (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد بازنشستگان فرهنگی در سال ۱۴۰۱ نامشخص

 با بررسی‌های صورت پذیرفته در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بخش دولتی و فرهنگیان میزان حداقل حقوق این دسته از عزیزان مطابق جدول فوق مورد برای سال ۱۴۰۱ مورد بازبینی قرار گرفت.

 

 

فهرست اخبار حقوق بازنشستگان موجود در این صفحه:


همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰درصد حقوق دریافت شاغلان ظرف سه سال اجرا می‌شود
شهرکرد- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق ...
انتشار در ۲۳ بهمن ۰۲
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا پایان دولت حل خواهد شد
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتم...
انتشار در ۱۷ بهمن ۰۲
مبلغ عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان اعلام شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبه اخ...
انتشار در ۱۶ بهمن ۰۲
پرداخت سه ماه از حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: با هماهنگی سازمان برنامه و...
انتشار در ۱۱ بهمن ۰۲
توافق بین مجلس و دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی خط قرمز نمایندگان است و به‌صور...
انتشار در ۰۷ بهمن ۰۲
حداقل حقوق بازنشستگان مشخص شد
نمایندگان مجلس با حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تا...
انتشار در ۰۷ بهمن ۰۲
موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست با فعالان فرهنگی از موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کار...
انتشار در ۰۳ بهمن ۰۲
منابع افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده تامین شده است
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳گفت: کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود، حقوق کارکنان را از ۱۸ د...
انتشار در ۰۲ بهمن ۰۲
حداقل حقوق در سال آینده ۱۰ میلیون تومان شد
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در کمیسیون تلفیق حداقل حقوق دریافتی افراد برای سال آینده ۱۰ ...
انتشار در ۲۶ دی ۰۲
مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز این کمیسیون برای افزایش ۲۰ در...
انتشار در ۲۴ دی ۰۲
موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حکم برنامه هفتم درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ترتیباتی که در این قا...
انتشار در ۲۴ دی ۰۲
مشکل همسان سازی حقوق بازنشستگان حل می‌شود
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: پیشنهاد دولت برای متوسط...
انتشار در ۱۷ دی ۰۲
میانگین رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده ۱۸ درصد
بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ میانگین رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده ۱۸ درصد ...
انتشار در ۰۴ دی ۰۲
کاهش ۲درصدی افزایش حقوق بازنشستگان در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳ دولت نشان می‌دهد افزایش متوسط...
انتشار در ۲۹ آذر ۰۲
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان در لایحه اصلاحی بودجه
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه اصلاحی بودجه، اعتبارات مر...
انتشار در ۲۹ آذر ۰۲
اعتبارات حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه اضافه شد
تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح تغییرات انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دولت...
انتشار در ۲۹ آذر ۰۲
تامین ۵۰همت منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از افزایش مالیات ارزش افزوده
بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ازمحل یک‌درصد ...
انتشار در ۲۸ آذر ۰۲
حذف محدودیت کمک‌هزینه اولاد برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
ایسنا/اصفهان رئیس شعبه تامین اجتماعی اردستان گفت: تاکنون کمک‌هزینه اولاد حداکثر به سه فرزند تحت تکفل...
انتشار در ۲۷ آذر ۰۲
منابع افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد
تهران-ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: در اصلاحیه لایحه بودجه منابع اجرای همسان‌سازی حقوق...
انتشار در ۲۷ آذر ۰۲
همسان‌سازی بازنشستگان اجرا می‌شود
تهران – ایرنا – داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که رشد ۱۸ درصدی حقوق‌ها در بودجه سا...
انتشار در ۲۵ آذر ۰۲
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید اجرا شود
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که همسان‌سازی حقوق ب...
انتشار در ۲۵ آذر ۰۲
زمان واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد
حقوق بازنشستگان طبق اعلام قبلی، آذر ماه نیز براساس حروف الفبا انجام خواهد شد که به شرح زیر است. ...
انتشار در ۲۲ آذر ۰۲
اعلام جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه‌، میزان اف...
انتشار در ۰۵ آذر ۰۲
ضریب افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ بیشتر از شاغلان است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر بین ...
انتشار در ۳۰ آبان ۰۲
افزایش حقوق بازنشستگان بین مجلس و دولت قطعی شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصل این موضوع که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد بین مجلس شو...
انتشار در ۳۰ آبان ۰۲
