شرکت آذربان نسوز آریا در آبان ماه سال 1393 تاسیس شده و فعالیت تولیدی خود را با تولید انواع پولیستر نسوز برای پوشش تاندیش کارخانجات ریخته گری و فولاد آغاز نموده است. پس از آن و در پی مطالبه بازار اقدام به تولید انواع فرآوده ای نسوز از جمله بتنهای نسوز آلومینایی، پودرهای ریخته گری ، ملاتهای شاموتی، انواع نسوزهای سیلیسی و انواع قطعات ریخته گری خاص نموده است.

آذربان نسوز آریا
آذربان نسوز آریا
آذربان نسوز آریا