شرکت تحلیل گران روزنه شرق در طی سالهای فعالیت خود در حوزه فناوری اطلاعات، تولید راهکارهای نرم افزاری اطلاعاتی و اطلاع رسانی با مقیاس سازمانی را جزء اهداف اصلی خود قرار داده است.
روزنه با بهره گیری از تیمی متخصص و مشاورین با تجربه، سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی جامعی با رویکرد مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمانی (BPMS) تولید کرده است. سیستم جامع امور دانشگاهی، سیستم کتابخانه و آرشیو اسناد و سیستم یکپارچه آموزشگاهی نمونه هایی موفق از تولیدات شرکت هستند که این محصولات در دانشگاهها، شرکت های صنعتی و نیروهای مسلح (به دلیل امنیت مطلوب سامانه های تولید شده) در حال ارائه خدمات می باشند.

فرصت های شغلی ثبت شده تحلیلگران روزنه شرق

استخدام کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار مالی در تهران
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام برنامه نویس نرم افزارهای تحت وب و کارشناس پشتیبان فنی
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام برنامه نویس نرم افزارهای تحت وب در تهران
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در تحلیلگران روزنه شرق / تهران
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام برنامه نویس نرم افزارهای تحت وب،برنامه نویس رابط کاربر
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام پشتیبان فنی،پشتیبان حسابداری،حسابدار،کارشناس فروش
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام منشی مخصوص مدیرعامل خانم در تحلیلگران روزنه شرق
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار،پشتیبان حسابدارنرم افزار
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام برنامه نویس نرم افزار تحت وب،برنامه نویس رابط کاربریUI
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام حسابدار (تمام وقت/ پاره وقت) در تحلیلگران روزنه شرق
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام منشی مخصوص مدیرعامل در تحلیلگران روزنه شرق
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام برنامه نویس تحت وب و UI،پشتیبان نرم افزار،حسابدار،منشی
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام ۴ ردیف شغلی در تحلیلگران روزنه شرق / تهران
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار مالی تحت وب در روزنه شرق
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام برنامه نویس تحت وب ،کارآموز برنامه نویسی، رابط کاربری
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام منشی مخصوص مدیرعامل خانم درتحلیلگران روزنه شرق/تهران
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام ۶ردیف شغلی در تحلیلگران روزنه شرق / تهران
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام منشی مدیر عامل در تحلیلگران روزنه شرق /تهران
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام پشتیبان حسابدار نرم افزار مالی،کارشناس پشتیبان فنی نرم
تحلیلگران روزنه شرق
تهران
استخدام کارشناس فرآیندهای سازمان(BPMS-ERP)،برنامه نویس تحت وب
تحلیلگران روزنه شرق
تهران