جزئیات پرداخت حقوق شاغلین تازه بازنشسته شده آموزش و پرورش
مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات برقراری و پرداخت حقوق شاغلین تازه بازنشسته شده از وزارت...
انتشار در ۲۸ آبان ۰۲
تاریخ جدید ثبت‌نام وام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزا...
انتشار در ۱۰ آبان ۰۲
افزایش ۴۲ درصدی میانگین حقوق بازنشستگان کشوری
میانگین حقوق حقوق‌بگیران تا پایان شهریورماه امسال (کل برقراری‌ها) معادل ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزارتومان بو...
انتشار در ۰۸ آبان ۰۲
وام بازنشستگان تامین اجتماعی فردا واریز می‌شود
وام ۲۰ میلیون تومانی بازنشستگان در مرحله چهارم فردا به حساب ۴۰ هزار بازنشسته متقاضی واریز خواهد شد. ...
انتشار در ۰۶ آبان ۰۲
توافق دولت و مجلس درباره شرایط حقوق بازنشستگان
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از برگزاری جلسه‌ای در این کمیسیون درباره موضوع حقو...
انتشار در ۲۵ مهر ۰۲
حقوق‌ها بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟
تسنیم نوشت: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: براساس توافق مجلس و دولت مقرر شد تا در انتها...
انتشار در ۲۴ مهر ۰۲
واریز «وام ضروری» بازنشستگان کشوری
بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، نوبت چهارم «وام ضروری» ۳۰میلیون تومانی این صندوق برای واجدان شرای...
انتشار در ۱۸ مهر ۰۲
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان برنامه هفتم توسعه
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از توافق اولیه دولت و مجلس برای در نظر گرفتن همسان‌سازی حقوق ...
انتشار در ۱۸ مهر ۰۲
افزایش ۴۲درصدی میانگین حقوق بازنشستگان کشوری
میانگین حقوق حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری (در پایان خردادماه امسال) معادل ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ...
انتشار در ۱۶ مهر ۰۲
افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران بر اساس تورم
مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس بالادستی باید افزایش حقوق بازنشستگان و کار...
انتشار در ۱۶ مهر ۰۲
خبر جدید از افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله طبق...
انتشار در ۲۹ شهریور ۰۲
حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد
بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت از سوی معاون سازمان اداری واستخدامی کشور ابلاغ ش...
انتشار در ۱۶ شهریور ۰۲
حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نباید کمتر از ۷.۱ میلیون تومان باشد
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ا...
انتشار در ۰۱ شهریور ۰۲
نحوه محاسبه سنوات و حقوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به تشریح مصوبات این کمیسیون درباره محاسبه سنوات و حقوق ...
انتشار در ۱۶ مرداد ۰۲
ملاک محاسبه «حقوق بازنشستگی»۲ یا ۵ سال آخر خدمت است؟
دولت اواخر خردادماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرد، برنامه‌ای که چشم‌اندازی ۵ ساله را پیش رو...
انتشار در ۰۸ مرداد ۰۲
افزایش حقوق کارمندان دولت از ماه آینده
به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است ک...
انتشار در ۰۴ مرداد ۰۲
شرایط انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند
انتقال حقوق بازنشستگی در زمان حیات یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. با ما همراه با...
انتشار در ۲۹ تیر ۰۲
مناسب سازی حقوق بازنشستگان تا پایان تیرماه
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: ۹ هزار میلیارد تومان بودجه در قالب مناسب سازی حقوق بازنشستگان تا...
انتشار در ۱۵ تیر ۰۲
آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه حکم روشن و شفافی را...
انتشار در ۱۳ تیر ۰۲
میانگین ۵ سال برای حقوق بازنشسته‌ها از لایحه برنامه هفتم حذف شد
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با تصویب این کمیسیون، محاسبه میانگین حقوق ۵ سال پایان...
انتشار در ۰۷ تیر ۰۲
کاهش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگی با تغییر میانگین حقوق به ۵ سال
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در شرایط کنونی مخالف ۵ ساله شدن میانگین حقوق بازنشستگی هستیم، ای...
انتشار در ۲۴ خرداد ۰۲
محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت قطعیت ندارد
به دنبال بروز نگرانی‌هایی در خصوص احتمال تغییر مبنای محاسباتی حقوق بازنشستگان، معاون حقوقی و امور مج...
انتشار در ۲۳ خرداد ۰۲
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی مجلس پیگیری می‌شود
نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش یک مط...
انتشار در ۰۱ خرداد ۰۲
تشکیل کارگروهی برای بررسی پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همکاران ما در سازمان تامین اجتماعی معتقدند این افزایش حقوق به صو...
انتشار در ۳۱ اردیبهشت ۰۲
موافقت دولت و مجلس برای همسان‌سازی حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: پیگیری همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان فرهنگی یکی از مهمترین برنامه...
انتشار در ۲۳ اردیبهشت ۰۲
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۶۰٬۴۶۳ نظر برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

