شرکت متال سی دی از سال 1387 فعالیت خود را در زمینه فروش و ارائه خدمات اولیه ماشین های اداری ،رایانه و لوازم مربوطه شروع کرد.