 • آ
  آرش کمانگیر
  ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۵۹
  سحر بانو نازنین
  خوشحالم بهتر شدین.....
  الهی سلامت باشین.
  • ز
   زینب
   ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۷
   سلام دوستان وقت بخیر . سوالی داشتم من حقوق پدرم رو دریافت میکنم اما میخواستم بدونم خواهرم باگرفتن طلاق صوری امکان گرفتن نصف حقوق رو داره کسی همچین شرایطی داشته ؟
   • س
    سحر(لشکری)
    ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۵۷
    سلام ،زینب جان خواهرتون بعدطلاق شریک حقوقن.مگراینکه باشاهدمعتبروعدله اثبات بشه که طلاقشون صوری بوده که اونم جرم محسوب میشه وقاونابایدجریمه بده...
    • د
     دختری از بهشت پادگان قوشچی
     ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۰۳
     سلام زینب جان خوبی عزیز؟اگه صوری طلاق گرفته و شما بتونین به کانون بازنشستگان نیروهای مسلح اینو ثابت بکنین.درواقع چون جرم محسوب میشه نه تنها حقوقشون قطع میشه بلکه شامل جریمه هم میشن.
     • د
      دختری از بهشت پادگان قوشچی
      ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۰۷
      میتونین استشهاد محلی جمع کنیین بالاخره همسایه ها میبینن که همسر خواهرتون داره همونجا و تو همون خونه زندگی میکنه دیگه
      • ر
       رضا
       ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۰۶
       باریکلا مهدی چقدر اطلاعاتت کامله
       • د
        دختری از بهشت پادگان قوشچی
        ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۵۱
        حرف زیاد میزنن دوست من،شنونده باید عاقل باشه که ایشالله همینطوره
      • ★(𝑺𝒂𝒃𝒂 (𝑳𝒂𝒔𝒉𝒌𝒂𝒓𝒊
       ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۳۱
       سلام.زینب خانم الان دیگه اهمیتی نمیدن که صوری هست یانه الان ملاک فقط طلاقنامه رسمیه.
      • پ
       پگاه
       ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷
       سلام دوستان هزینه ارتودونسی رومیشه ازبیمه پس گرفت ؟ممنون میشم جواب بدین
       • ★(𝑺𝒂𝒃𝒂 (𝑳𝒂𝒔𝒉𝒌𝒂𝒓𝒊
        ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶
        سلام‌پگاه جان.ارتودنسی شامل زیبایی هستش و بیمه قبول نمیکنه.هرعملی که جزوزیبایی حساب بشه شامل خدمات بیمه نمیشه.
        • پ
         پگاه
         ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۴۶
         ممنونم صباجان🙏
        • س
         سحر(لشکری)
         ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۵۴
         سلام پگاه جان.ارتودونسی تودندانپزشکی،ازنظربیمه زیبایی محسوب میشه.تااونجاکه من ازبیمه خودمون مطلع هستم روکش وپرکردن رومیدن.
         • پ
          پگاه
          ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۴۷
          تشکرسحرجان عزیزم 🌹🌹
        • د
         دختری از بهشت پادگان قوشچی
         ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳
         دوستان عزیزم من اول سلام کردم بعد یه کامنت طولانی نوشتم ولی متاسفانه نیومد بالا.شما رو به خدای مهربون قسم میدم اگه کسی دغدغه مردم رو داره و با جون و دل داره تلاش میکنه رو نا امید نکنیم با نا مهربونی کردن قربونتون برم من.ما همگی مدیون زحمات عمو کدخدا و امثال ایشون هستیم .دستشون درد نکنه الهی.خدا حفظ کنه الهی عمو کدخدا رو.
         • س
          سحر(لشکری)
          ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۰۲
          سلام دختری ازبهشت.تواین دوره زمونه که چشم چپ وراست به هم دشمن هستن،خیلی بندرت انسانی پیدامیشه وقت وانرژی بذاره برای کاروگرفتاری بقیه.بله کارایشون وهرانسان شریفی که پاسخگوی سوالات بقیه ان ،واقعامنت میذارن.کی الان به کی کارانجام میده...خداهمه انسانهای خیرخواه ونیکوسرشت روپایداروموفق کنه درراستای خدمت به خلق..
          • ر
           رضا
           ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۰۶
           البته ایشون مهدی هستن خانم سحر
           • د
            دختری از بهشت پادگان قوشچی
            ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۰۸
            سحر جان سلام خوبی عزیزم؟بله صد در صد صحبت شما درسته.ولی ای کاش همه مردم قدر این انسانهای شریف رو بدونن و باعث رنجششون نشن.ایشون وظیفه ندارن که بیان اینجا اطلاع رسانی کنن،دستشون درد نکنه وقت میذارن رو دلسوزی میان میگن چی به چی شده.بذر امید میکارن تو قلب ما خوب این خیلی قشنگه و شایان تقدیر.خدا حفظشون کنه الهی.البته هرکس میتونه نظر خودش رو داشته باشه ولی لحن گفتن و انتقاد هم خیلی مهمه.شاید اگه با لحن محترم و آروم اینو مینوشتن کسی ناراحت نمیشد .
          • د
           دختری از بهشت پادگان قوشچی
           ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵
           عمو کدخدا تو رو خدا خودتونو ناراحت نکنین.ما قدر شما رو میدونیم .نمیدونم چرا کامتم نیومد بالا.عمو جان شما یه دونه ای تاج سری
           • د
            دختری از بهشت پادگان قوشچی
            ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۵
            امروز هر عزیزی تو این خاک،ایران زمین افتخاری کسب کرده بهش تبریک میگم .الهی همیشه موفق باشین و خبر افتخارات شما رو که باعث افتخار ما هم هست بشنویم و شاد شیم.موفق باشید عزیزای دلم
            • 🕊
             🕊مژگان،لشکری🇮🇷
             ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳
             سپاس انشالله موفقیت همگی روشاهد باشیم
             • د
              دختری از بهشت پادگان قوشچی
              ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰
              آمین عزیزم.🇮🇷
            • 🕊
             🕊مژگان،لشکری🇮🇷
             ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲
             نوشین جان دارن میزنن تو‌سایت من از صب منتظر بودم چون با فدراسیون تهران گرفتم و اینکه چند ساعتی هست کارنامه قبولیمو کامل تو سایت ثبت کردند خیلیا هنوز نتیجه کامل داده نشده بهشون تا فردا عصر همه نتیجه کامل رو‌سایت
             • 🎶
              🎶🎵🎼سپه لشکری شیراز
              ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴
              اها بسلامتی ...مژگان جان منم ارشد امتحان دادم تو سایت میزنند؟
              • 🕊
               🕊مژگان،لشکری🇮🇷
               ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۱۹
               ن‌من مربیگری بدنسازی هستم عزیزم دارم مدرک میگیرم دیگه
             • 🕊
              🕊مژگان،لشکری🇮🇷
              ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۶
              🔴👈 عیدی بازنشستگان، فردانهم اسفند پرداخت می‌شود
              🟢 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در حاشیه جشن نیمه شعبان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات که تحت‌عنوان همایش «عیدانه حضور» و با محوریت انتخابات و مهدویت برگزار شد؛ از پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان در روز نهم اسفند ماه خبر داد
              🔵👈 مدیرعامل تامین اجتماعی گفت : عیدیِ 4.3 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی فردا واریز می‌شود.
              🔵👈وی افزود عیدی به ازای هر فرد 2.5 میلیون تومان به‌علاوه 700 هزار تومان عائله‌مندی و به ازای هر فرزند تحت تکفل 300 هزار تومان است.
              🔵👈 اعتبار مورد نیاز جهت تامین «عیدی» را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
              • 🕊
               🕊مژگان،لشکری🇮🇷
               ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۵
               دوستای عزیز خواهرا و‌برادرای گلم از تک‌تکتون‌سپاسگزارم 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
               • ف
                ف بازنشسته
                ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴
                عیدی تامین اجتماعی واریز شده مگه؟؟؟
                • ⭐🙎‍♀️zahra keshvari🌟
                 ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۲۹
                 آره براخالم ریختن دوساعت پیش
                • ⭐🙎‍♀️zahra keshvari🌟
                 ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۲
                 مژگان جون مبارک باشه عزیزم موفق بشی

                 لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                 ثبت پاسخ